Kāpēc ir svarīgi nekavējoties uzrādīt mirstības risku no vakcinācijas?

 

Valsts mēroga noziegumi turpinās.

Radio ziņoja, ka drīz varētu sāksies pacientu šķirošana. Kāpēc tas ir noziegums, lasiet [7]

Turpinās piespiedu obligāta vakcinācija ar poti, kam ir pierādītas nāvīgas blaknes. Vakcīnas efektivitāte samazinās un tai nav uzrādīta ietekme uz kopējo mirstību.

 

Vakcīnai ir nāvīgas blaknes.

Zāļu ražotājs nav ieinteresēts zāļu aprakstā uzrādīt blaknes, jo tas apgrūtina pārdošanu.

Ja veselības traucējumu biežums ir uzrādīts zāļu aprakstā, tas nozīmē, ka veselības traucējumi, kuru iemesls ir vakcinācija, ir nešaubīgi pierādīti, neraugoties uz to, ka Latvijā veselības aprūpes darbinieki šādas blaknes neatpazīst, vai neuzrāda un nereģistrē.

Janssen vakcīnai zāļu aprakstā ir uzrādīta venoza trombembolija ar biežumu viens gadījums no 1000 līdz 10 000.

Iespēja mainās, pieļauju, no blakusslimību smaguma un noslieces uz iekaisumiem.

Ja atmet galējības, vakcīna rada trombu veidošanos, atraušanos un iesprūšanu kādā asinsvadā vidēji vienā gadījumā no 5 tūkstošiem vakcināciju.

Šobrīd miljons cilvēku ir vakcinējušies, daļa no tiem piespiedu kārtā. Vismaz 200 cilvēkem vakcinācija ir radījusi venozu trombemboliju, kuru Latvijas veselības aprūpes darbinieki neatpazīst, vai noliedz tās saistību ar vakcināciju.

Pēc literatūras datiem mirstība no trombozes ir 20 % gada laikā.

Ja trombi nosprostogalvas smadzeņu asinsvadus radot insultu, vai sirds asinsvadus, radot infarktu, vai plaušu asinsvadus radot elpošanas grūtības, vai embolija netiek laicīgi atpazīta un ārstēta, tad mirstība ir lielāka. [ 5 ]

Ja palīdzība pēc insulta tiks sniegta rajona slimnīcā, mirstība būs pat 45% [ 4 ]

Mirstība no potes varētu būt ap 4/100000

Ja mirstība no potes izraisītas trombembolijas ir 4 / 100000, tad augustā risks nomirt no potes vecuma grupā 80 - 90 gadi bija 2 reizes lielāks kā risks augustā nevakcinējoties nomirt no covid, [1,7 / 100000] un vecuma grupā līdz 20 gadiem risks nomirt no potes bija 1000 reizes lielāks, kā nevakcinējoties nomirt no covid, jo šajā vecuma grupā mirstība no covid ir 1000 reizes mazāka. [ 8 ]

Ja cilvēks ir miris no vakcinācijas, viņa nāve nav mazāk traģiska kā tā cilvēka nāve, kurš ir miris no covid. Tāpēc prasība vakcinēties obligāti ir noziegums, kas ir nekavējoties jāpārtrauc. Tāpēc ir nekavējoties jāuzrāda dati par to, kā vakcinācija iespaido kopējo mirstību vakcīnu saņēmušo un nevakcinēto vidū dažādās vecuma grupās.

Valsts pārvalde neuzrāda mirstību no covid vakcinēto un nevakcinēto starpā. Mirstība ir nāves gadījumu skaits uz 100 000 atbilstošās grupas cilvēku.

Šobrīd SPKC statistika uzrāda tikai ar covid inficēto mirušo skaitu, neatkarīgi no nāves pamatcēloņa. Tas neļauj salīdzināt mirstību no veselibas traucējumiem vakcinēto un nevakcinēto starpā un maldina sabiedrību [ 8 ]

Ārstus un pacientus interesē mirstība no covid vakcinēto un nevakcinēto starpā, kas šobrīd netiek uzrādīta un kopējā mirstība vakcinēto un nevakcinēto starpā, kas arī šobrīd netiek uzrādīta.[ 9 ]

Pfizer Comirnaty ,Astra Zeneca un Moderna Spikevax covid vakcīnu zāļu apraksti brīdina par novērotu nopietnu blakni, sejas muskuļu pēkšņu paralīzi, neminot tās iemeslu. Visām potēm biežums uzrādīts vienā gadījumā no 1000 līdz 10 000.Blakne tika pamanīta pētot veselības traucējumus vakcinēto un nevakcinēto starpā [ 6 ]

Sejas muskuļu pēkšņas paralīzes iemesls, pieļauju, ir Janssen gadījumā uzrādāta, pārējo vakcīnu pētījumos neatpazīta, vai apzināti neuzrādīta trombembolija galvas asinsvados.

Ja vakcīnas radīts trombs nosprosto smadzeņu asinsvadu, tas rada smadzeņu bojājumu, insultu.

Ar zālēm trombu var šķīdināt 4,5 stundu laikā, tāpēc, ja pēkšņi parādās kāda no sekojošām pazīmēm - apjukums, redzes traucējumi, grūtības noturēt pozu, runāt vai saprast sacīto, jušanas vai kustību traucējumi sejā, vai locekļos, palīdzība ir jāmeklē nekavējoties.

