Valdības politika veicināja nevakcinētu cilvēku mirstību.

 

 

Ir publiskoti mirstības dati par 2021. gadu un 2022. gada pirmajiem mēnešiem

 

Valdības politika ietekmē iedzīvotāju mirstību. Ja politika ir pareiza, mirstība samazinās, labklājība un apmierinātība ar dzīvi pieaug.

Valdība noteica stingrus ierobežojumus nevakcinētiem cilvēkiem, kam būtu jāmazina iedzīvotāju mirstība. Bet iedzīvotāju necovid mirstība pieauga, pārspējot covid mirstību. Valdības politika kopumā veicināja nevakcinētu iedzīvotāju mirstību. Šāda prakse nedrīkst atkārtoties.

 2021 gadā 10 mēnešus nevakcinētu cilvēku necovid mirstība bija lielāka, kā vidēji pēdējos 6 gados, tai skaitā 7 mēnešus nevakcinētu cilvēku papildu mirstība bija lielāka kā mirstība no covid.

Ir publicēti slimību profilakses un kontroles centra dati par mirstību 2022 gada jūnijā, kad pandēmija jau bija beigusies.

Dīvainības datos turpinās.

Valstī ilgāk par gadu turpinās papildu mirstība no necovid iemesliem, kurai nav medicīniska skaidrojuma. Šī papildus mirstība ir lielāka kā mirstība no covid. Necovid mirstība parāda valsts pārvaldes darbu veselības aprūpes organizēšanā. Šogad jūnijā vien valsts pārvaldes īstenotās politikas dēļ papildus no necovid veselības traucējumiem, iespējams, ir miruši ap 80 cilvēkiem.

 

2022 gada jūnijā:

Kopējā mirstība 115,15 no 100 tk. iedzīvotāju.

Mirstība no covid ir 1,07 no 100 tk iedzīvotāju

Necovid mirstība 114,08 no 100 tk iedzīvotāju

Vidējā mirstība 2015 - 2019 gados - 109,93 no 100 tk iedzīvotāju

Papildus necovid mirstība 2022 gada jūnijā ir:

necovid mirstība mīnus vidējā mirstība = 4,15 no 100 tk., kas ir 4 reizes lielāka, kā mirstība no covid

.

Necovid mirstība nevakcinēto vidū 148,41 no 100 tk !!!

Necovid mirstība vakcinēto vidū ir par trešdaļu mazāka - 101,65 no 100 tk.

 

Dīvainie fakti:

Nevakcinēti cilvēki no necovid iemesliem mirst biežāk kā vidēji 2015 -2019 gados,

Nevakcinēti cilvēki no necovid iemesliem mirst biežāk nekā no covid,

Nevakcinēti cilvēki no necovid iemesliem mirst biežāk kā covid vakcinēti,

Aprīlī ierobežojumi tika atcelti, bet papildu mirstība nevakcinēto vidū saglabājās,

Vakcinēti cilvēki no necovid iemesliem mira retāk kā 2015 - 2019 gados.

 

Kā skaidrot dīvainos faktus.

 

Necovid mirstībai vakcinētu un nevakcinētu cilvēku vidū būtu jābūt līdzīgai jo vakcinācija pret covid nemazina mirstību no necovid veselības traucējumiem.

Covid mirstība raksturo covid infekciku un arī valsts politikas ietekmi uz to. Necovid mirstība raksturo valdības politikas ietekmi uz veselības aprūpi.

Ja nevakcinēti cilvēki no necovid iemesliem mirst biežāk kā vidēji 2015 - 2019 gados, tad valdības politika ir veicinājusi mirstību. Valdība būtu rīkojusies pareizi, ja mirstība no necovid iemesliem nebūtu augusi, vienīgā papildu mirstība valstī būtu no covid, un mirstība no covid būtu par trešdaļu mazāka, kā tas ir Zviedrijā, vai Igaunijā, kur ierobežojumi bija īsāki un vieglāki. 

Datiem pieeja 25. jūnijā 2022.
Latvija ilgstoši, plaši ierobežojumi. Mirstība 310,41 no 100 tk iedzīvotājiem, 0,7% no saslimušajiem.
Zviedrija, Igaunija īslaicīgi, nelieli ierobežojumi. Iedzīvotāju mirstība no corona vīrusiem ir par trešdaļu mazāka.
Zviedrija 189.05 no 100 tk iedzīvotājiem, 0,8% no saslimušajiem.
Igaunija 195.09 no 100 tk iedzīvotājiem, 0,4% no saslimušajiem.

