Valsts pārvalde nezina, vai slēpj datus par to, kā vakcinācija ietekmē kopējo mirstību

 

Saņēmu atbildes uz vēstulēm, kurās valsts pārvaldi un ārstu biedrības covid darba grupu aicināju uzrādīt kā vakcinācija ietekmē kopējo mirstību.

Uzzināju, ka eksperti, kas konsultē valsts pārvaldi un atbalsta obligātu vakcināciju, vai nu nezina, vai slēpj vakcinācijas ietekmi uz mirstību, kas ir noziegums.

Veselības ministrija pretlikumīgi slēpj datus par to, kā vacinācija ietekmē kopējo mirstību un neatbild uz uzdotajiem jautājumiem.[3.1]

Latvijas ārstu biedrības darba grupa nezina kopējo mirstību pēc covid vakcinācijas Latvijā. Ja nav zināma ietekme uz mirstību, tad nav iespējams vērtēt intervences ieguvumus un riskus. Darba grupa pieņem, ka vakcīnācija pret covid ir nāvējoša ne vairāk kā 2,2 uz 100 tk vakcinēto.[2.1] Tā kā ir reģistrēti pāragras nāves gadījumi pēc vakcinācijas, kuru saistība ar vakcināciju nav noliegta, tad tā nedrīkst būt obligāta. Vakcinēta cilvēka nāvi no vakcīnas neatsver nekādi pieņēmumi par ieguvumu sabiedrībai solidāri vakcinējoties.

Tā kā nav zināms cik cilvēki mirst vakcinācijas rezultātā un tā kā nav pierādījumu, ka vakcinācija nevar būt nāves cēlonis, tad prasība vakcinēties obligāti ir noziegums, jo pārkāpj Satversmes 93 pantu, kas prasa valstij aizsargāt ikviena cilvēka dzīvību, kā arī pārkāpj ārstniecības likuma un pacienta tiesību likuma prasības zināt un uzrādīt profilakses ietekmi uz mirstību.

Atkārtoti aicinu valsts pārvaldi nekavējoties atcelt pretlikumīgo prasību vakcinēties obligāti.

 

Trauksmes ziņošanas vēstulē valsts pārvaldi acināju apturēt prasību vakcinēties obligāti, līdz būs publicēti dati par kopējo mirstību un lūdzu uzrādīt datus. [1.1]

Aicinu apturēt prasību noteiktām iedzīvotāju grupām vakcinēties līdz brīdim, kad ārstu biedrība un valsts pārvalde, uzrādot datu avotus un aprēķina metodiku, publiskos atbildes uz jautājumiem par to, kā vakcīna etekmē vakcinēto kopējo mirstību un kā iedzīvotāju mirstību pagājušajā gadā ietekmēja epidēmijas ierobežošanas pasākumi.

Cik % no vakcīnu saņēmušajiem ir miruši no covid un miruši no jebkuriem veselības traucējumiem? Cik % no nevakcinētajiem tanī pat laikā ir miruši no covid un no jebkuriem veselības traucējumiem?

Lūdzu publiskojiet

Cik % papildus nāves pagājušajā gadā tika reģistrētas, salīdzinot ar vidējo mirstību valstī pēdējos 10 gados?

Cik procenti no papildus reģistrētajām nāvēm bija necovid nāves?

Šie fakti atspoguļos lietoto epidēmijas ierobežošanas mēru ietekmi uz mirstību valstī. Valsts pārvalde nedrīkst veicināt iedzīvotāju mirstību.

Cik procenti no saslimušajiem ar valstī reģistrētajiem vīrusu paveidiem ir inficējušies no bezsimptomu nēsātājiem? Kas pierāda, ka šie saslimušie nav inficējušies no simptomātiskiem slimniekiem?

Atbildes uz šiem jautājumiem rādīs cik pamatota ir veselu cilvēku ierobežošana.

Cik procenti cilvēku inficējas mājsaimniecībās, cik mācību iestādēs, cik sabiedriskajā transportā, cik veikalos, cik veselības aprūpes iestādēs?

Atbildes uz šiem jautājumiem palīdzētu vērtēt kur notiek lielākā vīrusu pārnese, kur, pieaugot saslimušo daudzumam, būtu lietderīgi ieteikt valkāt maskas tiem, kas nevēlas inficēties.

 

Ministrija uz šiem jautājumiem neatbild un mirstības datus nepublisko. Tā publisko no covid mirušo skaitu un daudzumu uz 100 tk iedzīvotāju, nevis uz 100 tk atbilstošās vecuma grupas un vakcinācijas statusa pārstāvju, kas rada maldīgu priekšstatu par mirstību no covid dažādu vecuma grupu un vakcinācijas statusa cilvēku vidū.

 

Formāts, kādā ir jāpublisko dati par vakcinēto un nevakcinēto mirstību no necovid veselības traucējumiem, ir redzams ministrijas atbildē deputātiem par saslimstību no covid, kas liecina, ka ministrija mirstības datus uzrāda citā formātā ar nodomu.

Valsts pārvaldei būtu noteikti atsevišķi jāizdala un jāuzrāda mirstība dažādās vecuma grupās, jo vecuma grupā līdz 20 gadiem mirstība no covid ir 1000 reizes mazākā, kā vecum grupā 80 - 90 gadi, ko ir svarīgi zināt pirms spiest vakcinēt bērnus un jauniešus.

Vecuma grupa līdz 20 gadiem, kurā ietilpst bērni, skolēni un studenti, mirstības risks no covid ir vismazākais, tāpēc ir jāuzrāda risks iegūt veselības traucējumus vakcinējoties, kas uzrādīsies, ja salīdzinās kopējo mirstību šajā vecuma grupā vakcinēto un nevakcinēto starpā.

https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs_lmp.nsf/0/94FD43C920478F40C2258783002E590B?OpenDocument

Aicinu nekavējoties pārtraukt prasību vakcinēties obligāti un aicinu nekavējoties publiskot datus par kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto vidū pa nedēļām, dažādās vecuma grupās, uz 100 tk tajā brīdī reģistrētās atbilstošās grupas pārstāvju, kopējo un atbilstoši slimību klasifikācijai.

 

 

[1.1] Vēstule trauksmes ziņošanai valsts pārvaldē ar jautājumiem par vakcīnas ietekmi uz mirstību.

Valsts pārvalde man kā ārstam un citām profesijām pieprasa vakcinēties, lai drīkstētu strādāt profesijā. Ne valsts pārvalde, ne ārstu biedrības covid darba grupa nav publiskojusi faktus, kas apliecina, ka vakcinācija mazina kopējo mirstību, tāpēc aicinu apturēt prasību noteiktām profesijām vakcinēties, līdz šie fakti tiks publicēti, jo tas skar visas sabiedrības intereses.

Mani apsvērumi ir sekojoši.

Epidēmija izplatās. Lai mazinātu mirstību ir jāizvērtē un jāpublisko veikto epidēmijas ierobežošanas pasākumu ietekme uz iedzīvotāju mirstību un jāatceļ tie ierobežojumi un pasākumi, kuri palielina mirstību, vai kuru ietekme uz mirstību nav zināma. Ārstiem un valsts pārvaldei ir pienākums, pirmkārt, nekaitēt.

Aicinu apturēt prasību noteiktām iedzīvotāju grupām vakcinēties līdz brīdim, kad ārstu biedrība un valsts pārvalde, uzrādot datu avotus un aprēķina metodiku, publiskos atbildes uz jautājumiem par to, kā vakcīna etekmē vakcinēto kopējo mirstību un kā iedzīvotāju mirstību pagājušajā gadā ietekmēja epidēmijas ierobežošanas pasākumi [8][10].

Ārstu biedrības ieteiktie un valsts pārvaldes pieņemtie mēri nedrīkst veicināt pilsoņu mirstību. Politika nedrīkst atcelt drošības prasības ārstniecībā un profilaksē.

Nezinot vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību, nav iespējams spriest par vakcinācijas ieguvumiem un riskiem. Vakcinācija var mazināt mirstību no covid, bet, radot iekaisumu, palielināt mirstību, piemēram, no vēža, vai trombozes.

Kamēr nav uzrādīti dati par mirstību no jebkuriem veselības traucējumiem vakcīnu saņēmušo un nevakcinēto starpā, vakcināciju pieprasīt ir noziegums. Ārstniecības likums ārstam liek balstīties pierādījumos.

Pēc spkc datiem tie, kuri augustā uzsāka vakcināciju, no covid mira biežāk kā nevakcinētie.[9]

Vakcīnas ietekme uz kopējo mirstību joprojām netiek uzrādīta. Vakcīnai ir neparedzamas nāvējošas blaknes - tromboze, anafilakse, miokardīts. Blakņu skaits arvien turpina augt.[11]

Ārstiem un sabiedrībai tiek apgalvots, ka vakcīna ir droša un efektīva un ierobežojumi ir nepieciešami, jo glābj dzīvības, bet netiek publiskoti fakti, kas to apliecina.

Cilvēki piekrīt piespiedu kārtā vakcinēties tikai tāpēc, ka tic, ka vakcīna mazina mirstību. Tā kā vakcinācija skar miljoniem cilvēku, ir svarīgi noskaidrot, vai tas tiešām tā ir.

10 septembrī saņemot Latvijas Ārstu biedrības Covid-19 infekcijas profilakses darba grupas paziņojumu, kas aicināja ārstus mudināt pacientus vakcinēties, darba grupai nosūtīju vēstuli ar lūgumu uzrādīt faktus, kas apliecina, ka vakcīna neveicina mirstību.[8] Sekretāre apstiprināja, ka darba grupa vēstuli ir saņēmusi.

Ir oktobra sākums, bet darba grupa atbildi nesniedz, kas nav ētiski un likumīgi. Iesakot ārstēšanu, vai profilaksi, ārstniecības likums prasa balstīties pierādījumos.

Pacientiem bez sertifikāta joprojām jāmaksā nodokļi, kaut veselības pakalpojumus tie vairs nevar saņemt. Tas, veicinot mirstību, iznīcina nevakcinētus cilvēkus.

Valsts pārvalde ir izdevusi noteikumus, kas veseliem nevakcinētiem ārstiem nepamatoti aizliedz strādāt. Ārsts bez sertifikāta nedrīkst ārstēt, kaut arī ārstu trūkst un daļa saslimušo neiebilst, ja ārsts nav vakcinēts, jo saprot, ka vaikcinācija negarantē neslimošanu, tāpat kā to negarantē sertifikāts, kas apliecina vakcināciju vai testu. Ceturtdaļa no saslimušajiem ir vakcinēti, kas pierāda sertifikācijas bezjēdzību.

Ne valsts pārvalde, ne Latvijas Ārstu biedrības Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa nav uzrādījusi faktus, kas apliecina, ka vakcīna mazina vakcīnu saņēmušo mirstību.

Cik % no vakcīnu saņēmušajiem ir miruši no covid un miruši no jebkuriem veselības traucējumiem? Cik % no nevakcinētajiem tanī pat laikā ir miruši no covid un no jebkuriem veselības traucējumiem?

Kāpēc zināt par saslimšanu un nāvi vakcinēto vidū ir tik svarīgi? Kamēr spkc neuzrādīja faktus, ka vakcinētie arī saslimst un mirst no covid, valsts pārvalde to nezināja, tāpēc izdomāja sertifikācijas sistēmu, kam bija jāgarantē nesaslimšana, kas praksē izrādījās bezjēdzīga, jo izrādījās, ka vakcinētie arī saslimst un mirst no covid

Kāpēc ir nepieciešams katru mēnesi uzrādīt vakcīnu saņēmušo un nevakcinēto mirstību no jebkuriem veselības traucējumiem?

Vakcīnas drošība un efektivitāte pret jaunajiem vīrusiem, kuru pīķa proteīns ir mutējis, nav zināma. To var noskaidrot tikai salīdzinot mirstību no jebkuriem veselības traucējumiem vakcinēto un nevakcinēto vidū.

Piemēram, ja vakcinēto vidū mirstība no trombozes, vai vēža ir augstāka kā nevakcinēto vidū, tad vakcinācija nav iesakāma un to nedrīkst pieprasīt kā profesionālas kvalifikācijas sastāvdaļu. Valsts pārvaldes pasākumi nedrīkst veicināt pilsoņu mirstību.

1.Kā vakcinācija ietekmē vakcinēto mirstību ir jāzina, lai pirms vakcinācijas godprātīgi informētu cilvēku par viņa izredzēm.

2. Atbildes ir jāpublisko, jo daļa deputātu uzticoties vadošu speciālistu kļūdainam viedoklim, pieņem kļūdainus lēmumus ierobežot cilvēku brīvību un pieprasīt vakcīnu, lai strādātu profesijā.

3.Tas, ka arī vakcinētie slimo ar covid un mirst priekšlaicīgi un potei ir pierādītas neparedzamas nāvīgas blaknes, atgādina kāpēc nevienu medicīnisku manipulāciju, kas apdraud veselību, nedrīkst prasīt kā profesionālas kvalifikācijas obligātu priekšnoteikumu ne Saeimā, ne skolā, ne armijā.[7]

Vakcinācijai ir jāpaliek brīvprātīgai un nepiespiestai.

