Kā izkopt bērna dzirdi?

 

 

Kāpēc ir svarīgi attīstīt bērna dzirdes uztveri un atmiņu līdz skolas vecumam?

 

Dzirdes uztvere ir jāattīsta tāpēc, lai bērns skolā dzirdētu, saprastu un iegaumētu, ko stāsta skolotājs, tad nebūs grūtību mācībās.

Ja bērnam dzirdes atmiņa ir vāja, viņš nespēj atcerēties kas viņam jādara un nespēj saprast uzdevuma mērķi. Tas izpaužas kā grūtības koncentrēties un nepatika pret skolu. Ja bērns vāji uzklausa mutiskus norādījumus, viņam ir vecumam neatbilstoši mazs vārdu krājums, viņš neprot izteikt savas domas viņam ir grūtības atcerēties teikto, viņš skolā bieži cieš no pašapziņas trūkuma, jo nespēj sekot līdzi skolotāja skaidrojumiem.

Tādam bērnam ir arī noteikti jāpārbauda dzirde, kas reti bet tomēr var būt runas defektu iemesls.

Dzirdes un līdz ar to arī runas attīstību veicinās tas, ka jūs no dzimšanas ar bērnu runāsiet, pēmēram, aprakstīsiet ko jūs ar viņu darāt (es tev papaijāšu pirkstiņus), dziedāsiet, kustēsieties mūzikas ritmā, spēlēsiet spēles, kur jāklausās un jāatdarina skaņas, mēles kustības, grimases, lasīsiet īsus, vecumam piemērotus stāstiņus un tos pārrunāsiet.

Kamēr bērna dzirdes uztvere nav attīstījusies, viņš nesaprot, kā vārdi pareizi izklausās un to vietā izdomā savus. Šī iemesla dēļ viņš visbiežāk pats to nemana, nedzird, ka kļūdās un kādas skaņas izrunā nepareizi, tādēļ šinī stadijā nav vērts kļūdas labot un rāties. Labākais, ko var darīt ir laipni, mierīgi un lēni pareizi atkārtot šo vārdu un vārdus ar līdzīgām skaņām, līdz bērns izdzird, kā tie skan.Vingrinot dzirdes uztveri, ar bērnu ir jārunā atbilstoši viņa uztverei un vārdu krājumam. Sākumā jāuzdod jautājumi, uz kuriem viegli atbildēt, jādod laiks izdomāt atbildi, nevajag uzdot vairākus uzdevumus vienlaicīgi. Jāvingrina klausīšanās un jāpapildina vārdu krājums ar uzskatāmiem piemēriem mācot atšķirt vārdus: kas, kāds, kurš, ko, kāpēc, kad, cik, kā, ar ko un citus. Bērnam ar aizturi svarīgi vingrināties izrunāt skaņas, mācīties dziedāt, kustēties mūzikas pavadībā, saklausīt atšķirības, veidot asociācijas ar skaņām, iegaumēt un atdarināt skaņas, raksturot tās - skaļums, augstums, ilgums, ritms.

Caurmērā 7 mēnešos bērns spēj iemācīties izšķirt skaņas ar pustoņa starpību, tāpēc jau var mēģināt viņu mācīt dziedāt.

Ir pierādījies, ka tieši dziedot bērns attīsta ne tikai absolūto dzirdi, kas ir svarīga mūziķu profesijā, bet arī dzirdes atmiņu un dzirdes uztveri kopumā.

Tikai sākumā, kamēr bērna uztvere vēl ir lēna, arī jums labāk veiksies, ja dziedāsit divas, trīs reizes lēnāk, nekā jūs dziedat parasti. Velciet garas skaņas, skatieties bērnam acīs. Tiklīdz manāt, ka viņš cenšas atdarināt ko līdzīgu, priecājieties kā negudri, kā bērns. Lai mazulis redz, ka jūs patiesi iepriecinājis, tad viņam būs stimuls censties.

Dzirdi vingrina klausīšanās uzdevumi:

Ciet acīm noteikt, no kuras istabas nāk skaņa. Kāds dzīvnieks saka šādi....

Sadzirdēt kādu noteiktu skaņu starp citām skaņām, klausoties tuvu tālu dzirdamas skaņas, augstas, zemas, atkārtojot dažādus ritmus.

Divgadnieka vārdu krājuma paplašināšanai labi noder "kuģu lādēšana" ar vārdiem - pasaki man vārdu, kāds vēl nav teikts un es tev ripināšu bumbu. Piemēram - es rādu un saku - es redzu sienu - un bumba atripo pie manis. Saki, ko tu redzi? - es redzu grīdu - un bumba aizripo pie tevis. Es rādu un saku - es redzu logu - un bumba ripo pie manis, un tā tālāk. Vārdus izrunājiet lēni un skaidri. Vārdi vēlāk var tikt izvēlēti tematiski.

Trīsgadnieku rosiniet, lai viņš apraksta, piemēram, mēbeļu novietojumu telpā. Mudiniet lietot tādus apzīmējumus kā "tuvu", "tālu", "virs", "zem", "aiz", "starp", "iekšā", "pretī", "sānis", "lielāks", "mazāks".

Pavaicājiet, kā bērns var nokļūt no savas istabas līdz virtuvei, kas pa ceļam ir redzams, kurā vietā.

Nometiet uz grīdas priekšmetu. Tad lai bērns ar ciet acīm pēc skaņas nosaka, kur tas ir, cik tas ir liels, kādas formas, no kāda materiāla.

Ciet acīm saskaitīt, cik reizes bumba atsitās pret grīdu, noplaukšķināt ritmu.

Kustēties mūzikas ritmā - mūzikai skanot dejo, apklustot sastingsti.

Pazīt un attēlot balsi: kā runā priecīgs cilvēks, kā bēdīgs, kā dusmīgs, bailīgs u.t.t.

Klausīties, kā krūtīs pukst sirds, kā burkšķ vēders.

Iepērkoties lūdziet, lai bērns palidz atcerēties, kas bija jāpērk, lai beigās būtu savākts viss vajadzīgais.

Spēles bērnu viesībās :

Klusie telefoni: izveido apli, iečukst ausī kādu vārdu, ko čukstus nodod tālāk, līdz tas atkal nonāk pie tevis.

Bērniem katram piešķir kāda dzīvnieka balsi, un kādam ar ciet acīm skaņu jūklī jāsameklē un jāseko vajadzīgajam dzīvniekam.

Ļaujiet vaļu fantāzijai un vingrinājumus izdomājiet paši!