Pievērsiet uzmanību zāļu aprakstā uzrādītajam faktam, ka sejas muskuļu paralīze iestājas gan pēc pirmās, gan otrās potes. Tas nozīmē, ka katra nākamā vakcinācija un revakcinācija pavairo risku ciest no venozas trombembolijas radīta insulta.

Šī iemesla dēļ vakcinācija drīkst būt tikai brīvprātīga un nepiespiesta.

Prasīt vakcinēties obligāti ir noziegums, kas jāpārtrauc nekavējoties.

 

Ja varmāka atņem upurim iztikas līdzekļus un cilvēks, neredzot citu izeju, izdara pašnāvību, varmāka ir noziedznieks.

Valsts nedrīkst, atņemot iztikas līdzekļus, spiest veselus ārstus, skolotājus, policistus, valsts pārvaldes darbiniekus un karavīrus, kuri būdami veseli, nepārnes infekciju, riskēt nomirt vakcinējoties.

Tas, ka Latvijā veselības aprūpes sistēma trombemboliju pēc vakcinācijas neatpazīst, vai neatzīst kā nāves iemeslu saistītu ar vakcināciju, nenozīmē, ka Latvijā vakcinācijas izraisīta trombembolija daļai vakcinēto nav nāves iemesls.

 

Veselības aprūpes vadība, tai skaitā ārstu biedrības covid darba grupa aicina vakcinēties un ētikas komisija atbalsta šķirošanu, bet neētiski un nelikumīgi nepublisko faktus par vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību, kā arī neatbild uz jautājujmiem par pierādījumiem, kas apliecina piespiedu vakcinācijas un pacientu šķirošanas efektivitāti, ētiskumu un likumību. [ 1 ] [ 7 ]

 

Ārstniecības likums izvēloties un iesakot ārstniecības metodi prasa balstīties pierādījumos.

Ētikas komisija atzīst, ka nav datu par vakcinācijas pret covid ietekmi uz kopējo mirstību.

Komisija iesaka uzticēties profesionālim, infektologam, kurš atteicās atbildēt uz jautāumu, kāda ir vakcīnas ietekme uz kopējo mirstību.

Savus apsvērumus par ētikas komisijas sēdi nosūtīju ētikas komisijas vadītājam un ārstu biedrības juristam. Abi neatbild [ 2 ]

 

Likums nedrīkst būt pretrunā ar satversmi.

Satversmes saka, ka valstij ir jāaizsargā ikviena cilvēka dzīvība. Valsts prasības nedrīkst būt pretrunā ar šo noteikumu. Satversme neparedz, ka epidēmijas gadījumā cilvēka dzīvība nav jāaizstāv.

Valsts pārvalde nedrīkst, atņemot iztikas līdzekļus, spiest potēties ar poti, kas izsauc venozu trombemboliju vienā gadījumā no 1000 /10 000 vakcināciju. Valsts pārvalde nedrīkst noziedzīgi likt ārstam atņemt dzīvību uzturošu ārstēšanu vecākam, vai slimākam cilvēkam, lai mēģinātu glābt jaunāku vai veselāku cilvēku.

 

Arī epidēmijas laikā vakcinācijai ir jābūt brīvprātīgai un ārstēšana ir jāturpina rindas kārtībā, vai lozējot. Valsts pārvaldei vajadzēja mācīties no kļūdām, kas atklājās pirmās, alfa covid epidēmijas laikā. Alfa covid epidēmija beidzās spontāni, neskatoties uz zemo vakcinācijas aptveri. [ 3 ]

Tā vietā, lai ieguldītu naudu ārstu un māsu skaita palielināšanai, valsts pārvalde apstiprināja noziedzīgo plānu šķirot pacientus un apstiprināja prasību vairākām profesijām obligāti vakcinēties ar poti, kam ir pierādītas nāvīgas blaknes, kuras efektivitāte mazinās un kuras ietekme uz kopējo mirstību nav zināma. Prasība vakcinēties tika pamatota ar kļūdainiem pieņēmumiem, ka vakcinācija garantē neslimosanu un nav veselībai bīstama. Valsts pārvaldes uz pieņēmumiem balstītie kļūdainie lēmumi noved pie papildus mirstības valsts iezīvotjāju vidū, kas ir nepieņemami.

Ierobežojumi palēnina infekcijas izplatīšanos, bet palielina mirstību.

2021 gada janvārī saslimstība bija augsta, sākās vakcinācija un ierobežojumi.

mirstība no corona bija 33,9 / 100 tk

kopējā mirstība bija 187,5 / 100 tk

mirstība no pārējiem veselības traucējumiem bija 153,6 /100 tk

mirstība sirds un asinsvadu slimībām bija 93,9 /100 tk.

Augustā ierobežojumi bija mazināti, vakcinācijas aktivitāte bija ļoti zema. mirstība no corona vīrusa bija 1,7 /100 tk

kopējā mirstība bija 115 /100 tk

kopējā mirstība no pārējiem veselības traucējumiem bija 113,5 /100 tk

mirstība no sirds asinsvadu slimībām bija 58 / 100 tk.