Cilvēka ādai ir jāpaliek tai nepārkāpjamajai robežai, kur beidzas valsts iejaukšanās cikvēka dzīvē.

Valsts pārvalde pārkāpj Satversmē noteiktās tiesības aizsargāt savu dzīvību, jo armijā, ārstiem un skolotājiem pieprasa obligātu vakcināciju. Tas ir noziegums. Ja vakcīnai ir pierādītas nāvējošas blaknes, tā nedrīkst būt profesionālas kvalifikācijas prasība.

Cilvēks, kas jūtas vesels, neapdraud apkārtējos. Latvijā veiktajā pētījumā redzams, ka cilvēki, kuri nezinot ir pārslimojuši covid, bija simptomātiski slimnieki[1]. Pētījums apstiprina pasaulē novēroto, ka bezsimptomu nēsātāji slimību vai nu neizplata, vai izplata nenozīmīgi.[4][5]

No šiem faktiem izriet svarīgi secinājumi.

1. Veseli cilvēki nevienu neapdraud, neinficē. Viņu ierobežošana infekcijas izplatību nemaina. Tā ir nelikumīga, jo Satversme neļauj ierobežot cilvēkus bezjēdzīgi.

2. Veselu cilvēku rutīnas testēšana nav nepieciešama. Tā ir nelietderīga naudas un cilvēku laika izšķiešana.

3. Ikviens, kas jūtas nevesels, epidēmijas gadījumā ir jātestē bez maksas un ierobežojumiem.

Saslimušajiem ir jānodrošina viss mājās nepieciešamais, lai viņiem nebūtu jābrauc uz veikalu pēc pārtikas un higiēnas precēm. Sabiedrība ir jāizglīto par to, ka infekciju izplata tikai saslimušie ar simptomiem un kā pareizāk rīkoties, ja rodas šaubas par veselības stāvokli gadījumos, ja epidēmija plaši izplatās un ģimenes ārstu vai laboratorijas darbinieku, kas veiktu testu, izsaukt uz mājām nav iespējams.

4. Bērni un jaunieši bez papildu slimībām covid pārslimo viegli, tāpēc bez maskām var apmeklēt skolu klātienē. Veseli bērni nav regulāri jātestē. Veselas kontaktpersonas nav jāsūta karantīnā. Bērniem pārslimošana ir drošākā kā vakcinācija[6]

Ja bērns jūtas slims, vecākam, kas ved viņu testēt, jāsaņem atbrīvojums no darba.

Valsts pārvalde šobrīd rīkojas ačgārni - bez maksas testē un ierobežo veselos un par maksu testē tos, kas vēlas uzzināt, vai nav inficēti. Tas lieki tērē resursus un veicina slimības izplatību. Cilvēki ar viegliem simptomiem šaubu gadījumā atkārtoti netestējas par maksu, bet turpina strādāt, vai mācīties, iespējams, izplatot infekciju.

5. Tā kā vakcinētie arī slimo, tad nav likumīga pamata noteikt vakcinētajiem citādas prasības kā nevakcinētajiem. Darbā, mācībās vai apmeklējot sabiedriskas vietas prasībām jābūt vienādām. Nav pamata prasīt kādam uzrādīt vakcinācijas sertifikātu, jo sertifikāts negarantē veselību. Veseli cilvēki, vakcinēti vai nē, nevienu neapdraud bet saslimušajiem ir jāievēro vienādi ierobežojumi apmeklēt darbu, mācības vai izklaides vietas, neatkarīgi no vakcinācijas stāvokļa.

6. Lai neveicinātu iedzīvotāju mirstību, valsts pārvaldei katru mēnesi ir jāuzrāda vakcīnas un citu pasākumu ietekme uz kopējo mirstību.

Vakcīna, izplatoties jauniem vīrusa paveidiem, kļūst aizvien mazāk efektīva. Kamēr nav zināma vakcīnas efektivitāte pret katru no jaunajiem vīrusiem un vakcinācijas ietekme uz kopējo mirstību, ieteikt turpināt vakcinēties ir noziedzīgi. Par vakcināciju var tikai informēt, brīdinot, ka ietekme uz mirstību nav zināma.

Valsts pārvalde slēpj sava darba rezultātus epidēmijas apkarošanā un neuzrāda patieso stāvokli valstī.

Lūdzu publiskojiet

Cik % papildus nāves pagājušajā gadā tika reģistrētas, salīdzinot ar vidējo mirstību valstī pēdējos 10 gados?

Cik procenti no papildus reģistrētajām nāvēm bija necovid nāves?

Šie fakti atspoguļos lietoto epidēmijas ierobežošanas mēru ietekmi uz mirstību valstī. Valsts pārvalde nedrīkst veicināt iedzīvotāju mirstību.

Cik procenti no saslimušajiem ar valstī reģistrētajiem vīrusu paveidiem ir inficējušies no bezsimptomu nēsātājiem? Kas pierāda, ka šie saslimušie nav inficējušies no simptomātiskiem slimniekiem?

Atbildes uz šiem jautājumiem rādīs cik pamatota ir veselu cilvēku ierobežošana.

Cik procenti cilvēku inficējas mājsaimniecībās, cik mācību iestādēs, cik sabiedriskajā transportā, cik veikalos, cik veselības aprūpes iestādēs?

Atbildes uz šiem jautājumiem palīdzētu vērtēt kur notiek lielākā vīrusu pārnese, kur , pieaugot saslimušo daudzumam, būtu lietderīgi ieteikt valkāt maskas tiem, kas nevēlas inficēties.

Maz efektīva vakcinācija un neefektīvi veselu cilvēku ierobežojumi palielinās mirstību no papildus necoivid nāvēm, kas jau pagājušajā gadā pārsniedza mirstību no papildus covid nāvēm.[12] Valsts pārvaldes rīcība vairāk kaitēja, nekā glāba dzīvības. Ja valsts pārvalde un tās konsultanti no kļūdām nemācīsies, cilvēki būs miruši velti un šogad nekovid mirstība nemazināsies, vai pat palielināsies un tiks pastiprināti bezjēdzīgi cilvēktiesību ierobežojumi. Tas nav pieļaujams.

Ir jāveicina saslimušo nenākšana uz darbu un mācībām, tālmācības organizēšana saslimušajiem, nevis veselu cilvēku ierobežošana un rutīnas testēšna, jo veseli cilvēki infekciju neizplata.

Vakcinētie cilvēki ir faktors, kas veicina pret vakcināciju izturīgu mutāciju vairošanos.

Covid vīruss spontāni mutē, tāda ir šī vīrusa daba.

Vakcinēta cilvēka organismā iznīkst tās mutācijas, kuras antivielas spēj saistīt. Tās mutācijas, kuras antivielas nespēj saistīt, savairojas un saslimušais tās izplata tālāk, tāpēc saslimis vakcinētais sabiedrībai ir tik pat bīstams kā nevakcinēts un vakcinētajiem viņš ir iespējams, pat bīstamāks, jo vakcīna šajā gadījumā velti rada novirzes asins recēšanā, asins šūnu sastāvā, imunitātes regulācijā, kā arī aknu un liesas struktūrā.[3]

Šo izmaiņu ietekme uz cilvēka organsimu nav pētīta, vakcīnas ietekme uz kopējo mirstību nav pētīta, tāpēc vakcināciju pieprasīt ir noziegums.

 

 

Atsauces

[1] https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/COVID19_VPP/PDF/COVID_seroprevalence_zinojums_23.08.2021.docx.pdf

12. Personām, kurām atrastas antivielas pret SARS-CoV-2 vīrusu, trīs biežāk novērotie simptomi kopš 2020.gada sākuma bijuši nespēks/nogurums, iesnas un aizlikts deguns. Šīs pazīmes viņiem bijušas statistiski ticami biežāk kā pētījuma dalībniekiem ar negatīvu antivielu testa rezultātu. Cilvēkiem, kuriem pētījumā ir atrastas antivielas pret SARS-CoV-2 vīrusu, statistiski nozīmīgi biežāk vērojami arī citi simptomi – galvassāpes, klepus, ožas traucējumi, drebuļi, muskuļu sāpes, paaugstināta temperatūra, locītavu sāpes, apetītes zudums, garšas traucējumi, elpas trūkums un asiņošana no deguna.

13. Minēto simptomu dēļ pētījuma dalībniekiem, kuriem ir atrastas antivielas pret SARSCoV-2 vīrusu, biežāk nācies kavēt darbu vai mācības, kā arī biežāk vērsties pie ārsta, nekā personām, kurām antivielas atrastas nav, taču hospitalizācijas biežums starp abām pētījuma grupām nav atšķirīgs.

[2] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.21259673v1.full

Dienvidamerikā šobrīd jau plaši izplatās jauns covid vīruss lambda, kas pīķa proteīnu mutāciju dēļ ir mazjūtīgs pret vakcīnu, kas izstrādāta pret sākotnējo vīrusu. Vīruss jau ir reģistrēts Anglijā.

[3] https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf

sadaļās 2.3.3. Pharmacokinetics 2.3.4. Toxicology

[4] https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

[5] https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6914e1-H.pdf

[6] https://www.medscape.com/viewarticle/954038

[7] Anglijā, kur valsts pārvalde publisko datus, šogad no februāra līdz augustam no pētītajiem un pierādītiem delta covid nāves gadījumiem vecumā līdz 50 gadiem 27 mirušie bija vakcinēti un 72 nevakcinēti un vecumā pēc 50 gadiem 652 mirušie bija vakcinēti un 318 nevakcinēti https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1012644/Technical_Briefing_21.pdf

Table 5. Attendance to emergency care and deaths of sequenced and genotyped Delta cases in England by vaccination status

(1 February 2021 to 15 August 2021)

[8] Labdien cienījamie kolēģi. Ārsta pienākums ir pirmkārt, nekaitēt un savā darbībā balstīties pierādījumos. Vakcīnu zāļu aprakstā nav uzrādīts neviens pētījums, kura mērķis būtu pētīt vakcinācijas ietekmi uz kopējo mirstību. Vakcinācija var mazināt mirstību no covid, bet palielināt mirstību no citiem veselības traucējumiem, palielināt kopējo mirstību.

Lūdzu uzrādiet:

Cik procenti cilvēku, kas ir saņēmuši kaut vienu vakcīnas devu, ir miruši no jebkādiem veselības traucējumiem, rēķinot no visiem kaut vienu vakcīnas devu saņēmušajiem?

Tas parādīs mirstību starp vakcinētajiem.

Cik procenti cilvēku, kas nav saņēmuši nevienu vakcīnas devu ir miruši no jebkādiem veselības traucējumiem rēķinot no cilvēkiem, kas tanī pat vecumā un tanī pat laika sprīdī kā vakcinētie, nav saņēmuši nevienu vakcīnas devu?

Tas parādīs mirstību starp nevakcinētajiem.

Ja kopējā mirstība starp vakcinētajiem proporcionāli ir mazāka kā starp nevakcinētajiem, vakcinācija ir iesakāma.

Ja kopējā mirstība starp vakcinētajiem proporcionāli ir lielāka kā mirstība starp nevakcinētajiem, tad vakcīna, neskatoties uz to, ka samazina mirstību no covid, palielina vakcīnu saņēmušo cilvēku mirstību, tāpēc nav iesakāma. Par iespēju vakcinēties var tikai informēt, skaidrojot par ieguvumiem, kas arvien samazinās un riskiem, kas arvien pieaug, un brīdināt, ka ietekme uz mirstību nav zināma.

Lūdzu uzrādiet pierādījumus kas apliecina, ka vakcinācija mazina kopējo mirstību, lai vakcināciju būtu pamats ieteikt.

Lūdzu apstipriniet, ka saņēmāt.

 

 

Ar cieņu Artis Žeigurs

[9] https://infogram.com/mirusie_c19-vakcinetie-un-nevakcinetie-1h7k230dgmn7v2x

[10] SPKC septembra beigās par trešdaļu samazināja to cilvēku mirstību, kas augustā uzsāka vakcināciju pret covid. No 3 uz 100 tūkstošiem uz 1,9 uz 100 tūkstošiem, bez publiska skaidrojuma par to, kā radās kļūda aprēķinos un kas pierāda, ka jaunie skaitļi atspoguļo patieso stāvokli.

[11]https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/janssen-un-astrazeneca-vakcinam-apstiprina-divas-retas-iespejamas-blaknes.a423917/

[12] https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/343178-virsplana-miruso-skaits-latvija-butiski-parsniedz-ar-sars-cov-2-virusu-miruso-skaitu

 

 

[2.1] Ārstu biedrības covid darba grupas atbildes vēstule uz jautājumiem par vakcīnas ietekmi uz mirstību un komentāri tai.

 

Artim Žeiguram

e-pasts: zeigurs@latnet.lv

 

Rīgā, 2021. gada 15. novembrī Nr. 01.23.2/254

 

Godājamais kolēģi!

Paldies par Jūsu interesi Covid-19 vakcinācijas jomā. LĀB Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa sniedz atbildi savas kompetences robežās.

