Valdības politikas radītā papildu mirstība ir tikai par sestdaļu mazāka kā mirstība no covid.

 

Lai kļūdas neatkārtotos, tās ir jāatzīst un jālabo. Vakcinācijas pienākums vēl arvien ir likumīgs, tāpat kā pacientu šķirošanas ar mērķi neārstēt plāns, kas liecina, ka kļūdas nav ne atzītas, ne labotas.

Kopš epidēmijas sākuma līdz 2022. gada augustam valsts pārvaldes politikas un pieļauto cilvēktiesību pārkāpumu dēļ no necovid nāvēm papildus ir miruši 3351 cilvēks un no covid papildus ir miruši 1980 cilvēki.

Kopā 5331 Latvijas iedzīvotāji, ģimenes locekļi, draugi, darba biedri, labi paziņas būtu dzīvi, ja valsts pārvaldes noteiktie ierobežojumi būtu vieglāki un vakcinācija būtu brīvprātīga.

Valdības politikas radītā mirstība ir tikai par sestdaļu mazāka, kā mirstība no covid.

No covid Latvijā ir miruši 6053 cilvēki.

 

 

Papildu mirušo skaitu no necovid veselības traucējumiem var izrēķināt no SPKC uzrādītās kopējās mirstības pa mēnešiem atņemot MK uzrādīto vidējo mirstību pa mēnešiem, atņemot MK uzrādīto mirstību no covid pa mēnešiem.

 

SPKC uzrādītā kopējā mirstība. https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Mirstiba/MOR10_Iedzivotaju_naves_celoni_menesi.px/table/tableViewLayout2/

Vidējā mirstība nevakcinētiem cilvēkiem ir uzrādīta MK atbildē uz jautājumiem 7. atbildē, tabulā nr 10

Mirstību no covid MK uzrāda 4.2. atbidlē, tabulā nr 3.

2020. gads

covid vidējā      kopējā         Papildus mirstība

J 0     J140,0    J131,92                  -8,08

F 0     F124,1   F116,03                  -8,7

M 0    M136,5   M123,87               -12,63

A 0,5  A122,9    A120,87                 -2,53

M 0,2 M118,3   M121,39   2,89

J 0,1  J109,7    J117,34     7,54

J 0,1  J114,1    J114,81     0,61

A 0,1  A109,5   A116,66     7,06

S 0,1  S109,6  S112,60     2,9

O 1,3  O119,4  O124,50    3,8

N 6,6  N115,9  N132,86   10,36

D 28   D127,5  D170,64   15,4

 

2020 gadā Papildu necovid mirstiba, salīdzinot ar vidējo mirstību 2015 -2019 gados bija 18,62 no 100 tk.

335 cilvēki no 1,8 miljoniem 2020 gadā nebūtu miruši, ja valsts pārvalde nebūtu uzlikusi bezjēdzīgus ierobežojumus un pienākumus veseliem cilvēkiem.

No maija līdz novembrim ieskaitot, necovid papildu mirstība bija lielāka, kā mirstība no covid.

 

2021. gads

covid    vidējā      kopējā      Papildus mirstība

J34,1    J140,0   J188,11    14,1

F22,0    F124,1   F148,05   1,95

M14,5   M136,5  M141,52            -9,48

A14,6    A122,9   A134,25            -3,25

M13,6   M118,3   M141,21   9,31

J7,2      J109,7    J139,88   22,98

J1,5      J114,1    J133,35   17,75
A1,8     A109,5    A121,94  10,64

S8,3     S109,6   S133,19   15,29

O41,0  O119,4   O188,27   27,87

N52,2   N115,9   N188,59   20,49

D20,2   D127,5   D158,13   10,43

 

Papildu necovid mirstība 2021 gadā, salīdzinot ar vidējo mirstību 2015 -2019 gados bija 137,95 no 100 tk.

2 483 cilvēki no 1,8 miljoniem 2021 gadā nebūtu miruši, ja valsts pārvalde nebūtu uzlikusi bezjēdzīgus ierobežojumus un pienākumus veseliem cilvēkiem. Jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī necovid papildu mirstība bija lielāka, kā mirstība no covid.

 

2022. gads

covid     vidējā      kopējā         Papildus mirstība

 

J17,3    J140,0    J154,66                          -2.64

F17,5    F124,1    F145,22          3,62

M17,2   M136,5   M158,02         4,34

A6,6      A122,9    A130,67         1,17

M2,0     M118,3    M125,44        5,14

J1,1      J109,7     J121,87        11,07

J2,1      J114,1     J117,45          1,25

A2,9     A109,5     A118,09         5,69

S2,6*   S109,6

            O119,4

            N115,9

            D127,5

 

Papildu necovid mirstība 2022 gadā no janvāra līdz augustam, salīdzinot ar vidējo mirstību 2015 -2019 gados bija 29,64 no 100 tk.

533 cilvēki no 1,8 miljoniem 2022 gadā nebūtu miruši, ja valsts pārvalde nebūtu uzlikusi bezjēdzīgus ierobežojumus un pienākumus veseliem cilvēkiem. Maijā, jūnijā, augustā papildu necovid mirstība bija lielāka, kā mirstība no covid.

Mirstība no covid Latvijā, kur bija pienākums vakcinēties, stingri un bezjēdzīgi ierobežojumi, piemēram, aizliegums svētdienās pirkt drukātus izdevumus ir 320,91 no 100 tk.

Mirstība no covid Igaunijā, kur bija brīvprātīga vakcinācija un viegli, īslaicīgi ierobežojumi ir 206,48 no 100 tk. Zviedrijā vakcinācija brīvprātīga, ierobežojumi īslaicīgi, nelieli - mirstība 204,56 no 100 tk. https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality

Ja Latvijas valdība vakcināciju būtu atstājusi brīvprātīgu un noteikusi vieglus un īslaicīgus ierobežojumus, kā rīkojās valdības Igaunijā un Zviedrijā, tad tā būtu glābusi cilvēku dzīvības, nevis veicinājusi cilvēku mirstību no covid.

No covid Latvijā, salīdzinot kaimiņvalstīm Igauniju un Zviedriju, rēķinot uz 1,8 miljoniem iedzīvotāju ir papildus miruši 1980 cilvēki, trešdaļa no covid mirušo skaita.

Skatiet arī

http://www.bernuarsts.lv/kapec-nedrikst-but-diskriminejoss-pacientu-skirosanas-plans/

http://www.bernuarsts.lv/valdibas-politika-veicinaja-nevakcinetu-cilveku-mirstibu/

Ja manījāt kļūdu, lūdzu, rakstiet zeigurs@latnet.lv

1.11.2022.