No janvāra līdz augustam, beidzoties alfa epidēmijai, mirstība no corona samazinājās par 32 /100 tk [ no 33,9 uz 1,7]

Tai pat laikā samazinoties ierobežojumiem un vakcinācijai, kopējā mirstība samazinājās 2 reizes vairāk: par 72 / 100 tk. [ no187 uz 115].

Mirstība no pārējiem veselības traucējumiem samazinājās par 40,1 / 100 tk,[ no 153,6 uz 113,5 ]

Mirstība no sirds asinsvadu slimībām samazinājās par 35,9 / 100 tk [ no 93,9 uz 58]

Tas liecina, ka ierobežojumi un vakcinācija rada 2 reizes lielāku mirstību kā corona vīruss.

 

Atkārtoti aicinu ikvienu atbildīgo nekavējoties pārtraukt piespiedu vakcināciju, jo tā pārkāpj Satversmi.

Aicinu valsts pārvaldi nekavējoties uzrādīt un turpināt regulāri uzrādīt mirstību no covid vakcinēto un nevakcinēto vidū, kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto vidū un mirstību no citiem reģistrētajiem veselības traucējumiem vakcinēto un nevakcinēto vidū.

Aicinu vakcināciju uzsākušo cilvēku mirstību izdalīt atsevišķi un neskaitīt to klāt nevakcinētu cilvēku mirstībai, jo tas maldina sabiedrību.

Aicinu mirstības datus uzrādīt pa vecumiem, jo studentam mirstības risks no covid ir 1000 reizes mazāks kā cilvēkam vecuma grupā 80 – 90 gadi. Atbilstoši mazajam mirstības riskam no covid ir jāvērtē un jāuzrāda vakcinācijas risku un ieguvumu attiecība.

Atbilstoši ārstniecības un pacientu tiesību likumiem aicinu ikvienu, kas iesaka cilvēkiem vakcinēties, uzrādīt vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību.

Aicinu pārtraukt pacientu šķirošanu, jo tā pārkāpj Satversmi.

Aicinu ierobežotos veselības aprūpes resursus turpināt piešķirt rindas kārtībā, vai lozējot.

Aicinu pārtraukt tos ierobežojumus, kuri veicina mirstību, vai kuru ietekme uz mirstību nav zināma.

Aicinu veselības aprūpes līdekļus izlietot atbilstoši pierādījumiem par augstu efektivitāti, zemām izmaksām un caurskatāmi.

 

 

[ 1 ] Cienījamā valde, ētikas un izglītības komisijas, lūdzu vērtēt

1. Vai ir ētiski un likumīgi ieteikt profilaksi ar vakcīnu, bet neatbildēt uz jautājumu par vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību?

2. Vai ir ētiski un likumīgi noteiktām profesijām pieprasīt profilaksi ar vakcīnu, kuras ietekme uz kopējo mirstību nav zināma?

Mani apsvērumi ir sekojoši.

Epidēmija izplatās. Lai mazinātu mirstību ir jāizvērtē un jāpublisko veikto epidēmijas ierobežošanas pasākumu ietekme uz iedzīvotāju mirstību un jāatceļ tie ierobežojumi un pasākumi, kuri palielina mirstību, vai kuru ietekme uz mirstību nav zināma. Ārstiem un valsts pārvaldei ir pienākums, pirmkārt, nekaitēt.

Aicinu apturēt prasību noteiktām iedzīvotāju grupām vakcinēties līdz brīdim, kad ārstu biedrība un valsts pārvalde, uzrādot datu avotus un aprēķina metodiku, publiskos atbildes uz jautājumiem par to, kā vakcīna ietekmē vakcinēto kopējo mirstību un kā iedzīvotāju mirstību pagājušajā gadā ietekmēja epidēmijas ierobežošanas pasākumi [8][10].

Ārstu biedrības ieteiktie un valsts pārvaldes pieņemtie mēri nedrīkst veicināt pilsoņu mirstību. Politika nedrīkst atcelt drošības prasības ārstniecībā un profilaksē.

Nezinot vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību, nav iespējams spriest par vakcinācijas ieguvumiem un riskiem. Vakcinācija var mazināt mirstību no covid, bet, radot iekaisumu, palielināt mirstību, piemēram, no vēža, vai trombozes.

Kamēr nav uzrādīti dati par mirstību no jebkuriem veselības traucējumiem vakcīnu saņēmušo un nevakcinēto starpā, vakcināciju pieprasīt ir noziegums. Ārstniecības likums ārstam liek balstīties pierādījumos.

Pēc spkc datiem tie, kuri augustā uzsāka vakcināciju, no covid mira biežāk kā nevakcinētie.[9]

Vakcīnas ietekme uz kopējo mirstību joprojām netiek uzrādīta. Vakcīnai ir neparedzamas nāvējošas blaknes - tromboze, anafilakse, miokardīts. Blakņu skaits arvien turpina augt.[11]

Ārstiem un sabiedrībai tiek apgalvots, ka vakcīna ir droša un efektīva un ierobežojumi ir nepieciešami, jo glābj dzīvības, bet netiek publiskoti fakti, kas to apliecina.

