Ārstu biedrības neētiska rīcība

 

2022 gada 24 novembrī nosūtīju ārstu biedrībai vēstuli par tās neētisku rīcību pandēmijas laikā. Saņēmu apstiprinājumu, ka vēstule saņemta. Tā kā ārstu biedrība neatbild, vēstuli publiskoju.

Pieļauju, ārstu biedrībai nav dūšas atzzīt, ka tā ir kļūdījusies un nav argumentu, kas apliecinātu, ka man nav taisnība, tāpēc tā ievēro juristu padomu - ja esi kļūdījies, klusē. Kamēr ārstu biedrība neatbild uz vēstuli, tai nevar pārmest, ka tā neatzīst kļūdas. Tai var pārmest tikai to, ka tā neatbild uz vēstuli.

 

Tālāk neatbildētās vēstules saturs:

 

Ārstu biedrība rīkojas neētiski.

 

Ārstu biedrība ārstiem prasa rīkoties ētiski.

Tas ārstu biedrībai uzliek pienākumu rādīt piemēru ētiskai rīcībai.

 

Atklātība ir ētiskas rīcības pamatā.

Kļūdas ir jāatzīst, lai tās nepieļautu atkārtoti.

 

Ārstu biedrība pandēmijas laikā rīkojās neētiski.

 

Valsts pārvalde uzlika ārstiem pienākumu vakcinēties.

Ārstu biedrības covid apkarošanas darba grupa aicināja vakcinēties, bet

neuzrādīja:

vakcīnas absolūto efektivitāti,

NNT,

ietekmi uz kopējo mirstību,

Darba grupa uzrādīja, ka no vakcīnas varētu nomirt aptuveni 2 cilvēki no 100 tk.

Neskatoties uz risku ārsta vai studenta dzīvībai, Ārstu biedrība neiebilda, tātad, atbalstīja, ka vakcinācija no brīvprātīgas kļūst par pienākumu.

Tas ir neētisks, nepieņemams precedents prasībai veselam cilvēkam modificēt savu ķermeni darba pienākumu pildīšanai.

Biedrība neņēma vērā, ka vesels ārsts vai students nevienu neapdraud.

Pienākums vakcinēties pārkāpj:

satversmes 93 pantu, kas prasa aizsargāt katra cilvēka dzīvību. Pienākums vakcinēties ar poti kas var nogalināt pārkāpj šo pantu,

ārstu ētikas kodeksu, kas ārstniecībā prasa aizstāvēt indivīda intereses un stādīt tās pāri sabiedrības interesēm,

ārstniecības likumu un pacientu tiesību likumu, kas prasa zināt un uzrādīt ieteiktās ārstniecības efektivitāti, tai skaitā absoūto efektivitāti, NNT, ietekmi uz mirstību, brīdināt par iespējamu nāvi no vakcīnas un paredz iespēju bez nelabvēlīgām sekām atteikties no ārstniecības.

Vakcinēta cilvēka nāvi no vakcīnas neatsver nekādi pieņēmumi par ieguvumu sabiedrībai solidāri vakcinējoties.

Vakcinācijai, kā jebkurai citai medicīniskai manipulācijai, ir jābūt brīvprātīgai.

Par to norādīju vēstulēs ārstu biedrības valdei un ministru kabinetam.

Nekāda praktiska rīcība nav sekojusi, pienākums vakcinēties ir iestrādāts likumā https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai.

Tik pat traģisks ārstu ētikas kodeksa pārkāpums ir ārstu biedrības ētikas komisijas vairākuma apstiprinātās vadlīnijas uzlikt ārstiem pienākumu covid epidēmijas gadījumā šķirot pacientus ar mērķi liegt tiem piekļuvi ventilatoriem un intensīvajai terapijai.

Savus apsvērumus par to, kāpēc nav ētiski šķirot ar mērķi liegt piekļuvi ārstēšanai pilnā apjomā, uzrakstīju vēstulē ētikas komisijas locekļiem un Latvijas ārsta redaktoru aicināju publicēt Latvijas ārstā, lai rosinātu diskusiju.

Ētikas komisijas locekļi uz vēstuli neatbildēja. Latvijas ārsta redaktors atteicās vēstuli publiskot. Tas raksturo ētikas komisijas un Ārstu biedrības valdes locekļu nostāju - neatzīt kļūdas, kas liedz tās labot, turpmāk neatkārtot un rāda nelāgu piemēru.