 

Par mirstību no Covid-19 un kopējo mirstību vakcinācijas pret Covid-19 gadījumā

Mirstības aspekts neapšaubāmi tiek rūpīgi pētīts un monitorēts. Pirmkārt, tie ir klīniskie pētījumi, uz kuru pamata tiek veikta vakcīnu reģistrācija. Lai veiktu pētījumu par kāda medikamenta efektivitāti un blaknēm, tai skaitā mirstību, nepieciešamas 2 pacientu grupas – pacienti, kas saņem zāles (vakcīnu) un kontrolgrupas pacienti (saņem placebo). Viena no galvenajām prasībām – lai abas grupas būtu pēc iespējas vienādas. Vislabāk to var nodrošināt randomizēta dubultakla pētījuma ietvaros. Vakcīnu gadījumā pētījumi ietver lielu pacientu skaitu (> 10 000 katrā grupā), šo pacientu drošība tiek rūpīgi novērota ne tikai pētījuma laikā, bet arī vēl 6-24 mēnešus pēc pirmās vai otrās vakcīnas devas.

Mans komentārs.

Jāņem vērā, ka klīniskie pētījumi, uz kuru pamata reģistrēja vakcīnas, tika veikti ar sākotnējo vīrusu, kura epidēmija jau ir beigusies.

Šobrīd saslimstību izraisa cits, mutējis vīruss, pret kuru vakcīnas efektivitāte ir mazinājusies un mirstība vakcinēto vidū augusi. Iegūtie dati uz delta vīrusu nav attiecināmi. Tāpēc godprātīgi publiskojot statistikas datus ir nepieciešams uzrādīt kā vīruss un vakcinācija šobrīd ietekmē covid un necovid mirstību dažādās vecuma grupās.

Darba grupa.

Otrkārt, pēc medikamentu (vakcīnu) reģistrācijas un ārstēšanas uzsākšanas, drošību nodrošina rūpīga monitorēšana, farmakovigilance, papildus pētījumi reālas dzīves apstākļos. Covid-19 vakcīnu gadījumā šī montorēšana ir īpaši rūpīga. Iegūtā informācija tiek regulāri apkopota (tiek veikts ieguvuma/riska novērtējums) un publicēta. Ar to visu variet iepazīties Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā [1]. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/safety-covid-19-vaccines

Mans komentārs.

1. Eiropas dati ir nepilnīgi, jo tiek papildināti ar nepilnīgiem datiem no Latvijas.

Piemēram, augustā, Latvijā, vecumā līdz 80 gadiem, kas ir vidējais vecums Somijā un Vācijā, pāragri nomira 261 vakcinēts cilvēks. 69 nomira 30 dienu laikā pēc saņemtas potes. 4 gadījumos nāves cēlonis bija covid, no kura vakcīnai bija jāpasargā. https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs_lmp.nsf/0/02fc9973bd67553ec225876d0051483e/$FILE/279_J13_A.PDF

Vakcinācija ir profilakse, kam vajadzētu palīdzēt cilvēkam nodzīvot vismaz līdz vidējam vecumam.

Cik ziņojumus ZVA ir saņēmusi par pārgagru nāvi pēc vakcinācijas? Cik par vakcīnas neefektivitāti?

Cik pārsūtījusi Eiropas datu bāzei?

Līdz 31.oktobrim (ieskaitot) ZVA ir saņemti 35 blakusparādību ziņojumi, kuros sniegta informācija par letāliem gadījumiem, kas ir notikuši vairāku dienu (līdz 40 dienām) laikā pēc vakcinācijas.

Oktobrī no covid nomira 67 pilnīgi vakcinēti un 13 daļēji vakcinēti cilvēki. Daudz lielāks skaits vakcinēto saslima ar covid. https://infogram.com/mirusie_vakcinetie_vakc_d-1h7z2l8193zrg6o

Salīdzinot no covid pāragri mirušo un saslimušo vakcinēto skaitu ar ZVA reģistrēto letālo gadījumu skaitu un nosūtīto ziņojumu skaitu Eiropas datu bāzei, var uzzināt ziņoto gadījumu proporciju.

2. FDA pieprasa, lai veselības aprūpes sniedzēji ziņo VAERS par jebkuru nāvi pēc vakcinācijas pret COVID-19, pat ja nav skaidrs, vai vakcīna bija iemesls. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html

Ikvienas vakcīnas izpēte sākas ar pieņēmumu, ka tā dos tikai labumu. Ikvienas vakcīnas uzrādītie riski aug uzkrājoties ziņojumiem par blaknēm klīniskajos pētījumos pirms reģistrācijas un pieaugot ziņojumu skaitam par nāves gadījumiem uzsākot plašu pārdošanu pēc reģistrācijas. Tāpēc nav pareizi pieņemt, ka vakcinācija nevar būt nāves, vai smagu veselības traucējumu cēlonis, ja šobrīd Latvijā nevienā gadījumā vakcīna vēl nav atzīta par nāves cēloni, kas liecina, ka Latvijā mirstību pēc vakcinācijas vai nu neatpazīst, vai neuzrāda, kas ir nekavējoties labojama kļūda veselības aprūpē. Vakcinācija nevarētu būt nāves cēlonis vienīgi gadījumā, ja pēc vakcinācijas nebūtu pāragras nāves gadījumu no citiem veselības traucējumiem un vakcinēti cilvēki pāragri nemirtu no covid.

Pēdējā Eiropas zāļu aģentūras ziņojumā par vakcīnu drošību ir uzrādīti dati par mirstību pēc vakcinācijas Eiropā.

Mirstība no Comirnaty uzrādīta 1,29 / 100 tk

Mirstība no Vaxzevira uzrādīta 1,83 / 100 tk

Mirstība no Janssen uzrādīta 1,21 / 100 tk

Mirstība no Spikevax uzrādīta 0,89 / 100 tk

1,259 of these reported a fatal outcome. By the same date, almost 68.8 million doses of Vaxzevria had been given to people in the EU/EEA.

198 of these reported a fatal outcome. By the same date, almost 16.3 million doses of COVID-19 vaccine Janssen had been administered to people in the EU/EEA

549 of these reported a fatal outcome. By the same date, more than 61.6 million doses of Spikevax had been given to people in the EU/EEAhttps://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/safety-covid-19-vaccines

Tā kā gan Eiropā gan Amerikā ir reģistrēti nāves gadījumi pēc vakcinācijas, kuru saistība ar vakcināciju nav noliegta, tad vakcinācija nedrīkst būt obligāta kvalifikācijas prasība. Valsts pārvalde nedrīkst pārkāpt Satversmes 93 pantu.

Latvijā ZVA kļūdaini pieņem, kamēr nevienā nāves gadījumā Latvijā vakcīna nav atzīta par nāves cēloni, tikmēr vakcīna nevar būt nāves cēlonis. ZVA pētot gadījumus vispirms salīdzina mirstības iemeslus ar Eiropas zāļu aģentūras ziņotajiem nāves cēloņiem pēc vakcinācijas. Ja mirstības iemesla saistība ar vakcināciju Eiropā nav līdz šim atzīta, tad saistību noliedz. ''Visi līdz šim izskatītie gadījumi ir rūpīgi izvērtēti un, balstoties uz šobrīd pieejamiem datiem par vakcīnām, nav ticami saistāmi ar letālu iznākumu'' https://www.la.lv/it-ka-miris-no-covid-19-vakcinas-ka-latvija-to-parbauda-un-vai-vispar-iespejams-to-pieradit

Veidojas apburtais loks - Latvija neziņo par pāragrām nāvēm un to iespējamajiem iemesliem, Eiropa nesaņem ziņojumus par iespējamajiem ar vakcināciju saistītajiem nāves iemesliem, tāpēc šos dzīvē novērotos iemeslus neuzzina un tāpēc tos neuzrāda. Latvija, tāpēc, ka Eiropa neuzrāda jaunus nāves iemeslus, to saistību ar vakcināciju turpina noliegt.

3. Daļa pāragras nāves gadījumu īsi pēc vakcinācijas Latvijā netiek pienācīgi izmeklēti. Publiski peejams stāsts par sievieti, kuras nāves apstākļi palika nenoskaidroti. https:/www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/masas-nave-padarija-mani-par-vakcinu-apsaubitaju--atvertie-faili-peta-covid-19-vakcinu-kaitigumu.a421605/

Vai par šo gadījumu ZVA ir saņemts ziņojums un pārsūtīts Eiropas datu bāzei kā par iespējamu vakcīnas radītu nāvi?

Neizmeklēti, vai kļūdaini nesaistīti ar vakcināciju nāves gadījumi pēc vakcinācijas, varētu būt daudzi.

Latvijā, veicot izsniegto medicīnisko nāves cēloņu apliecību salīdzinošu

analīzi ar medicīniskajos dokumentos atrodamo informāciju par pacientu

slimības vēsturi, 2013. gadā Slimību profilakses un kontroles centrs noslēdza

publisko iepirkuma līgumu ar Latvijas Universitāti par „Nāves cēloņa

medicīnisko apliecību kvalitātes kontroles pētījumu”.

Pētījuma ietvaros tika veikta 1000 medicīnisko nāves cēloņa apliecību datu

salīdzināšana ar medicīnisko dokumentāciju, veicot nāves cēloņa apliecībā

iekļautās informācijas un pieejamajā medicīniskajā dokumentācijā ietvertās

informācijas salīdzināšanu:

diagnožu secības pareizības novērtēšana nāves cēloņa apliecības I daļā;

diagnožu atbilstības salīdzinājums nāves cēloņa apliecības I un II daļā;

slimību ilguma novērtēšana;

autopsiju rezultātu salīdzinājums;

nāves pamatcēloņu atbilstības novērtēšana.

SPKC veiktajā pirmspētījumā, kurā tika veikta medicīniskajās apliecībās

norādīto diagnožu kvalitātes kontrole, tika nejaušināti atlasītas 1000

(16,5% no visiem, kas miruši no asinsrites sistēmas slimībām) medicīniskās

apliecības par nāves cēloni, kurās asinsrites sistēmas slimības ir norādītas kā

nāves pamatcēlonis. Sākotnējie apliecību analīzes rezultāti liecināja, ka par pareizi aizpildītām var uzskatīt 798 apliecības (80%), 147 gadījumos (15%) ir aizdomas, ka, iegūstot papildu informāciju par mirušā slimības vēsturi, nāves pamatcēlonis no asinsrites sistēmas slimības varētu mainīties uz citu diagnožu grupu, bet 55 gadījumos (5%) nāves pamatcēlonis varētu mainīties asinsrites sistēmas slimību grupas ietvaros. https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/content/Profesionaliem/Klasifikacijas%20un%20klasifikatori/naves_celona_vadlinijas_iekslapas_druka.pdf

Ja par tik senu un labi zināmu veselības problēmu kļūdaini uzrādīts nāves cēlonis ir bijis 20% pārbaudīto gadījumu, tad par nāves gadījumiem pēc vakcinācijas tas būs daudz lielākā proporcijā, jo vakcinācija pret covid ir jauns un maz pētīts nāves cēlonis.

Neziņojot un neizmeklējot nāves gadījumus pēc vakcinācijas, nevar iegūt ticamus datus par vakcīnas ietekmi, tāpēc ir jāpublisko mirstība vakcinēto un nevakcinēto vidū, dažādās vecuma grupās un par visiem reģistrētajiem veselības traucējumiem. Tur parādīsies citur nereģistrētie nāves gadījumi vakcinēto vidū.

4.Kopš gada sākumā ir uzsākta masveidīga vakcinācija, ir palielinājusies papildus mirstība no necovid veselības traucējumiem. Salīdzinot ar vidējo mirstību pēdējos 5 gados no janvāra līdz septembrim no necovid veselības traucējumiem ir papildus miruši ap 900 cilvēku. Uz katriem 2 mirušajiem no covid viens papildus mirušais no citiem veselības traucējumiem. Ir jānoskaidro un jāpublisko, vai vakcinācija neveicina necovid mirstību. Šobrīd šādi dati nav publiski pieejami, kas pārkāpj ārstniecības un pacientu tiesību likumus, kas prasa zināt un uzrādīt vakcīnas ietekmi uz mirstību.  https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Mirstiba/MOR10_Iedzivotaju_naves_celoni_menesi.px/ 

5. ZVA apgalvojumiem, ka vakcīna nekad nav nāves cēlonis, nevar ticēt.

2020. gada 17. decembra valdības ārkārtas sēdē Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens ilgi un detalizēti prezentē vakcinācijas pasākumu stratēģiju, kas ir interesanti. Taču pats interesantākais ir tas, ka viņš saka šādus vārdus: “Ir blakusparādību ziņošanas sistēma, kur elektroniski ārstniecības personas un pacienti var ievadīt jebkurā brīdī ziņojumu par neparedzētām blaknēm vai arī paredzētām, bet tur vajag būt droši, ka to nav vairāk kā sākumā tika prognozēts.”

