Pārvarēt likumpārkāpumu pandēmiju

 

Cilvēktiesības Latvijā tiek pārkāptas biežāk, kā spēj notikt tiesas sēdes, kam tiesības jāatjauno.

Valsts plārvalde cilvēkiem stāsta, ka vakcinētu cilvēku nāves, papildus necovid nāves, cilvēktiesību pārkāpumus, ierobežojumus un naudas grūtības ir izraisījis vīruss.

Patiesībā tās ir sekas valdības noziedzīgajiem, neefektīvajiem un dārgajiem vīrusa apkarošanas pasākumiem, kas joprojām turpinās. Likumīgi tos apturēt var vienīgi tiesas lēmums un kādam ir jāiesniedz prasība.

Es nožēloju, ka prasību tiesā atcelt pienākumu vakcinēties iesniedzu vēlu.

Es biju spiests vakcinēties, lai drīkstētu strādāt. Pēc vakcinācijas es pārslimoju covid.

Es neesmu vienīgais. https://nra.lv/latvija/370884-covid-19-arvien-pieaug-inficeto-medicinas-darbinieku-skaits.htm

Vakcīnu saņēmuši un nevakcinēti cilvēki šobrīd saslimst vienādi bieži.

https://infogram.com/saslimstiba-ar-c19-vakc-un-nevakc-1hd12yxlomzxw6k

Tas pierāda vakcinācijas un sertifikācijas bezjēdzību covid epidēmijas ierobežošanā.

Cilvēktiesību pārkāpumi veselības aprūpē sākās ar ārstu biedrības ētikas komisijas lēmumu atzīt par ētisku pacientu diskrimināciju, šķirošanu pēc veselības stāvokļa, lai daļai no tiem liegtu piekļuvi dzīvību glābjošai ārstēšanai.

Apkaunojošais lēmums pārkāpj Satversmi un ārstu ētiskas rīcības pienākumu pirmkārt aizstāvēt pacienta intereses, stādot tās pāri sabiedrības interesēm.

Tas rada ilūziju, ka šķirošana, lai neārstētu, ir vajadzīga, ētiska un likumīga. Kā lai pacienti turpmāk uzticas medicīnai?

Lēmums ļauj valdībai nerūpēties par veselības aprūpes uzlabošanu, jo šķirošanas kritērijus var mainīt pēc vajadzības, tā liedzot pieeju ārstēšanai jebkuram skaitam pacientu.

Ētikas komisijas sēdē es balsoju pret šo lēmumu.

http://www.bernuarsts.lv/kapec-nedrikst-but-diskriminejoss-pacientu-skirosanas-plans/ 

Kad veselības ministrija apstiprināja noteikumus šķirot pacientus, tos vajadzēja apstrīdēt tiesā. Es to neizdarīju, tā atbalstot noziegumu.

Saeima atļāva ministru kabinetam epidēmijas gadījumā pārkāpt cilvēktiesības. Tas rada ilūziju, ka valstij ir tiesības ievākt nodokļus, bet nav pienākuma ievērot cilvēku tiesības. http://www.bernuarsts.lv/atlauja-valdibai-parkapt-cilvektiesibas/

Šo lēmumu vajadzēja apstrīdēt tiesā. Es to neizdarīju, tā atbalstot noziegumu.

Ārstu biedrības valdei, ārstu biedrības covid darba grupai, izglītības komisijai, ārstu ētikas komisijai un veselības ministrijai nosūtīju vēstules ar jautājumiem par vakcīnas ietekmi uz vakcinēto veselību un kopējo mirstību.

Nezinot vakcīnas ietekmi uz mirstību nav iespējams vērtēt ieguvumu un risku samēru vakcinējoties un godprātīgi informēt cilvēku pirms vakcinācijas par viņa izredzēm.

Saņēmu ārstu biedrības valdes un veselības ministrijas atbildes vēstules, kurās vakcīnas ietekme uz kopējo mirstību nav uzrādīta, pieļauju, nav zināma.

Šīs organizācijas vajadzēja sūdzēt tiesā par ārstniecības un pacientu tiesību likumu neievērošanu informējot cilvēkus pirms vakcinācijas. Es to neizdarīju, tā atbalstot noziegumu. 

Ministru kabinets uzliek pretlikumīgu pienākumu vakcinēties ar poti, kam zāļu aprakstā ir uzrādītas nāvīgas blaknes un ietekme uz kopējo mirstību nav zināma. Seko Satversmi pārkāpjoša bezjēdzīga prasība uzrādīt vakcinācijas sertifikātu pakalpojumu sniegšanas vietās un ierobežojumi strādāt, kas negarantē sertificētās personas neslimošanu, neļauj nesertificētiem cilvēkiem nopelnīt ģimenei iztiku un rada necovid papildus mirstību. Tas rada ilūziju, ka valdība rūpējas par pilsoņiem, ka potes ietekme uz veselību un kopējo mirstību ir zināma, ka valdība izsvērti aizņemas un tērē naudu sabiedrības labā.

Redzot, ka uz vēstulēs uzdotiem jautājumiem deputāti, valsts pārvalde un ārstu biedrības struktūras neatbild, ka piketi un publikācijas nelīdz, es administratīvajā tiesā iesniedzu prasību atcelt ministru kabineta uzlikto pienākumu vakcinēties, lai strādātu.