Cilvēki piekrīt piespiedu kārtā vakcinēties tikai tāpēc, ka tic, ka vakcīna mazina mirstību. Tā kā vakcinācija skar miljoniem cilvēku, ir svarīgi noskaidrot, vai tas tiešām tā ir.

10 septembrī saņemot Latvijas Ārstu biedrības Covid-19 infekcijas profilakses darba grupas paziņojumu, kas aicināja ārstus mudināt pacientus vakcinēties, darba grupai nosūtīju vēstuli ar lūgumu uzrādīt faktus, kas apliecina, ka vakcīna neveicina mirstību.[8] Sekretāre apstiprināja, ka darba grupa vēstuli ir saņēmusi.

Ir oktobra sākums, bet darba grupa atbildi nesniedz, kas nav ētiski un likumīgi. Iesakot ārstēšanu, vai profilaksi, ārstniecības likums prasa balstīties pierādījumos.

Pacientiem bez sertifikāta joprojām jāmaksā nodokļi, kaut veselības pakalpojumus tie vairs nevar saņemt. Tas, veicinot mirstību, iznīcina nevakcinētus cilvēkus.

Valsts pārvalde ir izdevusi noteikumus, kas veseliem nevakcinētiem ārstiem nepamatoti aizliedz strādāt. Ārsts bez sertifikāta nedrīkst ārstēt, kaut arī ārstu trūkst un daļa saslimušo neiebilst, ja ārsts nav vakcinēts, jo saprot, ka vakcinācija negarantē neslimošanu, tāpat kā to negarantē sertifikāts, kas apliecina vakcināciju vai testu. Ceturtdaļa no saslimušajiem ir vakcinēti, kas pierāda sertifikācijas bezjēdzību.

Ne valsts pārvalde, ne Latvijas Ārstu biedrības Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa nav uzrādījusi faktus, kas apliecina, ka vakcīna mazina vakcīnu saņēmušo mirstību.

Cik % no vakcīnu saņēmušajiem ir miruši no covid un miruši no jebkuriem veselības traucējumiem? Cik % no nevakcinētajiem tanī pat laikā ir miruši no covid un no jebkuriem veselības traucējumiem?

Kāpēc zināt par saslimšanu un nāvi vakcinēto vidū ir tik svarīgi? Kamēr spkc neuzrādīja faktus, ka vakcinētie arī saslimst un mirst no covid, valsts pārvalde to nezināja, tāpēc izdomāja sertifikācijas sistēmu, kam bija jāgarantē nesaslimšana, kas praksē izrādījās bezjēdzīga, jo izrādījās, ka vakcinētie arī saslimst un mirst no covid

Kāpēc ir nepieciešams katru mēnesi uzrādīt vakcīnu saņēmušo un nevakcinēto mirstību no jebkuriem veselības traucējumiem?

Vakcīnas drošība un efektivitāte pret jaunajiem vīrusiem, kuru pīķa proteīns ir mutējis, nav zināma. To var noskaidrot tikai salīdzinot mirstību no jebkuriem veselības traucējumiem vakcinēto un nevakcinēto vidū.

Piemēram, ja vakcinēto vidū mirstība no trombozes, vai vēža ir augstāka kā nevakcinēto vidū, tad vakcinācija nav iesakāma un to nedrīkst pieprasīt kā profesionālas kvalifikācijas sastāvdaļu. Valsts pārvaldes pasākumi nedrīkst veicināt pilsoņu mirstību.

1.Kā vakcinācija ietekmē vakcinēto mirstību ir jāzina, lai pirms vakcinācijas godprātīgi informētu cilvēku par viņa izredzēm.

2. Atbildes ir jāpublisko, jo daļa deputātu uzticoties vadošu speciālistu kļūdainam viedoklim, pieņem kļūdainus lēmumus ierobežot cilvēku brīvību un pieprasīt vakcīnu, lai strādātu profesijā.

3.Tas, ka arī vakcinētie slimo ar covid un mirst priekšlaicīgi un potei ir pierādītas neparedzamas nāvīgas blaknes, atgādina kāpēc nevienu medicīnisku manipulāciju, kas apdraud veselību, nedrīkst prasīt kā profesionālas kvalifikācijas obligātu priekšnoteikumu ne Saeimā, ne skolā, ne armijā.[7]

Vakcinācijai ir jāpaliek brīvprātīgai un nepiespiestai.

Cilvēka ādai ir jāpaliek tai nepārkāpjamajai robežai, kur beidzas valsts iejaukšanās cilvēka dzīvē.

Valsts pārvalde pārkāpj Satversmē noteiktās tiesības aizsargāt savu dzīvību, jo armijā, ārstiem un skolotājiem pieprasa obligātu vakcināciju. Tas ir noziegums. Ja vakcīnai ir pierādītas nāvējošas blaknes, tā nedrīkst būt profesionālas kvalifikācijas prasība.

Cilvēks, kas jūtas vesels, neapdraud apkārtējos. Latvijā veiktajā pētījumā redzams, ka cilvēki, kuri nezinot ir pārslimojuši covid, bija simptomātiski slimnieki[1]. Pētījums apstiprina pasaulē novēroto, ka bezsimptomu nēsātāji slimību vai nu neizplata, vai izplata nenozīmīgi.[4][5]

No šiem faktiem izriet svarīgi secinājumi.