Kas izriet no viņa sacītā? Acīmredzot gadījumā, ja blakņu izrādīsies vairāk, nekā prognozēts, informācija par to, visticamāk, tiks no sabiedrības slēpta. Kā citādi, ja “tur vajag būt droši, ka to nav vairāk kā sākumā”?https://neatkariga.nra.lv/komentari/maris-krautmanis-3/341039-oi-jezin-kas-ir-muldets-karina-valdiba

6.Valsts pārvalde maldina sabiedrību par vakcinācijas ietekmi uz mirstību mirušos daļēji vakcinētos skaitot klāt nevakcinētajiem un mirstības rādītājus norādot uz 100tk iedzīvotāju, nevs attiecīgās grupas pārstāvju. Tas rada kļūdainu priekšstatu par mirstības risku attiecīgajā grupā.

Paskaidrošu ar piemēru.

Pieņemsim, ka starp 100 tk iedzīvotājiem ir 10 tk iedzīvotāji, kas ir uzsākuši vakcināciju, kurus es turpmāk saukšu par vakcinētiem, jo viņi ir saņēmuši vismaz 1 vakcīnu, un 90 tk nevakcinēti cilvēki.

Pieņemsim, ka no šiem 100 tk iedzīvotājiem infekcijas dēļ nomirst 10 vakcinēti un 10 nevakcinēti cilvēki.

Kā šādu notikumu gaitu šobrīd atspoguļotu valsts pārvalde?

1. Uzrādot mirušo skaitu infografikas veidā šķitīs, ka starp vakcinētajiem un nevakcinētajiem mirstība ir vienāda - 10 mirušie ir vakcinēti, 10 nevakcinēti.

2. Uzrādot % starp mirušajiem 50 % mirušo būs vakcinēti un 50% mirušo būs nevakcinēti, kas arī radīs maldīgu priekšstatu, ka vakcinētajiem mirstības risks ir tāds pat kā nevakcinētajiem.

3. Uzrādot mirušo skaitu uz 100 tk iedzīvojājiem būs miruši 10 / 100 tk iedzīvotājiem vakcinēti un tik pat, 10 / 100 tk iedzīvotājiem nevakcinēti.

Šāds atspoguļojums rada maldīgu iespaidu, ka mirstības risks abās grupās ir vienāds.

Lai iegūtu patiesu priekšstatu par mirstības risku starp vakcinētajiem un nevakcinētajiem šajā piemērā un dzīvē, tas ir jāuzrāda rēķinot no 100 tūkstošiem attiecīgās grupas pārstāvju, nevis uz 100 tk iedzīvotāju.

Tad izrādās, ka piemērā minētā vakcinēto mirstība 10/10 tk, pārrēķinot uz 100 tk vakcinētu cilvēku, būs 100 /100 tk.

Nevakcinēto mirstība 10 / 90 tk, pārrēķinot uz 100 tk nevakcinētu cilvēku būs 11,1 /100 tk.

Šajā piemērā vakcinētu cilvēku mirstības risks ir turpat 10 reizes lielāks kā nevakcinētu cilvēku mirstības risks, bet tas neuzrādās, ja mirušo cilvēku proporciju nerēķina no attiecīgās cilvēku grupas lieluma.

Aicinu valsts pārvaldi uzrādot mirstību vakcinēto, daļēji vakcinēto un nevakcinēto cilvēku grupās uz 100 tk attiecīgās grupas pārstāvju, kas atspoguļos patieso mirstības risku attiecīgajā grupā un godprātīgi informēs cilvēkus par viņu izredzēm pirms vakcinācijas. http://www.bernuarsts.lv/mirstibas-riska-maldinoss-atspogulojums-statistika/

7. Ir pierādīti gadījumi, kad ieteiktā ārstēšana vairāk kaitē, nekā palīdz.

Piemēram, atorvastatīns – medikaments asins tauku satura pazemināšanai, tika ieteikts lietot arī lai mazinātu mirstību no samazinātas vai pārtrauktas asinsrites galvas smadzenēs [išēmiska insulta].

Pētot zāļu ietekmi uz kopējo mirstību izrādījās, ka tie, kas dzēra šīs zāles mira biežāk kā tie, kas zāles nedzēra. Zāles pierādīti mazināja mirstību no išēmiskā insulta, bet lielākai daļai zāļu lietotāju izsauca asiņošanu galvas smadzenēs,[hemorāģisku insultu] kas izraisīja nāvi. https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/info/10-0607

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS. Atkārtots insults. “Insulta novēršana ar holesterīna līmeņa agresīvu pazemināšanu” (SPARCL) Kopējā mirstība atorvastatīna grupā bija 9,1% (216/2365), bet placebo grupā – 8,9% (211/2366)].

Tāpēc ir nepieciešams zināt un uzrādīt kopējo mirstību un prasīt piekrišanu jebkurai medicīniskai manipulācijai. Šī iemesla dēļ nevienu medicīnisku manipulāciju nedrīkst uzspiest.

 

Darba grupa.

Ja runājam par kopējo mirstību (vai standartizēto kopējo mirstību), tās rādītāju aprēķināšana ir ļoti komplicēts process. Rādītāji par iepriekšējo gadu ir zināmi nākamā gada otrajā pusgadā (un pēc tam vēl tiek precizēti), tādējādi dati par kopējo mirstību 2021. gadā būtu sagaidāmi 2022. gada septembrī.

 

Mans komentārs.

Nepiekrītu, ka mirstības rādītājus ir iespējams iegūt tikai nākamā gada beigās. Dati tiek ievadīti un apstrādāti elektroniski, piemēram, mirstība no covid vakcinēto vidū oktobrī jau tiek uzrādīta novembrī. https://infogram.com/mirusie_vakcinetie_vakc_d-1h7z2l8193zrg6o

Anglijā datus par mirstību vakcinēto un nevakcinēto vidū publicē pa nedēļām un vecuma grupām pēc 2 mēnešiem, vienīgi, nenorāda uz atbilstošo grupu, bet uz 100 tk iedzīvotājiem, kas neļauj mirstības datus salīdzināt. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland http://www.bernuarsts.lv/mirstibas-riska-maldinoss-atspogulojums-statistika/

Uzrādot mirstību un citus statistikas datus tikai vienu reizi gadā, tiek zaudēti dati par to, kā mirstību un potes efektivitāti ik brīdi ietekmē vīrusa mutācijas, ko ir svarīgi noskaidrot nekavējoties, lai neturpinātu vakcināciju ar mazefektīvu poti, kuras efektivitāte sākot vakcinēt tika uzrādīta kā 95%, bet šobrīd, prakse rāda, ka uz katru potēto saslimušo saslimst 2,2 nepotēti. https://infogram.com/saslimstiba-ar-c19-vakc-un-nevakc-1h7z2l8wjkgvx6o

 

Darba grupa.

Salīdzinot konkrētu vakcinācijas blakusparādību (arī smagu) risku ar identiskām slimības izpausmēm saslimstot ar Covid-19, vakcinācijas gadījumā tas ir daudzkārt mazāks gan biežuma, gan intensitātes ziņā [2]. https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2110475?articleTools=true

 

Mans komentārs.

1.Vērtējot iespējamo risku veselībai, ir jāņem vērā, ka ne visi cilvēki saslimst. Cilvēka risks saslimt ar kādu no covid vīrusiem ir neliels. Risks saslimstot nomirt no covid dažādās vecuma grupās atšķiras tūkstoškārtīgi. Nesaslimstot riska nomirt no slimības nav, bet visiem obligāti vakcinējoties pieaug risks nomirt, vai iegūt veselības traucējumus no vakcīnas blanēm. Tā kā ir reģistrēti pāragras nāves gadījumi gan pēc pirmās, gan otrās potes, tas liecina, ka katra nākamā vakcinācija vai revakcinācija vairo mirstības risku.

2.Saitē uzrādītie dati ietver laika posmu no pagājušā gada decembra līdz šī gada maijam. (December 20, 2020) until the end of the study period (May 24, 2021) Kā vakcīna ietekmē mirstību Latvijā, šobrīd, saskaroties ar mutējušu vīrusu, nav zināms. Lūdzu uzrādiet datus.

 

 

Darba grupa.

Ņemot vērā delta celma lipīgumu, praktiski jebkurš nevakcinētais Latvijas iedzīvotājs pārslimos Covid-19.

 

Mans komentārs.

Tas šobrīd ir pieņēmums.

1.Saslimšana ir atkarīga no apstākļiem. Ja slims cilvēks bez maskas ilgstoši uzturēsies telpā, kas ir pilna ar cilvēkiem bez maskām un sliktu ventilāciju, viņš inficēs vairāk cilvēkus, nekā tad, ja viņš tur atradīsies īslaicīgi, viņam un apkārtējiem būs maskas un telpā būs laba ventilācija. Ar maskām, distancēšanos un labu ventilāciju inficēšanās risku var samazināt, vai pat novērst.

2. Alfa covid epidēmija beidzās spontāni, neskatoties uz zemo vakcinācijas aptveri.

https://infogram.com/saslimuso-alfa-un-delta-c19-1hxr4zxmenv1o6y

Sezonālās gripas, kas arī ir nemitīgi mutējoši vīrusi, beidzas spontāni.

Valsts pārvalde nav uzrādījusi saslimstības risku ar alfa covid un mirstības risku ar alfa covid, kā arī kopējo mirstības risku vakcinētajiem un nevakcinētajiem pa vecuma grupām alfa covid epidēmijas laikā. Tā mirušos no alfa covid skaita klāt mirušajiem no delta covid, tā maldinoši palielinot mirstības datus un maldinoši uzrādot vakcīnas efektivitāti un drošību, kas katras infekcijas gadījumā ir atšķirīga un nav uzrādīta.

 

 

Darba grupa.

Vakcinācija 5 reizes samazina inficēšanās risku, savukārt hospitalizācijas un nāves risku - attiecīgi 10 un 11 reizes [3]. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7037e1.htm?s_cid=mm7037e1_w

 

Mans komentārs.

Vakcīnas efektivitāte krītas. Jaunākie dati liecina, ka vakcinētie un nevakcinētie saslimst proporcijā 1 / 2.2 https://infogram.com/saslimstiba-ar-c19-vakc-un-nevakc-1h7z2l8wjkgvx6o

Jūnijā stacionēti 0,9% vakcinēto, septembrī 11,5%, https://infogram.com/stacionetie_men_vakc-1hxr4zxg955go6y

Oktobrī12,6% mirušo no covid bija vakcinēti un 2,4% daļēji vakcinēti. https://infogram.com/mirusie-menesi-vakcinetie-1hzj4o3lv3jpo4p

Mirstības dati gan no covid, gan citiem veselības traucējumiem vakcinēto un nevakcinēto vidū jāpublisko regulāri, pa vecumiem, kopš uzsākta vakcinācija. Valsts pārvalde to nedara. Tas pārkāpj ārsniecības likuma prasību zināt pierādījumus par ārstēšanas efektivitāti un drošību. Tas pārkāpj pacienta tiesību likumu par tiesībām būt informētam par vakcīnas ietekmi uz veselību un mirstību.

Darba grupa.

Vakcinētiem saslimšanas gadījumā t.s. ilgo Covid-19 novēro 2x retāk [4]. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00460-6/fulltext?c

 

Mans komentārs.

Jāņem vērā, ka liela daļa cilvēku ar covid nesaslimst. Saslimušajiem dažādās vecuma grupās risks nomirt no covid atšķiras tūkstoškārtīgi. Nesaslimstot riska nomirt no slimības nav, bet visiem obligāti vakcinējoties pieaug risks nomirt, vai iegūt veselības traucējumus no vakcīnas blanēm.

 

Darba grupa.

ASV vakcinācijas blaknes reģistrē VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), to var veikt jebkurš (!) ASV iedzīvotājs. Pat neapstiprinot cēloņsakarību, ar vakcināciju saistītā mirstība ir 0,0022% [5]https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html, Reports of death after COVID-19 vaccination are rare. More than 432 million doses of COVID-19 vaccines were administered in the United States from December 14, 2020, through November 8, 2021. During this time, VAERS received 9,549 reports of death (0.0022%) among people who received a COVID-19 vaccine. FDA requires healthcare providers to report any death after COVID-19 vaccination to VAERS, even if it’s unclear whether the vaccine was the cause. Ziņojumi par nāvi pēc Covid-19 vakcinācijas ir reti. No 2020. gada 14. decembra līdz 2021. gada 8. novembrim Amerikas Savienotajās Valstīs tika ievadīti vairāk nekā 432 miljoni COVID-19 vakcīnu devu. Šajā laikā VAERS saņēma 9549 nāves ziņojumus (0,0022%) starp cilvēkiem, kuri saņēmuši Covid-19. vakcīna. FDA pieprasa, lai veselības aprūpes sniedzēji ziņo VAERS par jebkuru nāvi pēc vakcinācijas pret COVID-19, pat ja nav skaidrs, vai vakcīna bija iemesls.

 

Mans komentārs.