Man to vajadzēja izdarīt ātrāk. Vilcinoties es atbalstīju noziegumu. 

Vakcinētie deputāti nelikumīgi lemj neļaut strādāt nevakcinētiem deputātiem bez sertifikāta.

Ministru kabinets nepamatoti nosaka vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu, kas nozīmē pienākumu atkārtoti vakcinēties laikā kad praksē ir pierādījies, ka vakcinācija un sertifikācija negarantē neslimošanu un katra vakcīnas ievade palielina blakusparādību risku. 

Man šos lēmumus vajadzēja apstrīdēt tiesā. Es to neizdarīju tā atbalstot noziegumu.

Administratīvā tiesa nelikumīgi lemj manu pieteikumu neizskatīt.

Par šo lēmumu iesniedzu prasību Augstākajā tiesā. 

Vakcīnu blakņu kaitīgo ietekmi uz veselību noslēpt vairs nevar. Lai radītu ilūziju, ka valsts pārvalde uzņemas atbildību par savu nodarījumu sekām, ir izstrādāts plāns, kas paredz kārtību, kā tiks kompensēti vakcīnu izraisīti veselības traucējumi. Plāns paredz kompensēt tikai tos blakusefektus, kas ir minēti vakcīnas zāļu aprakstā un ir jāizpilda virkne priekšnosacījumu, kas nozīmē, ka liela daļa cietušo, kuri veselības traucējumu saistību ar vakcināciju dažādu iemeslu un tehnisku detaļu dēļ nevarēs pierādīt, kompensācijas nesaņems.

Plāns, piemēram, neparedz kompensēt nāvi tiem vakcinētajiem, kas pienākuma pēc vakcinētjoties, vai uzsākot vakcinēties, ir miruši no covid. Kāpēc vakcinētu cilvēku nāve no covid būtu jākompensē?

Vienīgo reizi, kad 2021 gada augustā valsts pārvalde uzrādīja mirstību vakcināciju uzsākušo vidū, tā bija augstāka kā nevakcinētiem cilvēkiem. Cilvēkus, kas mira no covid vakcinējoties pienākuma pēc, valsts pārvalde pakļāva palielinātam mirstības riskam, ko tai nav tiesību darīt. https://pietiek.com/raksti/brinumaini_uzlabojusies_spkc_oficialie_covid_mirstibas_dati_-_valsts_iestade_piekerta_primitiva_blediba/

Valsts pārvalde vēl joprojām pretlikumīgi neuzrāda mrstības risku vakcināciju uzsākušiem cilvēkiem uz 100 tk vakcinēties uzsākušu cilvēku, pa mēnešiem, tā maldinot cilvēkus par vakcinācijas riskiem un slēpjot noziedzīgās darbības pēdas. Pieļauju, šajā grupā mirstība no covid ir vislielākā.

http://www.bernuarsts.lv/mirstibas-riska-maldinoss-atspogulojums-statistika/

Pienākuma pēc vakcinēti cilvēki nedrīkst mirt no covid.

Prasību tiesā kompensēt zaudējumus var iesniegt visu no covid mirušo, vakcīnu saņēmušo cilvēku radinieki. Valsts pārvaldei ir jāuzņemas atbildība par savas rīcības sekām un ir pienākums visas šīs nāves kompensēt.  

Ikviens, kas nepiekrīt valsts pārvaldes nelikumīgai rīcībai, savas tiesības var atjaunot vienīgi ar tiesas lēmumu. Pieteikumu ar prasību atcelt nelikumīgos lēmumus, vai kompensēt zaudējumus varat iesniegt administratīvajā tiesā viena gada laikā kopš ir izdots ministru kabineta rīkojums, kas jūsu tiesības ierobežo. Dažiem lēmumiem pus gads jau ir pagājis, laika prasību iesniegšanai nav daudz.

Apvienojieties no covid vakcinācijas cietušo biedrībā, lai līdzīgos gadījumos jurista palīdzība pieteikuma rakstīšanā izmaksātu lētāk.

Ir skaidrs, ka ne profesionālas ārstu organizācijas, ne valsts pārvalde, ne vairākums deputātu jūsu tiesības neaizstāvēs, ja jūs paši to nedarīsit. Pirmais solis ir iesniegt tiesā prasību par tiesību pārkāpumu.

Slimnīcas vadītājs uzskata, ka nepotētu medicīnas darbinieku atlaišana no darba ir Rietumu medicīnas vērtībām atbilstošs veids, kā saliedēt kolektīvu. https://jauns.lv/raksts/zinas/485701-situaciju-nevaretu-vertet-ka-apmierinosu-stradina-slimnica-balstvakcinas-sanemusi-aptuveni-puse-darbinieku.  

Pilsoņu tiesību atjaunošanā, ārstniecības nodalīšanā no politikas un nelikumīgo nodarījumu kompensēšanā varat paļauties tikai uz sevi, savu juristu un neatkarīgas tiesas godprātību.

 

 6.02.2022  Ja pamanījāt kļūdu, lūdzu rakstiet zeigurs@latnet.lv