 

Šobrīd ir nomainījusies gan ētikas komisija, gan ārstu biedrības valde. Es ceru, ka mainīsies arī Ārstu biedrības nostāja.

Es aicinu Ārstu biedrības valdi atzīt, ka likumā iestrādātais pienākums vakcinēties ir kļūda, kas nekavējoties jāatceļ, vai norādīt kur es kļūdos.

 

Ārstu biedrība, neuzrādot covid vakcīnu NNT un nebrīdinot par blaknēm, bet aicinot vakcinēties, ārstiem, studentiem un sabiedrībā rada maldīgu priekšstatu par vakcīnas efektivitāti un drošību.

Neaizstāvot vakcinācijas brīvprātību un saslimušo ar covid tiesības saņemt pilna apjoma ārstēšanu, ārstu biedrība neētiksi atbalsta cilvēktiesību pārkāpumus.

Ārstu biedrības žurnālā nerosinot diskusijas par šiem un citiem svarīgajiem veselības aprūpes jautājumiem ārstū biedrība neētiski kavē ārstu un sabiedrības iespējas iegūt pilnīgu informāciiju, gan par ārstēšanas, vai profilakses ieguvumiem, gan riskiem.

 

Ārstu biedrība par maksu izglīto un par maksu sertificē.

Tas Ārstu biedrībai uzliek atbildību un pienākumu sniegt pilnīgu un ticamu infrormāciju par ieteiktās ārstēšanas rezultātiem.

 

Ar lielu stīvēšanos un vilcināšanos ārstu biedrības ētikas komisija pieņēma lēmumu, ka izglītojot ārstus neuzrādīt absolūto zāļu efektivitāi ir neētiski.

 

Ārstu biedrībai ir pienākums rādīt priekšzīmi un izglītojot kolēģus uzrādīt, kā arī aicināt vadlīnijās rakstos un lekcijās uzrādīt profilakses un ārstēšanas absolūto efektivitāti, NNT un ietekmi uz mirstību.

Izglītotājam ir jābrīdina, ja absolūtā efektivitāte, NNT vai ietekme uz mirstību nav zināma.

 

Svarīgākie ārstu izglītības avoti Latvijā - klīnisko vadlīniju datu bāze, žurnāls Latvijas ārsts un lielākā daļa maksas mūžizglītības lekciju joprojām neuzrāda zāļu absolūto efektivitāti, NNT.

Visbiežāk tiek uzrādīta vienīgi relatīvā efektivitāte, tā maldīgi radot priekšstatu par augstu ieteikto zāļu efektivitāti. Tā ir neētiska ārstu izglītošana un zāļu reklāma.

 

Veselības aprūpes pilnveidošana, atbilstoši statūtiem, ir Latvijas ārstu biedrības uzdevums. Latvijas veselības aprūpi raksturo viens no īsākajiem dzīves ilgumiem Eiropā.

 

Cienījamie kolēģi, cik cilvēkiem ir jāvakcinējas, lai vakcinācija novērstu viena cilvēka saslimšanu ar covid? NNT covid vakcīnai?

 

Ārstu biedrības ētikas komisijas un FDA ieteikums informācijas sniedzējiem:

Uzrādiet absolūtos riskus, nevis tikai relatīvos riskus. Pacienti tiek nepamatoti ietekmēti, ja riska informācija tiek sniegta uzrādot tikai relatīvo risku; tas var izraisīt neoptimālus lēmumus.

Nepilnīga ziņošana par rezultātiem maldina un izkropļo sabiedrības interpretāciju par Covid-19 mRNS vakcīnas efektivitāti un pārkāpj informētas piekrišanas ētiskos un juridiskos pienākumus.

https://www.mdpi.com/1648-9144/57/3/199/htm

Covid vakcīnu absolūtā efektivitāte: ir jāpotējas 100 cilvēkiem, lai vakcīna vienu no tiem pasargātu no saslimšanas ar covid.

 

Ja pie ārsta atnāk 100 cilvēki un ieteiktā ārstēšana, vai profilaktitiska vakcīna palīdz tikai vienam no 100, ir jāsaprot, ka pārējiem 99 tā nepalīdzēs, tiem pieaug risks iegūt blaknes.