1.Ja valsts pārvalde piespiedīs vakcinēties visus, no vakcīnas mirs 2,2 no 100 tk, jeb 39 no Latvijas 1,8 miljoniem iedzīvotāju, tāpēc vakcīna nedrīkst tikt pieprasīta obligāti, jo valstij Satversmes 93 pants uzliek pienākumu aizstāvēt ikviena cilvēka dzīvību.

2.Jāņem vērā, ka ne visi nāves gadījumi tiek ievadīti sistēmā. Mirušo skaits patiesībā varētu būt lielāks - skatīt par ZVA ziņošanas nepilnībām iepriekš.

 

Darba grupa.

savukārt ar Covid-19 kā slimību pasaulē tā ir 1-4% no reģistrētajiem gadījumiem (Latvijā >1,5%).

 

Mans komentārs.

Mirstība dažādās vecums grupās atšķiras, tāpēc tā ir jāuzrāda. Mirstība no covid vecuma grupā līdz 20 gadiem ir 1000 reizes mazāka kā vecuma grupā 80-90 gadi, bet mirstības risks no vakcīnas nav zināms. https://infogram.com/miruso-dzimuma-un-vecuma-sadalijums-ar-c19-1h0r6rpzljp5w2e

Bērniem, jauniešiem un studentiem vakcinācijas blakņu risks var būt lielāks kā slimošanas blakņu risks https://www.medscape.com/viewarticle/954038?src=mkm_ret_210729_mscpmrk_eumonthly_int&uac=280175PT&impID=3532397&faf=1

Amerikā bērniem, saslimušiem ar covid ir nepieciešama hospitalizācija retāk kā vienā gadījumā no 100 000, bet miokardīta risks pēc otrās vakcīnas ir 6 no 100 000.

the risk for hospitalization in a young person in the last 3 months from COVID-19 as less than 1 in 100,000. The other comes from slide 27 of the Shimabukuro talk, which shows the rate of myocarditis in 12- to 17-year-old boys after the second dose of mRNA as 132/2,039,871, or about 6/100,000.

Mirstība no citiem veselības traucējumiem pēc vakcinācijas [kopējā mirstība] nav zināma, tāpēc nav iespējams vērtēt vakcinācijas ieguvumus un riskus dažādu vecumu cilvēkiem, tāpēc vakcinācija nedrīkst būt obligāta.

 

Darba grupa.

Varētu ieteikt arī šādas publikācijas par Covid-19 vakcīnu drošību un mirstību

 

[6] https://www.nejm.org/covid-vaccine,

[7]https://journals.lww.com/jcma/Fulltext/2021/09000/Does_COVID_19_vaccination_cause_excess_deaths_.2.aspx

[8] https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/deathsinvolvingcovid19byvaccinationstatusengland/deathsoccurringbetween2januaryand2july2021

 

 

 

Par Jūsu izteiktajiem apgalvojumiem un attiecīgajām atsaucēm

Lasot vēstuli, kā piemēru izvēlējos analizēt divus nepatiesus apgalvojumus (teksts treknināts un pasvītrots) un attiecīgās atsauces [Ž-9], [Ž-1], [Ž-4] un [Ž-5] – numerācija no Jūsu vēstules, pievienots iniciālis Ž.

 

Pēc spkc datiem tie, kuri augustā uzsāka vakcināciju, no covid mira biežāk kā nevakcinētie. [Ž-9]” https://infogram.com/mirusie_c19-vakcinetie-un-nevakcinetie-1h7k230dgmn7v2x

 

No SPKC datu apkopojuma redzams, ka nāves gadījumu biežums nevakcinēto personu vidū ir vairākas reizes lielāks nekā vakcināciju uzsākušajām personām.

 

Mans komentārs.

SPKC datus par to, kāda bija mirstība augustā tiem, kas uzsāka vakcināciju, diemžēl, vairs neuzrāda. Infogramma, kāda tā izskatījās tad, kad rakstīju par mirstību vakcināciju uzsākušo vidū augustā, vēl ir redzama

https://pietiek.com/raksti/brinumaini_uzlabojusies_spkc_oficialie_covid_mirstibas_dati_-_valsts_iestade_piekerta_primitiva_blediba/

Ir nepieciešams nekavējoties publiskot datus par mirsrību uzsākot vakcināciju, pa mēnešiem un vecuma grupām, kopš vakcinācijas uzsākšanas. Datu slēpšana ir noziegums.

 

 

 

 

Darba grupa.

Cilvēks, kas jūtas vesels, neapdraud apkārtējos. Latvijā veiktajā pētījumā redzams, ka cilvēki, kuri nezinot ir pārslimojuši covid, bija simptomātiski slimnieki [Ž-1]. Pētījums apstiprina pasaulē novēroto, ka bezsimptomu nēsātāji slimību vai nu neizplata, vai izplata nenozīmīgi [Ž-4][ Ž-5]”.

Pirmā publikācija [Ž-1]

https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/COVID19_VPP/PDF/COVID_seroprevalence_zinojums_23.08.2021.docx.pdf Ja pirmajam Jūsu rakstītajam teikumam “Latvijā veiktajā pētījumā redzams, ka cilvēki, kuri nezinot ir pārslimojuši covid, bija simptomātiski slimnieki” ar iebildēm varētu piekrist, tad apgalvojums “Pētījums apstiprina pasaulē novēroto, ka bezsimptomu nēsātāji slimību vai nu neizplata, vai izplata nenozīmīgi” no minētā pētījuma nekādi nav secināms.

Mans komentārs.

Piekrītu Jūsu iebildumam, raksts nepēta, kur inficējās tie, kas infekciju ir pārslimojuši nezinot.

Lai nebūtu jāpieņem kur, cik un kā inficējas saslimušie Latvijā, aicinu regulāri uzrādīt datus.

41. nedēļā pēc SPKC datiem visvairāk, 67,7% inficējās mājsaimniecībās.

Darba vietās inficējās tikai ap 6%, kas liecina, ka infekcijas izplatības straujumu var mazināt ar distancēšanos, vēdināšanu un masku nēsāšanu.

Tā kā arī vakcinētie saslimst attiecībā 1/2,2 tad ierobežojumi vakcinētajiem un nevakcinētajiem darba vietā, veikalā un teātrī ir jānosaka vienādi. Ierobežojumi nedrīkst bezjēdzīgi diskriminēt.

Darba grupa.

Otrā publikācija [Ž-4] ,

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w ir no pagājušā gada, kad mūsu izpratne un zināšanas daudzos Covid-19 jautājumos bija nepilnīgas. Tā nekādā veidā nepamato Jūsu apgalvojumu. Mēnesi pēc lokālās epidēmijas beigām Uhaņā (vairs nav neviena slimības gadījuma) apmēram 10 miljoniem iedzīvotāju tiek veikta Covid-19 molekulārā diagnostika – reālā laika RT-PĶR tests. Tests ir pozitīvs 300 personām, nevienam no 300 vīruss neizaug kultūrā. Pozitīvo testu biežums pa reģioniem korelē ar Covid-19 izplatību epidēmijas laikā. No minētajām 300 personām 110 nav IgG antivielu (ar lielu varbūtību daļai kļūdaini pozitīvs RT-PĶR testa rezultāts), 107 ir pārslimojuši Covid-19, jādomā, pārslimojuši arī pārējie 83 (vieglā formā) un viņi pieder pie to pacientu grupas, kuriem pēc pārslimotas slimības RT-PĶR ir pozitīvs ne tikai nedēļas, bet mēnešiem ilgi (šie pacienti nav infekciozi). Nesen aprakstīts viens no iespējamiem mehānismiem, kas izskaidro šo fenomenu - vīrusa RNS integrācija elpceļa epitēlija šūnu genomā [9].https://www.pnas.org/content/118/21/e2105968118

Mans komentārs.

Latvijā šobrīd visi, kam pirmo reizi ir uzrādīts pozitīvs PĶR tests, tiek reģistrēti un uzskatīti par inficētiem un inficēt spējīgiem.

Darba grupa.

Trešās publikācijas [Ž-5]

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6914e1-H.pdf secinājumi ir pretrunā ar Jūsu apgalvojumu.

Mans komentārs.

Atsauce liecina par nelielu, 6,4% infekcijas pārnesi no asimptomātiskiem nēsātājiem.

No 243 Covid-19 gadījumiem, par kuriem uz 16. martu ziņots Singapūrā, 157 tika iegūti lokāli; 10 no 157 (6,4%) lokāli iegūtiem gadījumiem ir iekļauti šajās kopās un tika attiecināti uz presimptomātisku pārnešanu.

Among the 243 cases of COVID-19 reported in Singapore as of March 16, 157 were locally acquired; 10 of the 157 (6.4%) locally acquired cases are included in these clusters and were attributed to presymptomatic transmission.

 

Darba grupa.

Ikdienā nav iespējams atšķirt Covid-19 inficēto bez simptomiem visas slimības laikā no Covid-19 inficētā pirms simptomu parādīšanās. Visaugstākā vīrusu izdale ir pirmajā simptomu parādīšanās dienā un pēdējā dienā pirms tam [10]. https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5

Tādējādi visbīstamākais sabiedrībai ir Covid-19 inficētais pēdējās 2 dienās pirms simptomu parādīšanās (nav simptomu, it kā vesels, bet ļoti bīstams). Manis pēdējā minētajā publikācijā autoru vērtējumā 44% gadījumu inficēšanās notiek no Covid-19 “pre-simptomātiskiem” slimniekiem.

Mans komentārs.

Šeit ir pieejama jaunāka publikācija, kas uzrāda pētījumus, kas vai nu neuzrāda presimptomātiksu vīrusa pārnesi, vai uzrāda to nelielā gadījumu proporcijā, tai skaitā, atsaucoties arī uz manis minēto Singapūras pētījumu, kuru Jūs nepamatoti noraidāt. https://www.nature.com/articles/s41591-020-1046-6

Lūdzu uzrādiet datus, kas apliecina cik % cilvēku Latvijā inficējas no bezsimptomu nēsātājiem un cik no simptomātiskiem slimniekiem?

 

Darba grupa.

Pēdējos mēnešos pasaulē un Latvijā 99% gadījumu konstatē delta celmu ar daudzkārt augstāku lipīgumu un nav pamata uzskatīt, ka šobrīd šie % ir zemāki.

Mans komentārs.

Ja slims cilvēks bez maskas ilgstoši uzturēsies telpā, kas ir pilna ar cilvēkiem bez maskām un sliktu ventilāciju, viņš inficēs vairāk cilvēkus, nekā tad, ja viņš tur atradīsies īslaicīgi, viņam un apkārtējiem būs maskas un telpā būs laba ventilācija. Ar maskām, distancēšanos un labu ventilāciju inficēšanās risku var samazināt, vai pat novērst.

 

Darba grupa.

Daudziem sabiedrības locekļiem svarīgs ir jautājums par vakcinācijas ietekmi uz jaunu mutāciju veidošanos. Jūsu vēstulē norādīts: "Vakcinētie cilvēki ir faktors, kas veicina pret vakcināciju izturīgu mutāciju vairošanos. Covid vīruss spontāni mutē, ...”.

 

Pašlaik zinātnieku starpā vadošais viedoklis ir tāds, ka Covid-19 izraisošā vīrusa gadījumā, ievērojot to, ka mutācijas spontāni veidojas vīrusam daloties, lai mazinātu pret vakcināciju noturīgu mutāciju veidošanos, svarīgākais ir maksimāli samazināt inficēto skaitu. Un tas nozīmē iespējami plašas vakcinācijas un citu prevencijas pasākumu veikšanu, piemēram, masku nēsāšana, nevajadzīgu kontaktu novēršana. Iesakām Jums iepazīties ar ievadrakstu žurnālā The Lancet [11]. https://www.thelancet.com/article/S1473-3099(21)00202-4/fulltext

Mans komentārs.

Iepazinos. Raksts apstiprina, ka vakcīna, kas pieļauj slimošanu un vakcinēts inficēts cilvēks veicina pret vakcīnu rezistentu mutāciju selekciju. ''the potential for selection for vaccine escape variants in infected vaccinated hosts'' ''pret vakcīnu noturīgu variantu selekcijas iespēja inficētā vakcinētā saimniekorganismā''.

Darba grupa.

Diemžēl savās vēstulēs Jūs izsakāt nepamatotus pieņēmumus un spriedelējumus, kuri beigās kļūst par apgalvojumiem, pieprasiet LĀB valdei un LĀB Covid-19 infekcijas profilakses darba grupai sniegt milzīgu daudzumu dažādus datus, aprēķinus, skaidrojumus, vienlaikus apvainojot valsts institūcijas un kolēģus, kuri iesaka vakcināciju, noziedzīgā rīcībā.

Mans komentārs.

Ikvienam, kurš iesaka, vai pieprasa ārstniecisku manipulāciju, ir pienākums paskaidrot ieguvumus un riskus. Uzrādīt faktus un tos skaidrot ir LAB darba grupas pienākums. Skaidrojumam ir nepieciešami dati un aprēķini.

Līdz šim LAB darba grupa nesniedza ne faktus, ne aprēķinus, ne skaidrojumus, kas ir noziegums.