Valdības noteikto ierobežujumu dēļ nevakcinētiem cilvēkiem tika apgrūtināta, vai liegta iespēja strādāt, piekļūt pirmās nepieciešamības pakalpojumiem, higienas precēm, pārtikai un veselības aprūpei. Cilvēktiesību ierobežojumi radīja papildu mirstību, lielāku par mirstību no covid, kas nav pieņemami.

Beidzoties ierobežojumiem necovid mirstībai bija jāmazinās, bet necovid papildus mirstība nevakcinētu cilvēku vidū saglabājās. Tam nav medicīniska skaidrojuma. Tas, pieļauju, liecina, ka miruši vakcinēti cilvēki statistikā pretlikumīgi tiek uzrādīti kā miruši nevakcinēti cilvēki, lai mazinātu vakcinētu cilvēku mirstības rādītājus no necovid iemesliem.

Vai SPKC statistika ir ticama?

Piemēra pēc ņemsim 2021 gada augustu.

Atjaunotajos datos par mirstību no covid augustā, SPKC 2021. gada 12 septembrī  vakcinēto un nevakcinēto vidū uzrādīja šādus skaitļus:

Pavisam no covid 2021 gada augustā miruši 22 cilvēki.

Mirstība nevakcinētu cilvēku vidū 1,9 no 100 tk,

Mirstība uzsākot vakcināciju 3,0 no 100 tk,

Mirstība pilnīgi vakcinēto vidū 0,4 no 100 tk.

Pēc analītiska raksta, kurā norādīju, ka mirstība uzsākot vakcināciju pieaug, publiski pieejamie dati bez kāda skaidrojuma tika izmainīti: uzsākot vakcināciju mirstība samazinājās par trešdaļu, vakcinēto mirstība samazinājās par ceturtdaļu, nevakcinēto mirstība arī samazinājās, bet nedaudz - par desmitdaļu:

Vēlreiz atjaunotajos datos par mirstību no covid augustā, SPKC 2021 gada 22 septembrī  vakcinēto un nevakcinēto vidū uzrādīja šādus skaitļus:

Pavisam no covid 2021 gada augustā miruši 22 cilvēki.

Mirstība nevakcinētu cilvēku vidū 1,7 no 100 tk.

Mirstība uzsākot vakcināciju 1,9 no 100 tk,

Mirstība pilnībā vakcinētu, cilvēku vidū - 0,3 no 100 tk.

Mirušo skaits 22 nemainījās, mainījās tikai vakcinēto, daļēji vakcinēto un nevakcinēto mirstības dati uz 100 tk, kas liecina, ka 12 septembrī uzrādītie dati bija kļūdaini. Bet tiem, kas uzsāka vakcināciju, mirstība tik un tā uzrādījās lielāka nekā nevakcinējoties, kas liecināja, ka vakcinācijas uzsākšana palielināja mirstības risku, par ko cilvēki pirms vakcinācijas sekojot likuma prasībām būtu jābrīdina.

Bet arī šie dati izrādījās kļūdaini.

Pēc gada, 2022 gada augustā atverot mirstības datus par 2021 gada augustu, redzams, ka:

Nevakcinētu no covid mirušo skaits augustā ir palielinājies par trešdaļu!

2021 gada augustā no covid ir miruši 32 cilvēki!

Mirstība nevakcinētu cilvēku vidū 2,65 no 100 tk,

Mirstība uzsākot vakcināciju 1,25 no 100 tk,

Mirstība pilnībā vakcinētu cilvēku vidū 0,29 no 100 tk.

Nevakcinētu mirušo skaits ir palielināts, mirušo skaits uz 100 tūkstošiem ir vislielākais.

Kas norāda, ka arī šie dati nav ticami?

Atšķirīgā necovid mirstība vakcinēto un nevakcinēto starpā. Necovid mirstība 2021 gada augustā nevakcinēto vidū [153,87 no 100 tk] šobrīd tiek uzrādīta turpat 2 reizes lielāka, kā vakcinētu cilvēku vidū [85,36 no 100 tk]! Vidējā mirstība augustā 2015 - 2019 gados bija 110,78 no 100 tk.