Un ir aplami uzskatīt, ka sliktajos veselības aprūpes rezultātos, ja tiek nozīmēta mazefektīva profilakse, vai ārstēšana, piemēram, ar statīniem, vai covid vakcīnu, ir vainīga zema līdzestība.

99 no 100, nejūtot efektu, vai jūtot blakusparādības, pārtrauc zāles lietot. Un pareizi dara, jo turpinot dzert zāles viņu izredzes neuzlabosies, bet blakusparādību radītie veselības traucējumi pieaugs. Katrs ceturtais pacients pasaulē mirst veselības aprūpes radīto veselības traucējumu dēļ. Latvijā, tāpat kā pasaulē, augstās mirstības cēlonis ir vadlīnijās ieteikto zāļu zemā evektivitāte, polipragmāzija un neveselīgs dzīvesveids, nevis nelīdzestība.

Piemēri mazefektīvai profilaksei, vai ārstēšanai - covid un gripas vakcīnas, statīni, palivizumabs, remdesvirs, metformīns un tās vadlīnijās ieteiktās zāles, kuras palīdz mazāk kā 51% lietotāju. Ārstam ir pienākums zināt cik pacientiem zāles palīdz, NNT, brīdināt par zemu zāļu vai profilakses efektivitāti un ietikt dzīvesveida maiņu kā efektīvāku.

Veselam cilvēkam vakcinācija vai cita ķermeņa modifikācija nedrīkst būt pienākums.

 

Ārstu ētikas kodekss prasa pacienta intereses, kuras vislabāk zina pacients pats, veselības aprūpē stādīt pāri sabiedrības interesēm.

https://www.arstubiedriba.lv/assets/dokumenti/etikaskodekss.pdf

Kurš ārstu ētikas kodeksa punkts ļauj vakcināciju padarīt par pienākumu?

Kurš ārsta ētikas kodeksa punkts ļauj vienam pacientam atteikt terapiju, lai atdotu to citam?

Kurš ļauj pacienta sniegtās ziņas par veselību izmantot pretēji pacienta interesēm?

Kurš ļauj pavirši izmeklēt?

Kurš ļauj veselības aprūpes organizatoriem uzlikt pienākumu ārstiem strādāt nepieņemamos apstākļos un šķirot pacientus ar mērķi liegt tiem ārstēšanu pilnā apjomā, kaut ārstēšana ir pieejama?

Kurš ļauj diskriminēt liedzot piekļuvi pilnai ārstēšanai pēc vecuma, vai veselības stāvokļa, ja ārstēšana ir pieejama?

Kā var šķirot ar mērķi neārstēt, ja nav iespējas pilnvērtīgi izmeklēt?

Kurš no ārstiem, nosakot prognozi, nav kļūdījies?

Kādi pētījumi apliecina SOFA punktu ticamību covid infekcijas prognozes noteikšanā? Kanādas vadlīnijas brīdina, ka covid gadījumā SOFA skalas ticamība nav lielāka par 50 %, tāpat kā loterijai.

Rindas kārtība un loterija nevienu nediskriminē, šķirošana ar mērķi neārstēt diskriminē.

Par šķirošanu

http://www.bernuarsts.lv/kapec-nedrikst-but-diskriminejoss-pacientu-skirosanas-plans/

Par pretcovid ierobežojumu un pienākuma vakcinēties ietekmi uz mirstību

http://www.bernuarsts.lv/valdibas-politikas-radita-papildu-mirstiba-ir-tikai-par-sestdalu-mazaka-ka-mirstiba-no-covid/

 

Aicinu ārstu biedrības vadību atzīt par neētisku 1.pienākumu veseliem ārstiem modificēt ķermeni lai drīkstētu strādāt profesijā un 2.lēmumu šķirot pacientus ar mērķi liegt tiem piekļuvi intensīvajai terapijai, vai argumentēti pamatot šo lēmumu ētiskumu.

Aicinu Ārstu biedrības apkārtrakstos, izglītības pasākumos un rakstos žurnālos uzrādīt ieteiktās terapijas absolūto efektivitāti, NNT un ietekmi uz mirstību, vai brīdināt, ja tas nav zināms.

 

Aicinu Ārstu biedrību publiskot vēstuli Latvijas ārstā diskusijai.

Ludzu apstipriniet, ka saņēmāt.

Ar cieņu Artis Žeigurs

 

Ja pamanījāt kļūdu, lūdzu rakstiet zeigurs@latnet.lv

25.01.2023