1. Veseli cilvēki nevienu neapdraud, neinficē. Viņu ierobežošana infekcijas izplatību nemaina. Tā ir nelikumīga, jo Satversme neļauj ierobežot cilvēkus bezjēdzīgi.

2. Veselu cilvēku rutīnas testēšana nav nepieciešama. Tā ir nelietderīga naudas un cilvēku laika izšķiešana.

3. Ikviens, kas jūtas nevesels, epidēmijas gadījumā ir jātestē bez maksas un ierobežojumiem.

Saslimušajiem ir jānodrošina viss mājās nepieciešamais, lai viņiem nebūtu jābrauc uz veikalu pēc pārtikas un higiēnas precēm. Sabiedrība ir jāizglīto par to, ka infekciju izplata tikai saslimušie ar simptomiem un kā pareizāk rīkoties, ja rodas šaubas par veselības stāvokli gadījumos, ja epidēmija plaši izplatās un ģimenes ārstu vai laboratorijas darbinieku, kas veiktu testu, izsaukt uz mājām nav iespējams.

4. Bērni un jaunieši bez papildu slimībām covid pārslimo viegli, tāpēc bez maskām var apmeklēt skolu klātienē. Veseli bērni nav regulāri jātestē. Veselas kontaktpersonas nav jāsūta karantīnā. Bērniem pārslimošana ir drošākā kā vakcinācija[6]

Ja bērns jūtas slims, vecākam, kas ved viņu testēt, jāsaņem atbrīvojums no darba.

Valsts pārvalde šobrīd rīkojas ačgārni - bez maksas testē un ierobežo veselos un par maksu testē tos, kas vēlas uzzināt, vai nav inficēti. Tas lieki tērē resursus un veicina slimības izplatību. Cilvēki ar viegliem simptomiem šaubu gadījumā atkārtoti netestējas par maksu, bet turpina strādāt, vai mācīties, iespējams, izplatot infekciju.

5. Tā kā vakcinētie arī slimo, tad nav likumīga pamata noteikt vakcinētajiem citādas prasības kā nevakcinētajiem. Darbā, mācībās vai apmeklējot sabiedriskas vietas prasībām jābūt vienādām. Nav pamata prasīt kādam uzrādīt vakcinācijas sertifikātu, jo sertifikāts negarantē veselību. Veseli cilvēki, vakcinēti vai nē, nevienu neapdraud bet saslimušajiem ir jāievēro vienādi ierobežojumi apmeklēt darbu, mācības vai izklaides vietas, neatkarīgi no vakcinācijas stāvokļa.

6. Lai neveicinātu iedzīvotāju mirstību, valsts pārvaldei katru mēnesi ir jāuzrāda vakcīnas un citu pasākumu ietekme uz kopējo mirstību.

Vakcīna, izplatoties jauniem vīrusa paveidiem, kļūst aizvien mazāk efektīva. Kamēr nav zināma vakcīnas efektivitāte pret katru no jaunajiem vīrusiem un vakcinācijas ietekme uz kopējo mirstību, ieteikt turpināt vakcinēties ir noziedzīgi. Par vakcināciju var tikai informēt, brīdinot, ka ietekme uz mirstību nav zināma.

Valsts pārvalde slēpj sava darba rezultātus epidēmijas apkarošanā un neuzrāda patieso stāvokli valstī.

Lūdzu publiskojiet

Cik % papildus nāves pagājušajā gadā tika reģistrētas, salīdzinot ar vidējo mirstību valstī pēdējos 10 gados?

Cik procenti no papildus reģistrētajām nāvēm bija necovid nāves?

Šie fakti atspoguļos lietoto epidēmijas ierobežošanas mēru ietekmi uz mirstību valstī. Valsts pārvalde nedrīkst veicināt iedzīvotāju mirstību.

Cik procenti no saslimušajiem ar valstī reģistrētajiem vīrusu paveidiem ir inficējušies no bezsimptomu nēsātājiem? Kas pierāda, ka šie saslimušie nav inficējušies no simptomātiskiem slimniekiem?

Atbildes uz šiem jautājumiem rādīs cik pamatota ir veselu cilvēku ierobežošana.

Cik procenti cilvēku inficējas mājsaimniecībās, cik mācību iestādēs, cik sabiedriskajā transportā, cik veikalos, cik veselības aprūpes iestādēs?

Atbildes uz šiem jautājumiem palīdzētu vērtēt kur notiek lielākā vīrusu pārnese, kur , pieaugot saslimušo daudzumam, būtu lietderīgi ieteikt valkāt maskas tiem, kas nevēlas inficēties.

Maz efektīva vakcinācija un neefektīvi veselu cilvēku ierobežojumi palielinās mirstību no papildus necoivid nāvēm, kas jau pagājušajā gadā pārsniedza mirstību no papildus covid nāvēm.[12] Valsts pārvaldes rīcība vairāk kaitēja, nekā glāba dzīvības. Ja valsts pārvalde un tās konsultanti no kļūdām nemācīsies, cilvēki būs miruši velti un šogad nekovid mirstība nemazināsies, vai pat palielināsies un tiks pastiprināti bezjēdzīgi cilvēktiesību ierobežojumi. Tas nav pieļaujams.