Komentāros es norādu, kur LAB darba grupas pieņēmumi, atsauces, aprēķini un skaidrojums nav pietiekoši pamatoti, lai drīkstētu noteiktām profesijām prasīt vakcinēties obligāti. Ja es kļūdos, lūdzu norādiet.

Darba grupa.

Lielākā daļa no visa iepriekš minētā būtu lieka, ja Jūs personīgi iepazītos ar publikācijām, uz kurām atsaucaties, nevis pārkopētu atsauces no vakcinācijas noliedzēju vietnēm. Būsiet pārsteigts, cik bieži secinājumi Jūsu minētajās publikācijas ir pretēji Jūsu apgalvojumiem.

Mans komentārs.

Publikācijas uzrāda faktus. Interpretācija, secinājumi un iesakāmā rīcība atšķirsies, jo ir vairāki veidi, kā uzlabot veselības aprūpes kvalitāti valstī.

Ir nepieciešams uzrādīt faktus par stāvokli Latvijā un diskutēt par to.

Darba grupa.

Varētu rekomendētu arī izlasīt kādu grāmatu epidemioloģijā, piemēram, lielisko profesora Māra Baltiņa “Lietišķā epidemioloģija”.

Mans komentārs.

Tam, kurš iesaka profilaksi ar vakcīnu, kam efektivitāte krītas, kam ir nāvīgas blaknes un nav uzrādīta ietekme uz mirstību, ir pienākums uzrādīt faktus un paskaidrot kāpēc prasība vakcinēties obligāti ir ētiska. Ja grāmata satur kādu svarīgu argumentu, lūdzu citējiet to.

Mans ārsta pienākums ir jautāt un uzzināt, līdz es iegūstu pārliecību, ka ieteiktā intervence ir efektīva un nav kaitīga veselībai un uzrādītie fakti nav kļūdaini.

No LAB darba grupas vēstules es esmu uzzinājis, ka LAB darba grupa nezina kopējo mirstību pēc covid vakcinācijas Latvijā un pieņem, ka vakcīnācija pret covid ir nāvējoša ne vairāk kā 2,2 uz 100 tk vakcinēto. Ja es kļūdos, lūdzu norādiet.

Ja nav zināma ietekme uz mirstību, tad nav iespējams vērtēt intervences ieguvumus un riskus. Ja es kļūdos, lūdzu norādiet.

Tā kā nav zināms cik cilvēki mirst vakcinācijas rezultātā un tā kā nav pierādījumu, ka vakcinācija nevar būt nāves cēlonis, tad prasība vakcinēties obligāti ir noziegums, jo pārkāpj Satversmes 93 pantu, kas prasa valstij aizsargāt ikviena cilvēka dzīvību, kā arī pārkāpj ārstniecības likuma un pacienta tiesību likuma prasības zināt un uzrādīt profilakses ietekmi uz mirstību.

Aicinu LAB darba grupu un valdi nekavējoties aicināt valsts pārvaldi atcelt prasību vakcinēties obligāti.

Darba grupa.

Ceram, ka turpmāk Jūs kā LĀB Ētikas komitejas loceklis būsiet koleģiāls un respektēsiet LĀB valdi, tās lielo noslodzi ikdienas un sabiedriskajā darbā un rūpīgāk pārdomāsiet savu vēstuļu saturu.

 

Cieņā,

 

LĀB valdes Covid-19 infekcijas profilakses darba grupas vārdā

Profesors

 

Izmantotā literatūra:

1.https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/safety-covid-19-vaccines

2. https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2110475?articleTools=true

3. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7037e1.htm?s_cid=mm7037e1_w

4. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00460-6/fulltext?c

5. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html

6. https://www.nejm.org/covid-vaccine

7. https://journals.lww.com/jcma/Fulltext/2021/09000/Does_COVID_19_vaccination_cause_excess_deaths_.2.aspx

8. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/deathsinvolvingcovid19byvaccinationstatusengland/deathsoccurringbetween2januaryand2july2021

9.https://www.pnas.org/content/118/21/e2105968118

10. https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5

11. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html

 

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

 

 

 

[3.1] Veselības ministrijas atbilde uz jautājumiem par vakcīnas ietekmi uz mirstību un komentārs tai.

 

VM.

Veselības ministrijā atbildes sniegšanai adresātiem ir saņemtas Valsts kancelejas Trauksmes cēlēju kontaktpunktā no 08.10.2021. līdz 13.10.2021. iesniegtās astoņu iesniedzēju, ārstniecības personu, elektroniskā pasta vēstules, kuras Valsts kancelejā netika atzītas par trauksmes cēlēja ziņojumiem un kurās tika pieprasīts nekavējoties atcelt vakcināciju pret Covid-19 un valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības Covid-19 pandēmijas ierobežošanai.

Savas kompetences ietvarā, atbildot uz vēstulēs pausto, vēlamies norādīt, ka Latvija oktobrī bija pirmajā vietā pasaulē saslimstības rādītāju ziņā un zemās vakcinācijas aptveres dēļ Covid-19 slimības izraisītas mirstības rādītāju ziņā Latvija bija trešajā vietā Eiropā (lielāki mirstības rādītāji bija tikai Rumānijā un Bulgārijā). Latvijā SARS-CoV-2 infekcijas izraisītās novēršamās nāves ir pieaugušas par 17% salīdzinājumā ar 2020. gadu un atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra datiem uz 17.11.2021. septiņu dienu laikā reģistrēti 277 nāves gadījumi,– vēršam uzmanību uz mirstības melnajām dienām Latvijā: 28.10.2021. miruši 64 pacienti dienā; 13.11.2021. miris 51 pacients dienā; 17.11.2021. miris 71 pacients dienā, tostarp 2 pacienti 0-19 vecuma grupā; t.sk. 10 pacienti 20-29 vecuma grupā.

Mans komentārs.

Mirstību no covid ietekmē valsts politika veselības aprūpes organizēšanā. Ja valsts pārvalde nenodrošina nepieciešamos resursus un prasa cilvēkus šķirot ar mērķi neārstēt, mirstība pieaug.

Vakcīnai ir nāvīgas blaknes, ietekme uz mirstību nav zināma un efektivitāte krītas.

Veselības ministrija neatbild uz jautājumu par cik uz 100 tk atbilstošās grupas pārstāvju ir pieaugušas necovid nāves vakcinēto un nevakcinēto starpā, pa vecuma grupam, kopš noteikti ierobežojumi un uzsākta vakcinācija, salīdzinot ar vidējo skaitu uz 100 tk iedzīvotāju pēdējos 5 gados?

Neuzrādot šos rādītājus nevar spriest par vakcinācijas ietekmi uz mirstību.

Cik cilvēki ir miruši no vakcinācijas, būs iespējams uzzināt, kad tiks publicēti dati par kopējo mirstību un mirstību no necovid veselības traucējumiem starp vakcinētajiem un nevakcinētajiem.

VM.

Vēršam uzmanību, ka Slimību profilakses un kontroles centrs regulāri publicē informāciju par Covid-19 statistikas rādītājiem1, uzrādot vakcinēto un nevakcinēto, t.sk. vakcinācijas kursu uzsākušo, statistiskos saslimstības un mirstības rādītājus.

Mans komentārs.

SPKC mirstības datus uzrāda maldinoši. Valsts pārvalde maldina sabiedrību par vakcinācijas ietekmi uz mirstību mirušos daļēji vakcinētos skaitot klāt nevakcinētajiem un mirstības rādītājus norādot uz 100tk iedzīvotāju, nevs attiecīgās grupas pārstāvju. Tas rada kļūdainu priekšstatu par mirstības risku attiecīgajā grupā.

Paskaidrošu ar piemēru.

Pieņemsim, ka starp 100 tk iedzīvotājiem ir 10 tk iedzīvotāji, kas ir uzsākuši vakcināciju, kurus es turpmāk saukšu par vakcinētiem, jo viņi ir saņēmuši vismaz 1 vakcīnu, un 90 tk nevakcinēti cilvēki.

Pieņemsim, ka no šiem 100 tk iedzīvotājiem infekcijas dēļ nomirst 10 vakcinēti un 10 nevakcinēti cilvēki.

Kā šādu notikumu gaitu šobrīd atspoguļotu valsts pārvalde?

1. Uzrādot mirušo skaitu infografikas veidā šķitīs, ka starp vakcinētajiem un nevakcinētajiem mirstība ir vienāda - 10 mirušie ir vakcinēti, 10 nevakcinēti.

2. Uzrādot % starp mirušajiem 50 % mirušo būs vakcinēti un 50% mirušo būs nevakcinēti, kas arī radīs maldīgu priekšstatu, ka vakcinētajiem mirstības risks ir tāds pat kā nevakcinētajiem.

3. Uzrādot mirušo skaitu uz 100 tk iedzīvojājiem būs miruši 10 / 100 tk iedzīvotājiem vakcinēti un tik pat, 10 / 100 tk iedzīvotājiem nevakcinēti.

Šāds atspoguļojums rada maldīgu iespaidu, ka mirstības risks abās grupās ir vienāds.

Lai iegūtu patiesu priekšstatu par mirstības risku starp vakcinētajiem un nevakcinētajiem šajā piemērā un dzīvē, tas ir jāuzrāda rēķinot no 100 tūkstošiem attiecīgās grupas pārstāvju, nevis uz 100 tk iedzīvotāju.

Tad izrādās, ka piemērā minētā vakcinēto mirstība 10/10 tk, pārrēķinot uz 100 tk vakcinētu cilvēku, būs 100 /100 tk.

Nevakcinēto mirstība 10 / 90 tk, pārrēķinot uz 100 tk nevakcinētu cilvēku būs 11,1 /100 tk.

Šajā piemērā vakcinētu cilvēku mirstības risks ir turpat 10 reizes lielāks kā nevakcinētu cilvēku mirstības risks, bet tas neuzrādās, ja mirušo cilvēku proporciju nerēķina no attiecīgās cilvēku grupas lieluma.

Aicinu valsts pārvaldi uzrādot mirstību vakcinēto, daļēji vakcinēto un nevakcinēto cilvēku grupās uz 100 tk attiecīgās grupas pārstāvju, kas atspoguļos patieso mirstības risku attiecīgajā grupā un godprātīgi informēs cilvēkus par viņu izredzēm pirms vakcinācijas. http://www.bernuarsts.lv/mirstibas-riska-maldinoss-atspogulojums-statistika/

 

VM.

Pēc datiem uz 21.11.2021. Latvija mirstības rādītāju ziņā nu jau ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā (turpmāk – ES)2.

Vēršam uzmanību, ka epidemioloģiskā situācija Latvijā arvien ir nopietna un trausla, tādēļ vēl joprojām valstī un veselības aprūpes sistēmā turpinās izsludinātā ārkārtējā situācija, jo slimnīcas ir pārpildītas ar smagi slimiem pret Covid-19 nevakcinētiem pacientiem. Šādā situācijā visai sabiedrībai ir jāsolidarizējas SARS-CoV-2 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas panākama maksimāli ierobežojot sociālos kontaktus un palielinot vakcinācijas aptveri.

Mans komentārs.

Vakcinācijas efektivitāte ir zema un arvien krītas. Vakcinēti cilvēki nonāk slimnīcā un mirst arvien vairāk. Vakcinēti un nevakcinēti cilvēki saslimst proporcijā 1 pret 2,1

https://infogram.com/copy-saslimstiba-ar-c19-vakc-un-nevakc-1hd12yxlomzxw6k

Slimnīcās 25%, ceturtā daļa ir vakcinēti cilvēki. https://infogram.com/stacion_vakc_c19-1ho16vom1yzqx4n

Potes efektivitāte krītas. 15% mirušo no covid oktobrī bija saņēmuši vakcīnu.

https://infogram.com/mirusie-menesi-vakcinetie-1hzj4o3lv3jpo4p

Ir jāuzrāda cik uz 100 tk vakcinētu cilvēku un cik uz 100 tk nevakcinētu cilvēku nonāk slimnīcās, un cik mirst no covid, un cik mirst no necovid veselības traucējumiem, lai iegūtu patiesu priekšstatu.

Vakcīnas efektivitāte krītas, prasīt vakcinētis obligāti nedrīkst, jo vakcīnai ir nāvīgas blaknes.

VM.

Turklāt Covid-19 jaunā Delta varianta augstais lipīgums un straujā slimības norise liek pārskatīt katras valsts gatavību laicīgi reaģēt ar konkrētiem lēmumiem, lai pasargātu iedzīvotājus no Covid-19. Ņemot vērā katras valsts vakcinācijas kultūru, iedzīvotāju veselības pratību, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un iedzīvotāju sadarbību vakcinācijas veikšanā, katra ES valsts īsteno savu imunizācijas programmu. Cīņā pret bīstamo Covid-19 infekcijas slimību ir nepieciešama plaša sabiedrības vakcinēšanās, tāpēc daudzas pasaules valstis ir noteikušas vakcinācijas pienākumu, kura kā pamattiesību ierobežojuma leģitīmais mērķis ir sabiedrības veselības un labklājības nodrošināšana.

Mans komentārs.