Tātad augustā nevakcinētu cilvēku papildus mirstība 43.09 no 100 tk ir 16! reizes lielāka kā mirstība no covid, kas bija 2,65 no 100 tk

Vakcīna neiespaido necovid mirstību, tāpēc divkārša atšķirība necovid mirstībā vakcinēto un nevakcinēto vidū liecina, ka mirstības atspoguļojums starp vakcinētajiem un nevakcinētajiem ir kļūdains, visdrīzāk, miruši vakcinēti, vai daļēji vakcinēti cilvēki tiek atspoguļoti kā miruši nevakcinēti, lai mazinātu vakcinētu cilvēku mirtības rādītājus, kas ir pretlikumīgi.

Ja ap 12 % mirušo vakcinētu cilvēku vakcinācijas stāvokli nelikumīgi nomaina uz nevakcinētiem, tad nemainoties kopējam mirušo skaitam vakcinēto mirstība statistikā mazinās un nevakcinēto mirstība statistikā pieaug, kas atspoguļojas dīvainajā SPKC mirstības ainā:

mirstība no necovid veselības traucējumiem nevakcinēto vidū, salīdzinot ar 2015 - 2019 gadiem, ir palielinājusies par trešdaļu,

nevakcinētu cilvēku necovid mirstība saglabājas palielināta arī pēc ierobežojumu atcelšanas,

vakcinēto cilvēku mirstība no necovid iemesliem, salīdzinot ar 2015 - 20219 gadiem, nav augusi.

Secinājumi, pieļāvumi.

1.Valdības politika covid epidēmijas ierobežošanā ir veicinājusi iedzīvotāju mirstību, par ko liecina ilgāka par gadu necovid papildu mirstība.Tas nedrīkst atkārtoties.

Nevakcinētu cilvēku vidū necovid papildu mirstība ir lielāka kā mirstība no covid, kas liecina vai nu par to, ka valdības politika ierobežojot cilvēktiesības veicināja nevakcinētu cilvēku mirstību, vai arī:

2.Pretrunīgie statistikas dati liecina, ka mirušo vakcinācijas stāvoklis statistikā, pieļauju, tiek uzrādīts kļūdaini, tāpēc arī tas, kā vakcinācija ietekmē kopējo mirstību un mirstību no covid, šobrīd, pieļauju, Latvijā tiek uzrādīts kļūdaini.

https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Mirstiba/MOR13_celoni_vecgrupas_COVID-vakcinacija.px/table/tableViewLayout2/

 

Nevakcinētu cilvēku necovid papildu mirstība 2021gadā pa mēnešiem (no 100 tk atbilstošās grupas cilvēku). D aile.

Papildu mirstību d rēķina no uzrādītās kopējās mirstības 2021 gadā [a] atņemot vidējo mirstību pēdējos 6 gados [b] un atņemot mirstību no covid [c]. Piemēram,

Janvārī, ierobežojumi nelieli, uzrādītā mirstība a 188,24 mīnus vidējā mirstība b 138,88 mīnus mirstība no covid c 34,09 ir papildu necovid mirstība d 15,27 no 100 tk

Decembrīl, ierobežojumi stingri, papildus mirstība 8 reizes lielāka kā janvārī. Decembrī uzrādītā mirstība a 311.73 mīnus vidējā mirstība b134,73 mīnus mirstība no covid c53,74 ir papildu necovid mirstība d 123,26, kas ir 2 reizes lielāka kā mirstība no covid. 

 

a. Nevakcinētu cilvēku kopējā mirstība, b. Vidējā mirstība 2015 – 2020 gados, c. Nevakcinētu cilvēku mirstība no covid, d. Nevakcinētu cilvēku necovid papildu mirstība.

 

2021 gads

Janvāris      a 188,24   b138,88   c 34,09      d 15,27

Februāris    a 148,44   b122,91   c 22,36      d 3,17

Marts          a 139,38   b134,54   c 6,01        d 0

Aprīlis         a 134,7     b122,67   c 15,55      d 0

Maijs           a 156,28   b118,95   c 16,29      d 21,04    d lielāks kā c

Jūnijs          a 164,72   b111,16    c 10,19      d 43,37    d 4 reizes lielāks kā c

Jūlijs            a 162,24  b114,35    c 2,66        d 45,23    d 17 reizes lielāks kā c

Augusts       a 156,52  b110,78    c 2,65        d 43,09    d 16 reizes lielāks kā c

Septembris  a 187.62  b110,19    c 14,57      d 62,86    d 4 reizes lielāks kā c

Oktobris       a 313,69  b120,34    c 84,26      d 109,09  d lielāks kā c

Novembris    a 379,91 b118,87     c 130,52    d 130,52  d vienāds ar c, lielāks par b!!