Ir jāveicina saslimušo nenākšana uz darbu un mācībām, tālmācības organizēšana saslimušajiem, nevis veselu cilvēku ierobežošana un rutīnas testēšna, jo veseli cilvēki infekciju neizplata.

Vakcinētie cilvēki ir faktors, kas veicina pret vakcināciju izturīgu mutāciju vairošanos.

Covid vīruss spontāni mutē, tāda ir šī vīrusa daba.

Vakcinēta cilvēka organismā iznīkst tās mutācijas, kuras antivielas spēj saistīt. Tās mutācijas, kuras antivielas nespēj saistīt, savairojas un saslimušais tās izplata tālāk, tāpēc saslimis vakcinētais sabiedrībai ir tik pat bīstams kā nevakcinēts un vakcinētajiem viņš ir iespējams, pat bīstamāks, jo vakcīna šajā gadījumā velti rada novirzes asins recēšanā, asins šūnu sastāvā, imunitātes regulācijā, kā arī aknu un liesas struktūrā.[3]

Šo izmaiņu ietekme uz cilvēka organismu nav pētīta, vakcīnas ietekme uz kopējo mirstību nav pētīta, tāpēc vakcināciju pieprasīt ir noziegums.

 

 

Atsauces

[1] https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/COVID19_VPP/PDF/COVID_seroprevalence_zinojums_23.08.2021.docx.pdf

12. Personām, kurām atrastas antivielas pret SARS-CoV-2 vīrusu, trīs biežāk novērotie simptomi kopš 2020.gada sākuma bijuši nespēks/nogurums, iesnas un aizlikts deguns. Šīs pazīmes viņiem bijušas statistiski ticami biežāk kā pētījuma dalībniekiem ar negatīvu antivielu testa rezultātu. Cilvēkiem, kuriem pētījumā ir atrastas antivielas pret SARS-CoV-2 vīrusu, statistiski nozīmīgi biežāk vērojami arī citi simptomi – galvassāpes, klepus, ožas traucējumi, drebuļi, muskuļu sāpes, paaugstināta temperatūra, locītavu sāpes, apetītes zudums, garšas traucējumi, elpas trūkums un asiņošana no deguna.

13. Minēto simptomu dēļ pētījuma dalībniekiem, kuriem ir atrastas antivielas pret SARSCoV-2 vīrusu, biežāk nācies kavēt darbu vai mācības, kā arī biežāk vērsties pie ārsta, nekā personām, kurām antivielas atrastas nav, taču hospitalizācijas biežums starp abām pētījuma grupām nav atšķirīgs.

[2] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.21259673v1.full

Dienvidamerikā šobrīd jau plaši izplatās jauns covid vīruss lambda, kas pīķa proteīnu mutāciju dēļ ir mazjūtīgs pret vakcīnu, kas izstrādāta pret sākotnējo vīrusu. Vīruss jau ir reģistrēts Anglijā.

[3] https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf

sadaļās 2.3.3. Pharmacokinetics 2.3.4. Toxicology

[4] https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

[5] https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6914e1-H.pdf

[6] https://www.medscape.com/viewarticle/954038

[7] Anglijā, kur valsts pārvalde publisko datus, šogad no februāra līdz augustam no pētītajiem un pierādītiem delta covid nāves gadījumiem vecumā līdz 50 gadiem 27 mirušie bija vakcinēti un 72 nevakcinēti un vecumā pēc 50 gadiem 652 mirušie bija vakcinēti un 318 nevakcinēti https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1012644/Technical_Briefing_21.pdf

Table 5. Attendance to emergency care and deaths of sequenced and genotyped Delta cases in England by vaccination status

(1 February 2021 to 15 August 2021)

[8] Labdien cienījamie kolēģi. Ārsta pienākums ir pirmkārt, nekaitēt un savā darbībā balstīties pierādījumos. Vakcīnu zāļu aprakstā nav uzrādīts neviens pētījums, kura mērķis būtu pētīt vakcinācijas ietekmi uz kopējo mirstību. Vakcinācija var mazināt mirstību no covid, bet palielināt mirstību no citiem veselības traucējumiem, palielināt kopējo mirstību.

Lūdzu uzrādiet:

Cik procenti cilvēku, kas ir saņēmuši kaut vienu vakcīnas devu, ir miruši no jebkādiem veselības traucējumiem, rēķinot no visiem kaut vienu vakcīnas devu saņēmušajiem?

Tas parādīs mirstību starp vakcinētajiem.

Cik procenti cilvēku, kas nav saņēmuši nevienu vakcīnas devu tanī pat vecumā un tanī pat laika sprīdī ir miruši no jebkādiem veselības traucējumiem rēķinot no cilvēkiem, kas nav saņēmuši nevienu vakcīnas devu?

Tas parādīs mirstību starp nevakcinētajiem.

Ja kopējā mirstība starp vakcinētajiem proporcionāli ir mazāka kā starp nevakcinētajiem, vakcinācija ir iesakāma.