Vakcīnai ir nāvīgas blaknes. Ja vakcīna var izraisīt nāvi, ko pierāda reģistrētie priekšlaicīgie, pirms 80 gadu vecuma, nāves gadījumi 40 dienu laikā pēc vakcinācijas, Latvijā, Eiropā un Amerikā, kuru saistība ar vakcināciju nav noliegta, tad nekāds ieguvums sabiedrībai to neatsver, jo zaudēta dzīvība nav atgūstama un kompensācija nav iespējama. Prasība solidarizējoties mirt ir noziegums.

VM.

Pasaulē nav tādas vakcīnas, kura 100% novērš saslimšanu, taču ir pierādīts, ka vakcinācija pret Covid-19 novērš SARS-CoV-2 infekcijas izraisītus smagus un vidēji smagus veselības traucējumus un nāvi3.

Mans komentārs.

Tā nav tiesa, 25% smagi saslimušo ir vakcinēti. Oktobrī12,6% mirušo no covid bija vakcinēti un 2,4% daļēji vakcinēti. https://infogram.com/mirusie-menesi-vakcinetie-1hzj4o3lv3jpo4p Vakcīna, kas var izsaukt vakcinēta cilvēka nāvi, nedrīkst tikt pieprasīta obligāti.

VM.

Patlaban vakcinācija ir vienīgais veids, kā cīnīties ar Covid-19 infekciju. Pasaulē nav vakcinācijai līdzvērtīgu epidemioloģiskās drošības pasākumu nedz attiecībā uz inficēšanās risku, nedz arī uz infekcijas pārneses risku mazināšanu.

Mans komentārs.

Pieņēmums ka vakcinētie neslimo nav apstiprinājies.

Distancēšanās, vēdināšana un masku valkāšana palīdz labāk kā vakcinācija, to pierāda SPKC dati. 41. nedēļā darba vietās inficējās tikai 6% saslimušo, bet mājsaimniecībās, kur cilvēkiem nav iespējas distancēties un viņi parasti nelieto maskas, inficējās 67% saslimušo. Vakcinētie un nevakcinētie saslimst proporcijā 1 pret 2,1, vakcinācija ir mazefektīvāka. SPKC būtu regulāri jāpublisko dati kur un kā inficējas saslimušie.

VM.

Covid-19 vakcinēšanas stratēģijas galvenais mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu veselības aprūpes sistēmas funkcionēšanu, samazināt mirstības un saslimstības radīto slogu uz veselības aprūpes sistēmu, panākot kolektīvo imunitāti Latvijā.

Mans komentārs.

Tā kā vīruss mutē, kolektīvo imunitāti ar vakcināciju covid gadījumā panākt nav iespējams, tāpat kā gripas gadījumā. Vakcīnas, kura tika izstrādāta pret sākotnējo vīrusu, efektivitāte krītas un vakcnēto mirstība aug.

VM.

Attiecībā uz vakcīnu drošumu un valstī noteikto pienākumu vakcinēties, vēršam uzmanību, ka visas pret Covid-19 Latvijā izmantojamās vakcīnas ir nedzīvas vakcīnas, kas nemaina cilvēka DNS kodu un neiejaucas šūnas kodolā, līdz ar ko tās ir drošas4. Vēršam uzmanību, ka visām reģistrētajām vakcīnām pret Covid-19 ir veikti trešās fāzes pētījumi, un Eiropas Zāļu aģentūrā ir izvērtēti un apstiprināti to rezultāti, pārliecinoties par vakcīnu ieguvumu-risku attiecību.

Mans komentārs.

Zāļu aprakstā nav uzrādīta vakcīnas ietekme uz kopējo mirstību. Nezinot ietekmi uz mirstību, vakcīnas ieguvumu, risku attiecību noteikt nav iespējams.Eiropas vērtējums ir tā brīža dati. Kopš tā laika vakcīnas efektivitāte ir kritusies, Eiropa nesaņem pilnīgus datus no Latvijas, jo Latvijā ne visi pāragras nāves gadījumi pēc vakcinācijas tiek izmeklēti.

VM.

Tā kā vakcīnas pret Covid-19 tiek lietotas un uzraudzītas jau kopš 2020. gada nogales, tad ir pieejams liels datu apjoms par to drošumu arī pēcreģistrācijas fāzē. Saskaņā ar Covid-19 vakcīnu drošuma uzraudzības plānu Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – ZVA) un citas ES zāļu aģentūras visu laiku apkopo un vērtē jaunāko informāciju par vakcīnām pret Covid-19, lai garantētu vakcīnu un zāļu drošumu un aizsargātu sabiedrības veselību. ZVA tīmekļvietnē regulāri tiek aktualizēta jaunākā informācija par zāļu vērtēšanu un apstiprināšanu, par vakcīnu iedarbīgumu, kvalitāti un drošumu5.

Mans komentārs.

1. Eiropas dati ir nepilnīgi, jo tiek papildināti ar nepilnīgiem datiem no Latvijas.

Piemēram, augustā, Latvijā, vecumā līdz 80 gadiem, kas ir vidējais vecums Somijā un Vācijā, pāragri nomira 261 vakcinēts cilvēks. 69 nomira 30 dienu laikā pēc saņemtas potes. 4 gadījumos nāves cēlonis bija covid, no kura vakcīnai bija jāpasargā. https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs_lmp.nsf/0/02fc9973bd67553ec225876d0051483e/$FILE/279_J13_A.PDF

Vakcinācija ir profilakse, kam vajadzētu palīdzēt cilvēkam nodzīvot vismaz līdz vidējam vecumam.

Cik ziņojumus ZVA ir saņēmusi par pārgagru nāvi pēc vakcinācijas? Cik par vakcīnas neefektivitāti?

Cik pārsūtījusi Eiropas datu bāzei?

Līdz 31.oktobrim (ieskaitot) ZVA ir saņemti 35 blakusparādību ziņojumi, kuros sniegta informācija par letāliem gadījumiem, kas ir notikuši vairāku dienu (līdz 40 dienām) laikā pēc vakcinācijas.

Oktobrī no covid nomira 67 pilnīgi vakcinēti un 13 daļēji vakcinēti cilvēki. Daudz lielāks skaits vakcinēto saslima ar covid. https://infogram.com/mirusie_vakcinetie_vakc_d-1h7z2l8193zrg6o

Salīdzinot no covid pāragri mirušo un saslimušo vakcinēto skaitu ar ZVA reģistrēto letālo gadījumu skaitu un nosūtīto ziņojumu skaitu Eiropas datu bāzei, var uzzināt ziņoto gadījumu proporciju.

2. FDA pieprasa, lai veselības aprūpes sniedzēji ziņo VAERS par jebkuru nāvi pēc vakcinācijas pret COVID-19, pat ja nav skaidrs, vai vakcīna bija iemesls. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html

ZVA Latvijā to nedara. Latvijā ZVA vispirms salīdzina mirstības iemeslus ar Eiropas zāļu aģentūras ziņotajiem nāves cēloņiem pēc vakcinācijas. Ja mirstības iemesla saistība ar vakcināciju Eiropā nav līdz šim atzīta, tad saistību noliedz. ''Visi līdz šim izskatītie gadījumi ir rūpīgi izvērtēti un, balstoties uz šobrīd pieejamiem datiem par vakcīnām, nav ticami saistāmi ar letālu iznākumu'' https://www.la.lv/it-ka-miris-no-covid-19-vakcinas-ka-latvija-to-parbauda-un-vai-vispar-iespejams-to-pieradit

Veidojas apburtais loks - Latvija neziņo par pāragrām nāvēm un to iespējamajiem iemesliem, Eiropa nesaņem ziņojumus par iespējamajiem ar vakcināciju saistītajiem nāves iemesliem, tāpēc šos dzīvē novērotos iemeslus neuzzina un tāpēc tos neuzrāda. Latvija, tāpēc, ka Eiropa neuzrāda jaunus nāves iemeslus, to saistību ar vakcināciju turpina noliegt.

3. Daļa pāragras nāves gadījumu īsi pēc vakcinācijas Latvijā netiek pienācīgi izmeklēti. Publiski peejams stāsts par sievieti, kuras nāves apstākļi palika nenoskaidroti. https:/www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/masas-nave-padarija-mani-par-vakcinu-apsaubitaju--atvertie-faili-peta-covid-19-vakcinu-kaitigumu.a421605/

Vai par šo gadījumu ZVA ir saņemts ziņojums un pārsūtīts Eiropas datu bāzei kā par iespējamu vakcīnas radītu nāvi?

Neizmeklēti, vai kļūdaini nesaistīti ar vakcināciju nāves gadījumi pēc vakcinācijas, varētu būt daudzi.

Latvijā, veicot izsniegto medicīnisko nāves cēloņu apliecību salīdzinošu

analīzi ar medicīniskajos dokumentos atrodamo informāciju par pacientu

slimības vēsturi, 2013. gadā Slimību profilakses un kontroles centrs noslēdza

publisko iepirkuma līgumu ar Latvijas Universitāti par „Nāves cēloņa

medicīnisko apliecību kvalitātes kontroles pētījumu”.

Pētījuma ietvaros tika veikta 1000 medicīnisko nāves cēloņa apliecību datu

salīdzināšana ar medicīnisko dokumentāciju, veicot nāves cēloņa apliecībā

iekļautās informācijas un pieejamajā medicīniskajā dokumentācijā ietvertās

informācijas salīdzināšanu:

diagnožu secības pareizības novērtēšana nāves cēloņa apliecības I daļā;

diagnožu atbilstības salīdzinājums nāves cēloņa apliecības I un II daļā;

slimību ilguma novērtēšana;

autopsiju rezultātu salīdzinājums;

nāves pamatcēloņu atbilstības novērtēšana.

SPKC veiktajā pirmspētījumā, kurā tika veikta medicīniskajās apliecībās

norādīto diagnožu kvalitātes kontrole, tika nejaušināti atlasītas 1000

(16,5% no visiem, kas miruši no asinsrites sistēmas slimībām) medicīniskās

apliecības par nāves cēloni, kurās asinsrites sistēmas slimības ir norādītas kā

nāves pamatcēlonis. Sākotnējie apliecību analīzes rezultāti liecināja, ka par pareizi aizpildītām var uzskatīt 798 apliecības (80%), 147 gadījumos (15%) ir aizdomas, ka, iegūstot papildu informāciju par mirušā slimības vēsturi, nāves pamatcēlonis no asinsrites sistēmas slimības varētu mainīties uz citu diagnožu grupu, bet 55 gadījumos (5%) nāves pamatcēlonis varētu mainīties asinsrites sistēmas slimību grupas ietvaros. https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/content/Profesionaliem/Klasifikacijas%20un%20klasifikatori/naves_celona_vadlinijas_iekslapas_druka.pdf

Ja par tik senu un labi zināmu veselības problēmu kļūdaini uzrādīts nāves cēlonis ir bijis 20% pārbaudīto gadījumu, tad par nāves gadījumiem pēc vakcinācijas tas būs daudz lielākā proporcijā, jo vakcinācija pret covid ir jauns un maz pētīts nāves cēlonis.

Neziņojot un neizmeklējot nāves gadījumus pēc vakcinācijas, nevar iegūt ticamus datus par vakcīnas ietekmi, tāpēc ir jāpublisko mirstība vakcinēto un nevakcinēto vidū, dažādās vecuma grupās un par visiem reģistrētajiem veselības traucējumiem. Tur parādīsies citur nereģistrētie nāves gadījumi vakcinēto vidū.

4.Kopš gada sākumā ir uzsākta masveidīga vakcinācija, ir palielinājusies papildus mirstība no necovid veselības traucējumiem. Salīdzinot ar vidējo mirstību pēdējos 5 gados no janvāra līdz septembrim no necovid veselības traucējumiem ir papildus miruši ap 900 cilvēku. Uz katriem 2 mirušajiem no covid viens papildus mirušais no citiem veselības traucējumiem. Ir jānoskaidro un jāpublisko, vai vakcinācija neveicina necovid mirstību. Šobrīd šādi dati nav publiski pieejami, kas pārkāpj ārstniecības un pacientu tiesību likumus, kas prasa zināt un uzrādīt vakcīnas ietekmi uz mirstību.  https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Mirstiba/MOR10_Iedzivotaju_naves_celoni_menesi.px/ 

4. ZVA apgalvojumiem, ka vakcīna nekad nav nāves cēlonis, nevar ticēt.

2020. gada 17. decembra valdības ārkārtas sēdē Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens ilgi un detalizēti prezentē vakcinācijas pasākumu stratēģiju, kas ir interesanti. Taču pats interesantākais ir tas, ka viņš saka šādus vārdus: “Ir blakusparādību ziņošanas sistēma, kur elektroniski ārstniecības personas un pacienti var ievadīt jebkurā brīdī ziņojumu par neparedzētām blaknēm vai arī paredzētām, bet tur vajag būt droši, ka to nav vairāk kā sākumā tika prognozēts.”