Decembris   a 311.73  b134,73     c 53,74      d 123,26  d 2 reizes lielāks kā c

2022 gads

Janvāris       a 281,59   b 138,88     c 47.42      d 95,29     d lielāks kā c

Februāris     a 243,16   b 122,91     c 41,15      d 79,1      d lielāks kā c

Marts           a 263        b  134,54    c 42,2        d 59,26    d lielāks kā c 

 

Mirstība 2021. gada decembrī, kad ierobežojumi bija stingri, sīkāk, pa necovid saslimšanu grupām.

Vidējā mirstība decembrī rēķināta 2015 -2020 gados.

Pārsteidzoši. Nevakcinētu cilvēku mirstība, visās necovid saslimšanu grupās 2021 gada decembrī ir vidēji 2 reizes lielāka, kā vakcinētu cilvēku mirstība un lielāka kā vidēji pēdējos 6 gados. Tam nav medicīniska skaidrojuma.

Tas, visdrīzāk, liecina, ka statistika ir kļūdaina, pieļauju, miruši vakcinēti cilvēki tiek pieskaitīti mirušiem nevakcinētiem cilvēkiem, kas nav pieņemami.

 

Asinsrites sistēmas slimības (I00-I99)

Decembrī mirstība vidēji 74,16 no 100 tk

2021 gada decembrī nevakcinēto mirstība bija 161,2 no 100 tk, vakcinēto mirstība bija 55,7 no 100 tk.

Nevakcinētu cilvēku mirstība bija lielāka par vidējo un 3 reizes lielāka kā vakcinēto.

 

Audzēji (C00-D48)

Decembrī mirstība vidēji 27 no 100 tk.

2021 gada decembrī nevakcinētajiem mirstība bija 42,8 no 100 tk., vakcinētajiem mirstība bija 21,3 no 100 tk.

Nevakcinētajiem mirstība bija lielāka par vidējo un 2 reizes lielāka kā vakcinētajiem.

 

Gremošanas sistēmas slimības (K00-K93)

Decembrī mirstība vidēji 4,57 no 100 tk

2021 gada decembrī nevakcinētajiem mirstība bija 9,5 no 100 tk., vakcinētajiem mirstība bija 4 no 100 tk

Nevakcinēto cilvēku mirstība bija lielāka par vidējo un 2 reizes lielāka kā vakcinētajiem.

 

Elpošanas sistēmas slimības (J00-J99)

Decembrī mirstība vidēji 3,2 no 100 tk

2021 gada decembrī nevakcinētajiem mirstība bija 5,9 no 100 tk. vakcinētajiem mirstība bija 2,9 no 100 tk

Nevakcinēto cilvēku mirstība bija lielāka par vidējo un 2 reizes lielāka kā vakcinētajiem.

 

Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības (E00-E90)

Decembrī mirstība vidēji 2,86 no 100 tk,2021 gada decembrī nevakcinētajiem mirstība bija 3,8 no 100 tk, vakcinētajiem mirstība bija 2,5 no 100 tk

Nevakcinētu cilvēku mirstība bija lielāka par vidējo un lielāka kā vakcinētu cilvēku mirstība.

 

Psihiski un uzvedības traucējumi (F00-F99)

Decembrī mirstība vidēji 2,76 no 100 tk, 2021 gada decembrī nevakcinētajiem mirstība bija 5,3 no 100 tk,vakcinētajiem mirstība bija 2,1 no 100 tk

Nevakcinētu cilvēku mirstība lielāka kā vidēji un lielāka kā vakcinētu cilvēku mirstība.

 

Nervu sistēmas slimībasun ausu un aizauss paugura slimības (G00-G99; H60-H93)

Decembrī mirstība vidēji 2,04 no 100 tk, 2021 gada decembrī nevakcinētajiem mirstība bija 3,4 no 100 tk, vakcinētajiem mirstība bija 1,7 no 100 tk

Nevakcinēto cilvēku mirstība bija lielāka par vidējo un 2 reizes lielāka kā vakcinētajiem.

 

Uroģenitālās sistēmas slimības (N00-N99)

Decembrī mirstība vidēji 1,74 no 100 tk

2021 gada decembrī nevakcinētajiem mirstība bija 4,2 no 100 tk no 100 tk, vakcinētajiem mirstība bija 1,4 no 100 tk

Nevakcinēto cilvēku mirstība bija lielāka par vidējo un 3 reizes lielāka kā vakcinētajiem.

