Ierosinu pārtraukt visu zāļu, kuras pierādīti ir efektīvas mazāk kā 50% lietotāju, valsts apmaksu.

2.Ierosinu pacientu drošības interesēs pārtraukt visu mazefektīvo zāļu, kuras pierādīti ir efektīvas mazāk kā 50% lietotāju, vai kurām nav publiski pieejama izmaksu efektivitātes aprēķina, valsts apmaksu.

 

Attīstīto valstu pieredze rāda, ka sabiedrības veselība nav panākama palielinot izdevumus zālēm. Zāļu cenas aug straujāk, kā iedzīvotāju maksātspēja, turklāt zālēm ir blaknes, kas ir 4 biežākais mirstības iemesls Amerikā. Ja zāles lieto 4 un vairāk vienlaikus, blakņu biežums pieaug eksponenciāli. *1

Pie mums par blaknēm neziņo ne ārsti, ne pacienti – pie zāļu patēriņa par 300 miljoniem eiro ZVA reģistrē tikai ap 300 ziņojumiem gadā.

Tas nenozīmē, ka blakņu nav, tas nozīmē to, ka tās paliek neatpazītas.

Neefektīvu un mazefektīvu zāļu lietošana ir kaitīga veselībai, tāpēc ierosīnu nacionālajam veselības dienestam neapmaksāt zāles, kuru pierādītā efektivitāte atbilstoši indikācijām ir mazāka par 50%, jo, manuprāt, valsts nedrīkst apmaksāt projektus, kuros lielākā daļa iesaistīto ir pakļauti kaitējošai ietekmei. Tas ietaupītu līdzekļus un uzlabotu ārstēšanas efektivitāti.

Ja valsts pārtrauks mazefektīvu zāļu apmaksu, vairāk naudas paliks efektīvām zālēm, procedūrām un izmeklējumiem.

Valsts apmaksāto zāļu tirgus ir 80 miljoni gadā. *2   

 

Piemēram, valsts apmaksāts medikaments forxiga. zāles darbojas izvadot 70 gramus glikozes dienā caur nierēm, kavējot atpakaļuzsūkšanos.

Zāles ir palīdzējušas 50,8 procentiem mīnus placebo 31,6 procentiem = 19,2 procentiem lietotāju. 80,8 procentiem lietotāju zāles nav palīdzējušas sasniegt vajadzīgo mērķi. *3

Zāļu kursa izmaksas vienam pacientam gadam ir ap 500 eiro. Uz vienu efektīvi ārstētu pacientu valsts zaudējumi par 4 neefektīvi ārstētiem pacientiem ir ap 2000 eiro.

Par šo zaudēto naudu 13 cilvēkus varētu izmeklēt ar magnētiskās rezonanses aparātu, 20 cilvēkus ar ultraskaņas aparātu, 40 cilvēkiem varētu veikt asinsvadu doplerogrāfiju.

Alternatīva ir ieteikt pacientam 2 reizes dienā staigāt pa parku 45 minūtes, kas arī notērē 70 gramus glikozes, turklāt trenē sirds asinsvadu sistēmu. Par šādu iespēju pacients bieži pat neuzzina, jo valsts profilaktisku sarunu ar ārstu neapmaksā, skatīt 1, 6 un 7 ierosinājumus.

 

 

*1 http://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DevelopmentResources/DrugInteractionsLabeling/ucm110632.htm#ADRs: Prevalence and Incidence

 

  *2  http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/2013/5.1-2-3_2013/Rev%C4%ABzijas-zi%C5%86ojums_20_01_2014.pdf

 

 

*3 http://www.ema.europa.eu/docs/lv_LV/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002322/WC500136026.pdf

 

Monoterapija Dapagliflozīns 10 mg Pacienti (%), kas sasniedz: HbA1c < 7% pielāgots atbilstoši sākotnējam rādītājam 50,8%. Placebo grupā 31,6 %