Ja kopējā mirstība starp vakcinētajiem proporcionāli ir lielāka kā mirstība starp nevakcinētajiem, tad vakcīna, neskatoties uz to, ka samazina mirstību no covid, palielina vakcīnu saņēmušo cilvēku mirstību, tāpēc nav iesakāma. Par iespēju vakcinēties var tikai informēt, skaidrojot par ieguvumiem, kas arvien samazinās un riskiem, kas arvien pieaug, un brīdināt, ka ietekme uz mirstību nav zināma.

Lūdzu uzrādiet pierādījumus kas apliecina, ka vakcinācija mazina kopējo mirstību, lai vakcināciju būtu pamats ieteikt.

Lūdzu apstipriniet, ka saņēmāt.

Ar cieņu Artis Žeigurs

[9] https://infogram.com/mirusie_c19-vakcinetie-un-nevakcinetie-1h7k230dgmn7v2x

[10] SPKC septembra beigās par trešdaļu samazināja to cilvēku mirstību, kas augustā uzsāka vakcināciju pret covid. No 3 uz 100 tūkstošiem uz 1,9 uz 100 tūkstošiem, bez publiska skaidrojuma par to, kā radās kļūda aprēķinos un kas pierāda, ka jaunie skaitļi atspoguļo patieso stāvokli.

[11]https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/janssen-un-astrazeneca-vakcinam-apstiprina-divas-retas-iespejamas-blaknes.a423917/

[12] https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/343178-virsplana-miruso-skaits-latvija-butiski-parsniedz-ar-sars-cov-2-virusu-miruso-skaitu .

 

 

[ 2 ] Ētikas komisija vakar nedarīja to, kam tā paredzēta - nevērtēja valdes darba grupas locekļu rīcības ētiskumu, ko es vēstulē lūdzu vērtēt.

Ja es kļūdos, lūdzu norādiet.

Man vakcināciju iesaka Ārstu biedrības darba grupa un obligāti pieprasa valsts pārvalde. Ne viens ne otrs nelikumīgi un neētiski neuzrāda vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību.

Kamēr kopējā mirstība nav uzrādīta, pieņēmums, ka vakcinācija mazina kopējo mirstību ir tik pat vērā ņemams, kā pieņēmums, ka vakcinācija kopējo mirstību palielina. Ārstam un valsts pārvaldei ir pienākums, pirmkārt, nekaitēt, tāpēc līdz brīdim, kad kopējā mirstība tiks uzrādīta, vakcināciju ieteikt nav ētiski un pieprasīt ir noziedzīgi, jo tiek pārkāptas ārstniecības un pacientu tiesību likuma prasības par ārsta ieteikumu pamatošanu pierādījumos. Ja es kļūdos, lūdzu norādiet.

Vakar man bija atvēlēts ierobežots laiks, kurā izstāstīt savu viedokli - 5 minūtes.

Uzdevu jautājumu, vai kāds no klātesošajiem var uzrādīt datus par to kā vakcinācija ietekmē kopējo mirstību, jo bez tās nav iespējams izpildīt ārstniecības likuma un pacientu tiesību likuma prasības par cilvēka godprātīgu informēšanu par vakcinācijas ieguvumiem un riskiem. Norādīju uz vēstulē paustajiem apsvērumiem un aicinājumu apturēt prasību obligāti vakcinēties līdz tiks uzrādīti dati par vakcīnas ietekmi uz mirstību. Skaidroju, ka šobrīd publiski ir pieejami dati tikai par vakcīnas ietekmi uz mirstību no covid, kas nerāda, kā vakcīna ietekmē mirstību no citiem veselības traucējumiem, piemēram, trombozes, miokardīta, vēža, vai autoimūniem procesiem.

Ētikas komisijas loceklis ieteica datus par mirstību, ja tie mani interesē, meklēt pašam.

Tas ir pretrunā ar likumā nostiprināto kārtību, ka tas, kurš iesaka vakcināciju ir arī atbildīgs par pilnīgu informēšanu par vakcinācijas ieguvumiem un riskiem kā arī ir atbildīgs par sekām, ko rada vakcinācija. Neuzrādīt informāciju par vakcinācijas ietekmi uz mirstību ir neētiski un pretlikumīgi. Ja es kļūdos, lūdzu norādiet.

Sēdes gaitā uzzināju, ka šobrīd vakcīnas ietekme uz kopējo mirstību nav zināma. Tā kā dati par mirstību un vakcinācijas stāvokli tiek ievadīti elektroniski, rosināju tos publicēt reizi mēnesī, lai informētu ārstus un sabiedrību par vakcīnas ietekmi uz mirstību. Saņēmu atbildi, ka kopējā mirstība esot reizē stabils un reizē svārstīgs lielums, un esot jāpaiet vismaz pus gadam līdz uzkrājas pietiekami dati, kas parāda tendences.

Pus gads ir pagājis, nav iemesla šos datus neuzrādīt. Turklāt, mainoties vīrusam mainās arī vakcīnas efektivitāte un vakcinēto mirstība, jo ilgāks laiks paiet, jo vairāk cilvēki tiek vakcinēti, tāpēc noskaidrot vakcinācijas ietekmi ir svarīgi nekavējoties. Šobrīd ikviens rādītājs, ko publicē SPKC, ir mainīgs lielums, kas netraucē to publicēt un reizēm nekorekti komentēt, piemēram, pieskaitot daļēji vakcinēto mirstību nevis pilnīgi vakcinēto mirstībai, bet nevakcinēto mirstībai, kas ir nepareizi, ja sabiedrība ir jāinformē par vakcinācijas ietekmi uz vakcinēto kopējo mirstību. Ja es kļūdos, lūdzu norādiet.