 

Infekcijas un parazitāras slimības (A00-B99)

Decembrī mirstība vidēji 1,3 no 100 tk.

2021 gada decembrī nevakcinētajiem mirstība bija 3,6 no 100 tk, vakcinētajiem mirstība bija 0,8 no 100 tk.

Nevakcinēto cilvēku mirstība bija bija lielāka par vidējo un 4 reizes lielāka kā vakcinēto.

 

Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības (M00-M99)

Decembrī mirstība vidēji 0,47 no 100 tk,

2021 gadā decembrī nevakcinētajiem mirstība bija 0,4 no 100 tk, vakcinētajiem mirstība bija 0,3 no 100 tk

Nevakcinētu cilvēku mirstība bija lielāka par vidējo un lielāka kā vakcinētu cilvēku mirstība.

 

Ādas un zemādas audu slimības (L00-L99)

Decembrī mirstība vidēji 0,32 no 100 tk

2021 gadā decembrī nevakcinētajiem mirstība bija 0,4 no 100 tk, vakcinētajiem mirstība bija 0,3 no 100 tk

Nevakcinētu cilvēku mirstība lielāka kā vidēji un lielāka kā vakcinētu cilvēku mirstība.

 

Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi (D50-D89)

Decembrī mirstība vidēji 0,17 no 100 tk

2021 gadā nevakcinētajiem mirstība bija 0,6 no 100 tk, vakcinētajiem mirstība bija 0,3 no 100 tk

Nevakcinētu cilvēku mirstība bija 2 reizes lielāka kā vidēji un 2 reizes lielāka kā vakcinētu.

 

 

 

Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas (Q00-Q99)

Decembrī mirstība vidēji 0,16 no 100 tk

2021 gada decembrī nevakcinētajiem mirstība bija 1,4 no 100 tk, vakcinētajiem mirstība bija 0 no 100 tk.

Nevakcinētu cilvēku mirstība 8 reizes lielāka kā vidēji un lielāka kā vakcinētu cilvēku mirstība.

 

Noteikti perinatālā perioda stāvokļi (P00-P96)

Decembrī mirstība vidēji 0,07 no 100 tk

2021 gadā decembrī nevakcinētajiem mirstība bija 1 no 100 tk, vakcinētajiem mirstība bija 0 no 100 tk

Nevakcinētu cilvēku mirstība 14 reizes lielāka kā vidēji un lielāka kā vakcinētu cilvēku mirstība.

 

Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods (O00-O99)

Decembrī mirstība vidēji 0,02 no 100 tk

2021 gadā decembrī nevakcinētajiem mirstība bija 0 no 100 tk

2021 gadā decembrī vakcinētajiem mirstība bija 0 no 100 tk

 

..Akūts miokarda infarkts (I21-I22)

Decembrī mirstība vidēji 4,39 no 100 tk. 2021 gada decembrī 4,6 no 100 tk. Lielāka kā vidēji. Mirušo vakcinācijas stāvoklis nav uzrādīts

 

..Hemorāģisks insults (I60-I62)

Decembrī mirstība vidēji 2,03 no 100 tk. 2021 gada decembrī 2,01 no 100 tk Mirušo vakcinācijas stāvoklis nav uzrādīts.

 

.. Išēmisks insults (I63-I64)

 

Decembrī mirstība vidēji 7,46 no 100 tk. 2021 gada decembrī 6,29 no 100 tk Mirušo vakcinācijas stāvoklis nav uzrādīts.

 

..Gripa un pneimonija (J09-J18) 2015 – 2020 gados decembrī mirstība vidēji 1,69 no 100 tk. 2021 gada decembrī 2,32 no 100 tk. Mirušo vakcinācijas stāvoklis pret covid, vai gripu nav uzrādīts.

 

SPKC datiem piekļuve 2022 gada 3 aprīlī

https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Mirstiba/MOR13_celoni_vecgrupas_COVID-vakcinacija.px/table/tableViewLayout2/

https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Mirstiba/MOR10_Iedzivotaju_naves_celoni_menesi.px/table/tableViewLayout2/

 

13.04.2022,

papildināts 15. 05. 2022 un 13 09 2022.

Ja manījāt kļūdu, lūdzu rakstiet zeigurs@latnet.lv