Kas izriet no viņa sacītā? Acīmredzot gadījumā, ja blakņu izrādīsies vairāk, nekā prognozēts, informācija par to, visticamāk, tiks no sabiedrības slēpta. Kā citādi, ja “tur vajag būt droši, ka to nav vairāk kā sākumā”?https://neatkariga.nra.lv/komentari/maris-krautmanis-3/341039-oi-jezin-kas-ir-muldets-karina-valdiba

5.Valsts pārvalde maldina sabiedrību par vakcinācijas ietekmi uz mirstību mirušos daļēji vakcinētos skaitot klāt nevakcinētajiem un mirstības rādītājus norādot uz 100tk iedzīvotāju, nevs attiecīgās grupas pārstāvju. Tas rada kļūdainu priekšstatu par mirstības risku attiecīgajā grupā.

Paskaidrošu ar piemēru.

Pieņemsim, ka starp 100 tk iedzīvotājiem ir 10 tk iedzīvotāji, kas ir uzsākuši vakcināciju, kurus es turpmāk saukšu par vakcinētiem, jo viņi ir saņēmuši vismaz 1 vakcīnu, un 90 tk nevakcinēti cilvēki.

Pieņemsim, ka no šiem 100 tk iedzīvotājiem infekcijas dēļ nomirst 10 vakcinēti un 10 nevakcinēti cilvēki.

Kā šādu notikumu gaitu šobrīd atspoguļotu valsts pārvalde?

1. Uzrādot mirušo skaitu infografikas veidā šķitīs, ka starp vakcinētajiem un nevakcinētajiem mirstība ir vienāda - 10 mirušie ir vakcinēti, 10 nevakcinēti.

2. Uzrādot % starp mirušajiem 50 % mirušo būs vakcinēti un 50% mirušo būs nevakcinēti, kas arī radīs maldīgu priekšstatu, ka vakcinētajiem mirstības risks ir tāds pat kā nevakcinētajiem.

3. Uzrādot mirušo skaitu uz 100 tk iedzīvojājiem būs miruši 10 / 100 tk iedzīvotājiem vakcinēti un tik pat, 10 / 100 tk iedzīvotājiem nevakcinēti.

Šāds atspoguļojums rada maldīgu iespaidu, ka mirstības risks abās grupās ir vienāds.

Lai iegūtu patiesu priekšstatu par mirstības risku starp vakcinētajiem un nevakcinētajiem šajā piemērā un dzīvē, tas ir jāuzrāda rēķinot no 100 tūkstošiem attiecīgās grupas pārstāvju, nevis uz 100 tk iedzīvotāju.

Tad izrādās, ka piemērā minētā vakcinēto mirstība 10/10 tk, pārrēķinot uz 100 tk vakcinētu cilvēku, būs 100 /100 tk.

Nevakcinēto mirstība 10 / 90 tk, pārrēķinot uz 100 tk nevakcinētu cilvēku būs 11,1 /100 tk.

Šajā piemērā vakcinētu cilvēku mirstības risks ir turpat 10 reizes lielāks kā nevakcinētu cilvēku mirstības risks, bet tas neuzrādās, ja mirušo cilvēku proporciju nerēķina no attiecīgās cilvēku grupas lieluma.

Aicinu valsts pārvaldi uzrādot mirstību vakcinēto, daļēji vakcinēto un nevakcinēto cilvēku grupās uz 100 tk attiecīgās grupas pārstāvju, kas atspoguļos patieso mirstības risku attiecīgajā grupā un godprātīgi informēs cilvēkus par viņu izredzēm pirms vakcinācijas. http://www.bernuarsts.lv/mirstibas-riska-maldinoss-atspogulojums-statistika/

6. Ikvienas vakcīnas izpēte sākas ar pieņēmumu, ka tā dos tikai labumu. Ikvienas vakcīnas uzrādītie riski aug uzkrājoties ziņojumiem par blaknēm klīniskajos pētījumos pirms reģistrācijas un pieaugot ziņojumu skaitam par nāves gadījumiem uzsākot plašu pārdošanu pēc reģistrācijas. Tāpēc nav pareizi uzskatīt, ka vakcinācija nevar būt nāves, vai smagu veselības traucējumu cēlonis, pat ja šobrīd Latvijā nevienā gadījumā vakcīna vēl nav atzīta par nāves cēloni, kas liecina, ka Latvijā mirstību pēc vakcinācijas vai nu neatpazīst, vai neuzrāda, kas ir nekavējoties labojama kļūda veselības aprūpē.

Pēdējā Eiropas zāļu aģentūras ziņojumā par vakcīnu drošību ir uzrādīti dati par mirstību pēc vakcinācijas Eiropā.

Mirstība no Comirnaty uzrādīta 1,29 / 100 tk

Mirstība no Vaxzevira uzrādīta 1,83 / 100 tk

Mirstība no Janssen uzrādīta 1,21 / 100 tk

Mirstība no Spikevax uzrādīta 0,89 / 100 tk

1,259 of these reported a fatal outcome. By the same date, almost 68.8 million doses of Vaxzevria had been given to people in the EU/EEA.

198 of these reported a fatal outcome. By the same date, almost 16.3 million doses of COVID-19 vaccine Janssen had been administered to people in the EU/EEA

549 of these reported a fatal outcome. By the same date, more than 61.6 million doses of Spikevax had been given to people in the EU/EEAhttps://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/safety-covid-19-vaccines

Tā kā gan Eiropā gan Amerikā ir reģistrēti nāves gadījumi pēc vakcinācijas, kuru saistība ar vakcināciju nav noliegta, tad vakcinācija nedrīkst būt obligāta kvalifikācijas prasība. Valsts pārvalde nedrīkst pārkāpt Satversmes 93 pantu.Vakcinācija nevarētu būt nāves cēlonis vienīgi gadījumā, ja pēc vakcinācijas nebūtu pāragras nāves gadījumu un vakcinēti civlēki nemirtu no covid.

7. Ir pierādīti gadījumi, kad ieteiktā ārstēšana vairāk kaitē, nekā palīdz.

Piemēram, atorvastatīns – medikaments asins tauku satura pazemināšanai, tika ieteikts lietot arī lai mazinātu mirstību no samazinātas vai pārtrauktas asinsrites galvas smadzenēs [išēmiska insulta].

Pētot zāļu ietekmi uz kopējo mirstību izrādījās, ka tie, kas dzēra šīs zāles mira biežāk kā tie, kas zāles nedzēra. Zāles pierādīti mazināja mirstību no išēmiskā insulta, bet lielākai daļai zāļu lietotāju izsauca asiņošanu galvas smadzenēs,[hemorāģisku insultu] kas izraisīja nāvi. https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/info/10-0607

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS. Atkārtots insults. “Insulta novēršana ar holesterīna līmeņa agresīvu pazemināšanu” (SPARCL) Kopējā mirstība atorvastatīna grupā bija 9,1% (216/2365), bet placebo grupā – 8,9% (211/2366)].

Tāpēc ir nepieciešams zināt un uzrādīt kopējo mirstību un prasīt piekrišanu jebkurai medicīniskai manipulācijai. Šī iemesla dēļ nevienu medicīnisku manipulāciju nedrīkst uzspiest.

VM.

Patlaban tiešsaistē ir publiski pieejams arī Reģistrs par zāļu klīniskajiem pētījumiem Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, tai skaitā Latvijā. Šis tiešsaistes reģistrs sniedz informāciju par klīniskajiem pētījumiem, kas reģistrēti ES dalībvalstīs, kā arī Īslandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā. Reģistrā publiskota informācija par II-IV fāzes pētījumiem pieaugušajiem un visiem pediatriskajiem klīniskajiem pētījumiem6, ko iegūst no ES klīnisko pētījumu datubāzes EudraCT.

Vēršam uzmanību, ka vakcīnas pret Covid-19 stimulē vakcinētā cilvēka organisma imūnsistēmu, kā rezultātā organisma īpatnību dēļ var rasties sagaidāmas reakcijas jeb paredzētas blakusparādības, bet ne visi cilvēki ar tām saskaras. ZVA informē, ka tāpat kā pēc jebkuru zāļu lietošanas, arī pēc Covid-19 vakcīnu saņemšanas, var tikt novērotas blakusparādības, un visa aktuālā informācija par Latvijā saņemtajiem Covid-19 vakcīnu iespējamu blakusparādību ziņojumiem vienu reizi mēnesī tiek apkopota un publicēta ZVA tīmekļvietnē7. Vēršam uzmanību, ka Covid-19 vakcīnu biežākās blakusparādības ir paaugstināta ķermeņa temperatūra, drudzis, galvassāpes, reibonis, nogurums, miegainība, muskuļu un locītavu sāpes, sāpes un apsārtums injekcijas vietā, kā arī citas, tomēr tās ir īslaicīgas un parasti pāriet 1-3 dienu laikā. Tomēr būtiski ir uzsvērt, ka, saslimstot ar Covid-19, smagas sekas uz veselību paliek daudz biežāk, kā arī mirstības intensitāte nevakcinēto un tikai daļēji vakcinēto cilvēku vidū ir 10 reizes lielāka, salīdzinot ar vakcinētajiem.

Mans komentārs.

Lūdzu uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto vidū un mirstību no necovid veselības traucējumiem. Nevakcinēts cilvēks var arī nesaslimt, tad viņam nav risku veselībai. Vakcinējoties viņš ir pakļauts riskam nomirt no potes. Pēc vakcinācijas ir uzrādīt pāragras nāves gadījumi gan pēc pirmās, gan pēc otrās devas, ka nozīmē, ka arī katra nākamā vakcinācija un revakcinācija vairo mirstības risku no vakcinācijas. Tāpēc vakcinācija nedrīkst tikt pieprasīta.

VM.

Informējam, ka Latvijā nav apstiprināts neviens letāls gadījums, kuram būtu noteikta cēloniska saistība ar vakcīnu pret Covid-19.

Mans komentārs.

Šobrīd Latvijā nāve no vakcīnas nav izslēgta 13 reģistrētajos gadījumos. https://www.zva.gov.lv/lv/pacientiem-un-sabiedribai/zales/vakcinas-pret-covid-19/zinojumi-par-blaknem

Eiropā un Amerikā šādi gadījumi ir tūkstošiem. Latvijā ne visi pāragras nāves gadījumi pēc vakcinācijas ir reģistrēti un izmeklēti ZVA.

VM.

Pacienta konsultēšana pirms vakcinācijas, uzraudzība pēc vakcinācijas, precīzas norādes par paredzamiem nevēlamiem notikumiem, to biežumu, taktiku un darbībām, ja tie pēc vakcinācijas tiks novēroti, ir sniegtas Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatā.

Mans komentārs.

Rokasgrāmatā nav uzrādīta vakcīnas ietekme uz necovid mirstību.

VM.

Tā kā ārstniecības personas ikdienā saskaras ar pacientiem, kuriem ir dažādas hroniskas saslimšanas, ārstniecības personas, vakcinējoties pret Covid-19, pasargā ne tikai sevi, bet arī savus pacientus no saslimšanas ar Covid-19 un novēršamas nāves.

Mans komentārs.

Nav regulāri publicētu datu kur kā un cik cilvēki inficējas ar covid. Valsts pārvalde neuzrāda cik % saslimušo Latvijā ir inficējušies veselības aprūpē. Uz Saeimas deputātu jautājumu Nr 288/J13 kāds ir vīrusa izplatības risks asimptomātisko vīrusa nēsātāju vidū, Veselības ministrija atbild ''Papildus atzīmējams, ka jautājums par simptomātisko un asimptomātisko personu lomu Delta vīrusa izplatīšanā vēl nav pietiekami izpētīts" Tas liecina, ka ierobežojumi ir noteikti uz pieņēmumu pamata. Citu valstu pieredze Latvijā neder, jo tur ir cits iedzīvotāju blivums, tradīcijas, klimats un citi apstākļi, kas ietekmē vīrusa pārnesi.

VM.

Tieši tādēļ ārstniecības personu vakcinācija ir tik būtiska, solidarizējoties ar veselības aprūpes nozari un sabiedrību kopumā, pretējā gadījumā inficēta ārstniecības persona rada milzīgu risku pacientam, kuru aprūpē.

Mans komentārs.

Tas, ka inficēts nevakcinēts bezsimptomu veselības aprūpes darbinieks inficē vairāk pacientu, kā inficēts sertificēts vakcinēts veselības aprūpes darbinieks, ir pieņēmums.

Lūdzu publiskojiet datus kur kā un cik inficējas saslimušie Latvijā.

Vakcīnai ir nāvīgas blaknes un ietekme uz kopējo mirstību nav uzrādīta, tāpēc to prasīt kā obligātu ir noziegums. Nekāds labums sabiedrībai neatsver cilvēka nāvi no vakcīnas. Uz pieņēmumu pamata nedrīkst cilvēku ierobežot un diskriminēt.

Aicinu nekavējoties atcelt prasību vakcinēties obligāti.

Aicinu nekavējoties pārtraukt nepamatotu nevakcinētu cilvēku diskrimināciju nosakot vienādas prasības vakcinētajiem un nevakcinētajiem.

 

 

Valsts sekretāra vietnieka veselības politikas jautājumos p.i.

(paraksts*)