Brīdī, kad kļūst skaidrs, ka vakcīnas ietekme uz vakcinēto mirstību nav zināma, Ārstu biedrības valdei būtu ētiski aicināt valsts pārvaldi pārtraukt prasību obligāti vakcinēties līdz brīdim, kad tiks noskaidrots kā vakcinācija ietekmē kopējo mirstību. Ārstu un valsts pārvaldes pienākums ir, pirmkārt, nekaitēt. Ja es kļūdos, lūdzu norādiet.

Kolēģi neatbildēja uz vēstules sākumā uzdotajiem jautājumiem 1. Vai ir ētiski un likumīgi ieteikt profilaksi ar vakcīnu, bet neatbildēt uz jautājumu par vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību?

2. Vai ir ētiski un likumīgi noteiktām profesijām pieprasīt profilaksi ar vakcīnu, kuras ietekme uz kopējo mirstību nav zināma?

Atbildes vietā ētikas komisija atbalstīja ieteikumu uzticēties ētikas komisijas loceklim, profesionālam infektologam, kurš apgalvoja, vakcīnas drošību un efektivitāti pierāda pētījumi. Kad jautāju, kurš pētījums pierāda, ka vakcīna mazina kopējo mirstību, kolēģis attiecās uz šo jautājumu atbildēt. Tas, manuprāt, nav ne ētiski, ne likumīgi, jo kolēģim, ja viņš iesaka ārstniecību, vai profilaksi ir pienākums pamatot savus ieteikumus pierādījumos, vai brīdināt, ka ietekme nav zināma. Ja es kļūdos, lūdzu norādiet.

Ludzu apstipriniet, ka saņēmāt.

Ar cieņu Artis Žeigurs

 

[ 3 ] https://infogram.com/saslimuso-alfa-un-delta-c19-1hxr4zxmenv1o6y

[ 4 ] Pacientu mirstība stacionārā un ārpus stacionāra 30 dienu laikā pēc stacionēšanās ar išēmisku insultu

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca 22,7%

Daugavpils reģionālā slimnīca 40,7%

Kuldīgas slimnīca 45,0%

https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Veselibas%20aprupe__StacionaraMediciniskaPalidziba/VAK010_30-day_mortality_hospital%20level.px/table/tableViewLayout2/

 

[ 5 ] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3254666/

 

[ 6 ] https://www.spkc.gov.lv/lv/kas-zinams-par-esosajam-vakcinam

Visā klīnisko pētījumu drošuma novērošanas periodā līdz 2020. gada 14. novembrim četri dalībnieki COVID-19 mRNS vakcīnas grupā ziņoja par akūtu perifēru sejas paralīzi (parēzi). Sejas paralīze sākās 37. dienā pēc 1. devas (dalībnieks nesaņēma 2. devu) un 3., 9. un 48. dienā pēc 2. devas. Placebo grupā nebija ziņojumu par akūtas perifēras sejas paralīzes (parēzes) gadījumiem.

Pamatojoties uz ASV, Peru un Čīlē notikušā klīniskā pētījuma rezultātiem. Līdz 2021. gada 5. martam notikušo drošuma novērojumu laikā ir ziņots, ka pieciem dalībniekiem no Vaxzevria grupas ir bijusi sejas paralīze jeb parēze, un ka tā ir radusies 8 un 15 dienas pēc pirmās devas ievadīšanas un 4, 17 un 25 dienas pēc otrās devas ievadīšanas. Ziņots, ka neviens no šiem gadījumiem nav bijis nopietns. Par placebo grupā novērotiem sejas paralīzes gadījumiem nav ziņots.

 

[7] http://www.bernuarsts.lv/kapec-nedrikst-but-diskriminejoss-pacientu-skirosanas-plans/

[ 8 ] https://infogram.com/miruso-dzimuma-un-vecuma-sadalijums-ar-c19-1h0r6rpzljp5w2e

[ 9 ] Lai noskaidrotu, vai vakcinācija mazina mirstību, ir jāuzrāda un jāsalīdzina kopējā mirstība pa vecuma grupām vakcīnu saņēmušajiem, rēķinot no 100000 vakcīnu saņēmušajiem un kopējā mirstība nevakcinētajiem, rēķinot no 100000 nevakcinētajiem. Kopējā mirstība ietvers gan mirstību no covid, gan arī neatpazīto un neuzrādīto mirstību no trombembolijām un citiem veselības traucējumiem, kurus vakcinācija var veicināt.

Ja vakcinēto grupā kopējā mirstība ir mazāka, vakcinācija ir iesakāma. Ja mirstība abās grupās ir vienāda, vakcinācija mirstību nemaina. Ja vakcinēto grupā mirstība ir lielāka kā nevakcinēto, par vakcīnu drīkst tikai informēt, brīdinot, ka vakcinācija veicina mirstību.