Vai intensīvajā terapijā neļaut izmantot mobilo telefonu ir likumīgi?

Vai intensīvajā terapijā neļaut izmantot mobilo telefonu ir likumīgi?

Nē, nav.

Par to Latvijas ārsta 2020. gada maijā rakstīja Solvita Olsena rakstā ''Arī Covid - 19 ārkārtas situācijas laikā pacients ir cilvēks''.

Kāda ir esošā prakse?

Slimnīca Covid 19 pacientiem intensīvās terapijas nodaļā aizliedza turēt un lietot mobilo telefonu. https://ir.lv/2020/04/15/26-dienas-pirms-pasaules-gala/

Tā pacientiem tiek atņemta iespēja sazināties ar ģimenes locekļiem, iegūt informāciju par savu slimību un tās ārstēšanu, iegūt vēl kādu viedokli, ja stāvoklis neskatoties uz terapiju pasliktinās. Pacienti nevar brīdināt tuviniekus, ja aprūpes nav, vai personāls neievēro pacientu tiesību likuma prasības - neatbild uz jautājumiem par izmeklēšanas un terapijas iespējām, efekivitāti, riskiem, cik ilgā laikā gaidāms uzlabojums, kas tiks darīts, ja uzlabojuma nebūs, vai atbild nekonkrēti - piemēram - šīs ir ''zāles miedziņam''.

Ārsti spriest nespējīga pacienta radiem reizēm nestāsta par paredzētajiem izmeklējumiem un ārstēšanu un neprasa informētu piekrišanu.

Atņemot saziņas līdzdekļus tiek liegtas mirstoša pacienta nozīmīgākās tiesības – sazināties ar tuviniekiem un saņemt viņu atbalstu.

Videosaziņas līdzekļi citās, tiesiskās, valstīs palīdz tuvinieku iesaistē gan ārstēšanā, piemēram, pacienta pārstāvja informētas piekrišanas saņemšanai, ja pacienta spriestspējas ir ierobežotas un pacienta cieņas aizsardzībai pēdējos dzīves brīžos.

 

Kā liedzot pacientiem lietot mobīlo telefonu tiek pārkāpts likums?

Pacienta tiesību mērķis ir aizsargāt personas Satversmē noteiktās ikviena cilvēka tiesības uz cieņu, brīvību, pašnoteikšanos, privātās un ģimenes dzīves aizsardzību, veselības aizsardzību un veselības aprūpi, kas jāpiemēro kā ikdienā, tā ārkārtējos apstākļos. Gan valsts iestādēm, gan ārstniecības iestādēm ārkārtējā stāvokļa situācijā pacientu tiesību aizsardzība ir jāturpina labāko iespēju robežās. Tiesības uz cilvēka cieņu, taisnīgu tiesu, necilvēcīgas izturēšanās un diskriminācijas aizliegums, nav ierobežojamas.Tiesības uz pašnoteikšanos, privāto un ģimenes dzīvi drīkst ierobežot vienīgi tad, ja cilvēka rīcība apdraud pārējo sabiedrības locekļu tiesības, vai veselību gadījumā, ja šo apdraudējumu nav iespējams novērst ar mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. Ierobežojumam jābūt zinātniski pamatotam, pēc iespējas mazākam, uz pēc iespējas īsāku laiku un ierobežojumi nedrīkst kaitēt veselībai. Ierobežot nedrīkst patvaļīgi.

Pacientam ir tiesības sazināties ar ģimeni. Telefonu var viegli dezinficēt, zvana skaļumu var noregulēt uz klusu. Nav zinātnisku pierādījumu, ka telefons kādam kaitētu. Ienākot medicīnas darbiniekiem, sarunu var pārtraukt un vēlāk pārzvanīt. Piespiedu izolācija no tuviniekiem un neziņa rada trauksmi, depresiju un pasliktina atveseļošanos.

Saeima ir tiesīga izdot satversmei atbilstošas vispārsaistošas likumu normas. Saeima ar likumu var tās uzdot izdot ministru kabinetam. Ierobežojumus slimnīcās drīkst noteikt tikai atbilstoši vispārsaistošām likumu normām. Nav likuma, kas ārstniecības iestādēs aizliegtu lietot mobīlos telefonus.

Tiesību normas paredz, ka gadījumā, ja pacienta tiesības tiek nepamatoti ierobežotas, ierobežotājam ir jāatbild par likumu neievērošanu un jāatlīdzina pacienta tiesību aizskāruma dēļ radītais kaitējums.

Ikviens, kam šobrīd ārstniecības iestādē neļauj lietot telefonu, var savas tiesības aizstāvēt tiesā. Ja jūs to nedarīsiet, nepamatoti tiesību ierobežojumi ārstniecības iestādēs turpināsies, vai pat pieaugs.

 

Ja pamanījāt kļūdu, lūdzu dodiet ziņu

28.09.2020