Kad bērnu sodīt?

Sods ir galējs ietekmēšanas līdzeklis, kad citi paņēmieni ir izsmelti. Tomēr es neesmu redzējis izaugam nevienu gudru bērnu, kurš bez tā būtu izticis. Nepieciešamība pēc soda ir zīme, ka audzināšanā ir pienācis laiks ieviest izmaiņas, kas novērstu vajadzību bērnu sodīt atkārtoti. Lai sods nekaitētu bērna veselīgai attīstībai, ir jāievēro zināmi nosacījumi. 

Dzīve ir dzīve. Tāpat kā nevienai mammai nav jābūt pilnībai, tā arī neviens bērns vienmēr nerīkosies, kā ieteikts labas uzvedības grāmatā. Neskatoties uz to, ka jūs būsiet bērnu mīļojuši, apmierinājuši viņa vajadzības, mācījuši un brīdinājuši, ka būs nepatikšanas, ja viņš vēlreiz tik nesaprātīgi rīkosies, viņš tomēr jūs kādreiz neklausīs. Pirms nolemjat bērnu sodīt, ir svarīgi pārliecināties, vai tā nav bijusi no bērna neatkarīga apstākļu nelabvēlīga sakritība, ko viņš neprot pārvarēt. Jums jāpārliecinās, vai bērns pirms sava pārkāpuma tiešām saprata, ka par šo rīcību viņam būs jānes atbildība, pašam novēršot sekas, vai atbilstoši savām spējām atstrādājot vecākiem sagādātos zaudējumus.

Nosakot sodu vai ierobežojumus visbiežāk jau pietiek ar to, ka bērns palīdz novērst sekas, lai viņš turpmāk kļūtu uzmanīgāks. Bet, ja nu arī tas nav līdzējis, un jūs bērnu esat nolēmuši sodīt, viņu kā nebūt ierobežojot vai liedzot izklaides, un viņš par to pārdzīvo un raud, tad atcerieties, ka tas ir jūsu mīļais bērns, kas šobrīd jūtas bēdīgs. Neesiet tālu projām, lai tad, kad viņš būs izbēdājies un nomierinājies, un ar acīm meklēs jūsu atbalstu, jūs viņu varētu cieši samīļot, ar maigumu uzlūkot un netraucēti pievērsties. Aplieciniet viņam savu nesavtīgo mīlestību, lai viņš nešaubītos, ka jūs viņam palīdzēsiet, kaut arī šoreiz viņa rīcību jūs nosodāt. Sakiet viņam, ka viņu sodīt jums bija ļoti nepatīkami, bet ka citādi rīkoties jūs nevarējāt, jo jūsu pienākums ir bērnu audzināt un panākt, ka viņš ievēro, ko viņam māca. Lielākam bērnam varat pajautāt, varbūt viņš var ieteikt citu veidu, kā jums vajadzētu rīkoties, lai bērns jūs klausītu bez soda.

Kad vecāku noteiktās prasības ir pārāk stingras un būtu jāmaina?
Ja zīdainis raud vairāk kā 1/4 daļu no nomoda laika, ja jums bez bērna nemitīgas sodīšanas neizdodas panākt to izpildi, vai arī, ja bērns vairākas dienas lielāko dienas daļu jūtas nelaimīgs, kaut arī jūs esat darījuši visu, lai bērns justos mīlēts.