Prasība obligāti vakcinēties ir noziegums.

 

Ja pamanījāt kļūdu, lūdzu rakstiet zeigurs@latnet.lv

 

Valsts pārvalde pārkāpj Satversmi prasot noteiktām profesijām obligāti vakcinēties ar poti kas palaikam kādu nonāvē. [1]

Valsts pārvalde pārkāpj Ārstniecības[2] un Pacientu tiesību[3] likumus prasot obligāti vakcinēties, bet neuzrādot vakcīnas ietekmi uz mirstību no jebkuriem veselības traucējumiem.

 

Pārkāpt Satversmi un likumus ir noziegums.

 

Tiesībsargs un citi, kuru pienākums ir novērst nelikumības valstī, lūdzu nekavējoties novērsiet valsts pārvaldes noziedzīgu rīcību: atceliet prasību obligāti vakcinēties un lieciet publiskot faktus par vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību.[4]

 

[1] Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa obligātu vakcināciju. Piemēram, ārstiem 238. punkts prasa sertifikātu, kas apliecina vakcināciju.

Vakcīnām zāļu aprakstā ir uzrādītas nāvīgas neparedzamas blaknes - tromboze, anafilakse, miokardīts.

Prasot obligāti potēties ar poti, kas palaikam kādu nonāvē, valsts pārkāpj Satversmes 93 pantu. Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums.

Valsts pārvalde, prasot vakcinēties obligāti, rīkojas noziedzīgi.

 

[2] Ārstniecības likuma 9.1 pants. (1) Ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām, vai ārstniecībā izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.

 

Ārstniecības likums prasa pierādīt kā vakcinācija ietekmē vakcīnu saņēmušā cilvēka veselību un mirstību.

Vakcinācijas ietekme uz mirstību no jebkādiem veselības traucējumiem, ko izraisa vakcīna, [kopējo mirstību] joprojām nav zināma.

Valsts pārvalde uzrāda tikai vakcinēto mirstību no covid, kas ir tikai daļa no kopējās mirstības, kuru ietekmē vakcinācija.

Vakcinācija var mazināt mirstību no covid, bet, radot iekaisumu, palielināt mirstību, piemēram, no sirds asinsvadu sistēmas slimībām, kas ir biežākais nāves iemesls valstī.

Kamēr nav publiskoti pierādījumi par mirstību no visiem veselības traucējumiem vakcīnu saņēmušo un nevakcinēto vidū, vakcināciju pieprasīt ir noziegums, jo Ārstniecības likums prasa pierādīt, ka vakcinācija neveicina mirstību.

Kamēr nav publiskoti pierādījumi, par vakcināciju var tikai informēt, brīdinot, ka ietekme uz mirstību nav zināma.

36.pants. Ārstniecības persona ir atbildīga par izraudzītās medicīniskās tehnoloģijas lietošanu un tās radītajām sekām.

Ārsta, tāpat kā valsts pārvaldes pienākums, pirmkārt, ir nekaitēt.

Lai ārsts varētu būt atbildīgs par sekām pēc vakcinācijas, viņam ir jāzina, vai vakcinācija nepalielina kopējo mirstību.

Tā kā Latvijas Ārstu biedrības Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa iesaka mudināt pacientus vakcinēties un valsts pārvalde to pieprasa, tām ir pienākums publsikot faktus, kas apliecina, ka profilakse neveicina mirstību.

Ne ārstu biedrības darba grupa, ne valsts pārvalde nav publsikojusi faktus, kas apliecina, ka vakcīna mazina vakcīnu saņēmušo cilvēku kopējo mirstību.

Tas ir nelikumīgi, jo pārkāpj Ārstniecības likuma prasības pierādīt kā vakcinācija ietekmē vakcīnu saņēmušā cilvēka veselību un mirstību.

Valsts pārvalde, pieprasot vakcinēties obligāti, rīkojas noziedzīgi.[3] Pacientu tiesību likums (3) Pacientam ir tiesības saņemt no ārstējošā ārsta informāciju par savu veselības stāvokli, tajā skaitā par slimības diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas un rehabilitācijas plānu, prognozi un sekām, arī slimības radītajiem funkcionēšanas ierobežojumiem, profilakses iespējām, kā arī tiesības pēc ārstniecības ietvaros veiktas izmeklēšanas un ķirurģiskās vai cita veida invazīvās iejaukšanās saņemt informāciju par ārstniecības rezultātiem, par iepriekš neparedzētu iznākumu un tā iemesliem.

Ārsts nevar pacientam izskaidrot prognozi un sekas, vakcinācijas riskus un ieguvumus, ja nav publiskota vakcinācijas ietekme uz mirstību no jebkuriem veselības traucējumiem, ko izraisa vakcīna, tāpēc vakcināciju nedrīkt pieprasīt, par to var tikai informēt, brīdinot, ka ietekme uz mirstību nav zināma.

Valsts pārvalde, neuzrādot vakcinācijas ietekmi uz kopējo mirstību, pārkāpj Pacientu tiesību likumu, kas prasa pirms vakcinācijas izskaidrot prognozi un sekas pēc vakcinācijas.[4] Valsts pārvaldei, ja tā iesaka vakcinēties, ir pienākums regulāri, vismaz reizi mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto vidū, jo vakcīnas ietekme uz mirstību vīrusam mutējot mainās.Tas parādīs vakcnācijas ietekmi uz vakcinēto mirstību un brīdinās, ja vīrusam mainoties, mirstība pēc vakcinācijas pieaug.

Tā kā dati par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem ir ievadīti elektroniski, tiem jābūt viegli apkopojamiem un publicējamiem.

Piemēram, kopš vakcinācijas sākuma, katru mēnesi ir jāuzrāda kāda bija mirstība no sirds un asinsvadu slimībām nevakcinētajiem un kāda vakcīnu saņēmušajiem. Tas parādīs vakcinācijas ietekmi uz mirstību cilvēkiem ar sirds un asinsvadu slimībām.

Ja mirstība no jebkurem veselības traucējumiem vakcīnu saņēmušo grupā ir proporcionāli mazāka kā nevakcinēto grupā, vakcinācija ir iesakāma, tomēr vakcināciju nedrīkst pieprasīt, jo tas pārkāpj Satversmes 93 pantu.

Ja mirstība vakcīnu saņēmušo grupā ir tāda pati kā nevakcinēto grupā, vakcināciju drīkst ieteikt covid profilaksei, norādot, ka vakcinācija palielina mirstību no citiem veselības traucējumiem. Vakcinēties vai nē, ir jāvērtē individuāli.

Ja mirstība vakcināciju saņēmušo grupā ir lielāka, kā nevakcinēto grupā, tad vakcināciju nedrīkst ieteikt, par to var tikai informēt, brīdinot, ka vakcinācija veicina mirstību.

 

Šobrīd valsts pārvalde infogrammās neuzrāda un nesalīdzina kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto vidū. Valsts pārvalde daļēji vakcinēto saslimstību un mirstību no covid kļūdaini skaita kopā ar nevakcinēto saslimstību un mirstību, tā maldinot sabiedrību par vakcīnas ietekmi uz veselību un mirstību.

Tā kā nav publicēti dati par vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību, vakcināciju ieteikt ir neētiski un pieprasīt ir noziegums.

 

 

17.10.2021